НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/0/П88 

Приор, Жан

   Универсалните символи : [Изследване] / Жан Приор ; Прев. от фр. Весела Бръмбарова-Генова . - София : Гуторанов и син, 1993 . - 231 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Les symboles universels / Jean Prieur

   ISBN 954-507-022-6 

  

Сист. No: 60963

- 2 -

Ч1/008/Г22 

Ганчев, Петко Димитров

   В битката за бъдещето. Светът и България в глобалната епоха : Тенденции, перспективи, алтернативи / Петко Ганчев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2002 . - 348 с. ; 20 см

   Съдържа и Биографични бележки за автора. - Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 954-715-160-6 

  

Сист. No: 61131

- 3 -

Ч1/0/И67 

Иновациите - политика и практика  / Албена Вуцова и др ; Науч. ред., [въвед.] Марин Петров . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2004 . - ХХІІІ, 561 с. : със сх., диагр. ; 24 см

   Други авт.: Б. Ванев, В. Сгурев, Г. Ангелов, Д. Дамянов, З. Дамянова, И. Георгиев, И. Илиев, К. Симеонова, К. Йонов, Л. Павлова, М. Петров, М. Славова, М. Мирчев, П. Илиев, Р. Петкова, Т. Георгиева, Ц. Цветков. - Съдържа и ТехноЛогика - пример за иновативна фирма / Огнян Траянов ; Технологичен парк "БИЦ-ИЗОТ" АД / Снежана Христова ; Европейски иновационен център в България / Ангел Милев ; Регионална иновационна стратегия ЮЦР. - Библиогр. след отд. гл. ; Предм. показалец

   ISBN 954-90624-6-5 

  

Сист. No: 61133

- 4 -

ЗВ/00/Б75 

Брадистилова, Маргарита Стоева

   Културни кръстовища / Маргарита Брадистилова . - София : Пламък, 2008 . - 236 с. : с ил. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Маргарита Стоева Брадистилова-Добрева

   ISBN 978-954-8046-92-3 

  

Сист. No: 61151

- 5 -

С1/0/Е67 

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951 : Т. 1- /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова . - София : Проф. Петко Венедиков, 2011- . - 24 см

   Загл. на предзагл. с.: Дарителството

   Т.1. А-Й / Росица Стоянова, и др. ; Под общ. ред. на  Веска Николова . - 2011 . - 416 с. : с ил., портр.

   Други авт.: К. Анчова, М. Тодоракова, Ц. Величкова, В. Николова, Д. Гоцева, И. Шипчанов, Е. Харбова - отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Списък на фондове и фондации ; Списък на дарителите. - Именен показалец ; Геогр. показалец

   ISBN  

   ISBN 978-954-9870-50-3 (ИК "Проф. Петко Венедиков")

  

Сист. No: 61138

- 6 -

С1/0/Е67 

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951 : Т. 1- /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова . - София : Бълг. дарителски форум ; Проф. Петко Венедиков, 2011- . - 24 см

   Загл. на предзагл. с.: Дарителството

   Т.2. К-Я / Росица Стоянова, и др. ; Под общ. ред. на  Веска Николова, Росица Стоянова . - 2011 . - 403 с. : с ил., портр.

   Други авт.: К. Анчова, М. Тодоракова, Ц. Величкова, В. Николова, Д. Гоцева, И. Шипчанов, Е. Харбова, Т. Петров - отбелязани на гърба на загл. с.. - Съдържа и Списък на фондове и фондации ; Списък на дарителите. - Именен показалец ; Геогр. показалец

   ISBN 978-954-9870-51-0 (ИК "Проф. Петко Венедиков")

  

Сист. No: 61139

- 7 -

С1/0/Е67 

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951 : Т. 1- /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова . - София : Бълг. дарителски форум ; Проф. Петко Венедиков, 2011- . - 24 см

   Загл. на предзагл. с.: Дарителството

   Т. 3. Институции и организации, управляващи дарения и благотворителни фондове / Росица Стоянова, и др. ; Под общ. ред. на  Веска Николова, Росица Стоянова . - 2011 . - 600 с. : с ил., портр.

   Други авт.: В. Николова, М. Тодоракова, Т. Петров, Д. Гоцева, Ц. Величкова, К. Анчова - отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец ; Геогр. показалец

   ISBN 978-954-9870-52-7 (ИК "Проф. Петко Венедиков")

  

Сист. No: 61140

- 8 -

КГр/644/Р44 

Регионален исторически музей Пазарджик  : Избрано от фондовете : Албум / Борис Хаджийски и др ; Състав. Борис Хаджийски ; Снимки Иван Гърков и др ; Прев. Мартин Бочев . - София : ДЗЗД - Пазарджик, 2012 . - 80 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Други авт.: В. Псалтова, В. Танева, Д. Катинчарова, Л. Тодорова, В. Гергинова, М. Йорданова, П. Николова, С. Петрова, Г. Геров, И. Кибритова ; Други фотогр.: К. Стойчев, Н. Генов. - Парал. текст на англ. ез. - Албумът се издава по повод 100 год. от основаването на Ист. музей в гр. Пазарджик

  

Сист. No: 60857

- 9 -

22779 

Ненова, Любка Иванова

   Слънце пресветлое и незаходимое : Средновековни химнографски текстове в чест на св. Иван Рилски - езиково и стилистично проучване / Любка Ненова ; Ред. Андрей Стефанов Бобев . - София : Род, 2012 . - 392 с. : с факс., табл. ; 24 см

   Текст и на старобълг. ез. - Съдържа и Речник на използваните в книгата химнографски термини ; Палеографски албум. - Библиогр. с. 370-380 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-476-054-0 

  

Сист. No: 61116

- 10 -

Б/021/Е96 

   

Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще  : Доклади от ХXІIІ национална научна конференция на ББИА, София, 6 – 7 юни 2013 . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2014 . - 134 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

   По Проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация "Америка за България"

   ISBN 978-954-9837-27-8 

  

Сист. No: 60949

- 11 -

22754 

A Place, a Time and Opportunity for Growth  : Bulgarian Scholars et NIAS / Aafke Hulk et al ; Ed. Katya Stoycheva, Alexandre Kostov . - Veliko Tarnovo : Faber, 2011 . - 156 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

   Други авт.: A. Kostov, A.l Angelov, H. E. Karel van Kesteren, I. Merdjanova, I. Zinovieva, J. Spassova, K. Stoycheva, K. Petkova, M. Elchinova, M. Stamenov, N. Theodossiev, N. Tilkidjiev, T. Zlatkov, V. Grigorova. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-400-563-4 

  

Сист. No: 60860

Философия

- 12 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Бъдеще за младежта / Омраам Микаел Айванхов . - Варна : Светоглед, 1993 . - 155 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 233)

   Ориг. загл. Un avenir pour la jeunesse / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

  

Сист. No: 61128

- 13 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Как мисълта се реализира в материя / Омраам Микаел Айванхов . - Варна : Светоглед, 1994 . - 32 с. ; 18 см . -  (Извор ; 311)

   Ориг. загл. Comment la pencee se realis dans la matiere. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов. - Съдържа и кратка биография на Омраам Микаел Айванов

   ISBN 954-8810-04-2 

  

Сист. No: 61143

- 14 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   "Отче наш" / Омраам Микаел Айванов . - Варна : Светоглед, 1994 . - 30 с. ; 18 см . -  (Извор ; 313)

   Ориг. загл. La Notre Pere. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов.

  

Сист. No: 61144

- 15 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Числото десет и Дървото на живота / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1995 . - 35 с. ; 18 см . -  (Извор ; 300)

   Ориг. загл. les fruits de Larbe de Vie. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов. - Съдържа и кратка биография на Омраам Микаел Айванов

   ISBN 954-8810-08-5 

  

Сист. No: 61130

- 16 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Медитацията / Омраам Микаел Айванхов . - Варна : Светоглед, 1995 . - 28 с. ; 18 см . -  (Извор ; 302)

   Ориг. загл. La meditation. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов. - Съдържа и кратка биография на Омраам Микаел Айванов

   ISBN 954-8810-05-0 

  

Сист. No: 61141

- 17 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Душата - инструмент на духа / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1995 . - 35 с. ; 18 см . -  (Извор ; 319)

   Ориг. загл. lame instrument de Iesprit. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-07-7 

  

Сист. No: 61145

- 18 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Медитации при изгрев слънце / Омраам Микаел Айванов . - Варна : Светоглед, 1995 ; 18 см . -  (Извор ; 323)

   Ориг. загл. Meditation au lever du soleil. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-01-8 

  

Сист. No: 61146

- 19 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Живот и смърт отвъд / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1996 . - 29 с. ; 18 см . -  (Извор ; 304)

   Ориг. загл. la mort et la vie dans Iau-dela. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов. - Съдържа и кратка биография на Омраам Микаел Айванов

   ISBN 954-8810-10-7 

  

Сист. No: 61142

- 20 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Силата на мисълта / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1997 . - 149 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 224)

   Ориг. загл. Puissances de la pencee / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-14-Х 

  

Сист. No: 61126

- 21 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Размисли за всеки ден / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1998 . - 375 с. ; 18 см

   Omraam Mikhael Aivanhov - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-15-8 

  

Сист. No: 61086

- 22 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Сексуалната сила или крилатият дракон / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1998 . - 154 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 205)

   Ориг. загл. La force sexuelle ou le Dragon aile / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-09-3 

  

Сист. No: 61099

- 23 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Мисли за всеки ден 2000-2001 : Подбрани извадки от лекции и беседи на Учителя Петър Дънов /  Състав. Мария Арсова, Величка Драганова . - София : Бяло братство, 2000 . - 168 с. ; 14 см

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с.

   ISBN 954-744-013-6 

  

Сист. No: 42146

- 24 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Мисли за всеки ден 2001-2002 : Подбрани извадки от лекции и беседи на Учителя Петър Дънов /  Състав. Данка Йорданова и др . - София : Бяло братство, 2001 . - 180 с. ; 14 см

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с. ; Други състав.: С. Николова, И. Кръстева

   ISBN 954-744-020-9 

  

Сист. No: 24016

- 25 -

22855 

Станков, Валентин Кръстев

   Полетът на мисълта или когато евристиката заговори : Наръчник на изобретателя / Валентин Станков . - София : Фонд. Потенциал, 2002 . - 224 с. : с табл., ил. ; 20 см + 1 л. табл.

   Съдържа и Разрешаване на физическите противоречия ; Прилагане на някои физически ефекти и явления при решаването на изобретателски задачи ; Изобретателски похвати за решаване на технически противоречия ; Основни видове конфликти в моделите на задачите ; Стандартни решения на изобретателските задачи : Фрагменти ; Алгоритъм за решаването на изобретателските задачи - АРИЗ-85-В/ Г. С. Алтшулер. - Библиогр. с. 223. - С автогр. за акад. П. Кендеров Прил.: Използване на основните методи за отстраняване на техническите противоречия : Табл. към първата стъпка на оперативния стадий. - 1 л. : 27X54 см сгънат до 14X14 см

   ISBN 954-763-038-5 

  

Сист. No: 61087

- 26 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Мисли за всеки ден 2004-2005 : 22 септ. 2004-21 септ. 2005 : Подбрани извадки от лекции и беседи на Учителя Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2004 . - 223 с. ; 14 см

   Изд. на Общество Бяло Братство. - Авт. отбелязан на гърба на загл. с. - Съдържа и Изгреви и залези на Слънцето ; Влизане на Слънцето в зодиакалните знаци ; Фази на Луната. - Библиогр. с. 209

  

Сист. No: 42147

- 27 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   С почит за Учителя Петър Дънов / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 2004 . - 123 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 200)

   Ориг. загл. Hommage au Maitre Peter Deunov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-20-4 

  

Сист. No: 61129

- 28 -

22756 

Хайдегер, Мартин

   Битие и време / Мартин Хайдегер ; Прев. Димитър Георгиев Зашев . - София : Акад. изд. М. Дринов, 2005 . - 367 с. ; 25 см

   Ориг. загл. Sein und Zeit / Martin Heidegger. - Показалци / Състав. Д. Зашев

   ISBN 954-430-493-2 

  

Сист. No: 60929

- 29 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Мисли за всеки ден 2006-2007 : [22 септ. 2006-21 септ. 2007 : Подбрани извадки от лекции и беседи на Учителя Петър Дънов] . - София : Бяло братство, 2006 . - 285 с. ; 14 см

   Изд. на Общество Бяло Братство. - Авт. отбелязан на гърба на загл. с. - Съдържа и Изгреви и залези на Слънцето ; Влизане на Слънцето в зодиакалните знаци ; Фази на Луната. - Библиогр. с. 263

  

Сист. No: 61042

- 30 -

22817 

Кочетов, Эрнест Георгиевич

   Гуманитарная космология : Дорога к новому мирозданию новых людей : Научная монография / Эрнест Кочетов . - Москва : Деловая литература, 2006 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на Региональная общественная орг. Общественная акад. наук геоэкономики и глобалистики. - Парал. загл. с. и рез. на англ. ез. - Съдържа и Сведения об авторе ; Перечень рисунков ; Основные понятия. - Библиогр. с. 136-145. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 5-93211-040-6 

  

Сист. No: 61059

- 31 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Смехът на мъдреца / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2010 . - 185 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 243)

   Ориг. загл. La rire du sage / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-5-5 

  

Сист. No: 61061

- 32 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Възпитание, което започва преди раждането / Омраам Микаел Айванов . - 2. изд . - [София] : Авир, 2011 . - 155 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 203)

   Ориг. загл. Une education qui commence avant la naissance / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-8-6 

  

Сист. No: 61064

- 33 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Поглед в Невидимото / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2013 . - 215 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 228)

   Ориг. загл. Regards sur Iinvisible / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-02-6 

  

Сист. No: 61094

Психология

- 34 -

ЗВ/159.9/Т96 

Търстън, Марк и др.

   Едгар Кейси : Как сами да проектираме бъдещето / Марк Търстън, Кристофър Фейзъл ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 303 с. ; 20 см . -  (Феникс)

   Ориг. загл.: The Edgar Cayce handbook for creating your future / Mark Thurston, Christopher Fazel. - Възприета форма на името на прев.: Валентина Стоянова Атанасова

   ISBN 978-954-26-1200-1 

  

Сист. No: 60926

- 35 -

ЗВ/159.9/Y70 

First young psychologists' Balkan meeting "Scientifics achievements of the young psychologists a way to the Europion Union"  : South-West university Neofit Rilski, Bulgaria, Blagoevgrad 3-5 April 2006 : Collection of studies /  Ed. Rusanka Mancheva et al . - Blagoevgrad : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006 . - 224 p. : ill., tabl., diagr. ; 25 cm

   Други ред. : St. Stoyanova, B. Slavchov, отбелязани в библиогр. каре. - Библиогр. след отд. докл

   ISBN 978-954-680-432-7 

  

Сист. No: 60859

Парапсихология

- 36 -

ЗВ/159.9/Ч-96 

Чусов, Иля Виталиевич

   Записки на физика екстрасенс / Иля Чусов ; Прев. [от рус. ез.] Георги Рачев . - София : НСМ Медиа, 2009 . - 248 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Записки физика-экстрасенса / Илья Чусов

   ISBN 978-954-8477-78-9 

  

Сист. No: 60923

Религия. Теология

- 37 -

ЗВ/29/Ж82 

Жулиен, Надя

   Талисманите / Надя Жулиен ; Прев. от фр. Елена Константинова . - София : Хемус, 1994 . - 168 с. : със сх., табл., ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Les talismans et leurs secrets / Nadia Julien

   ISBN 954-428-071-5 

  

Сист. No: 60990

- 38 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Храни-йога / Omraam Mikhael Aivanhov . - Варна : Светоглед, 1995 . -  (Колекция Извор ; 204)

   Ориг. загл. Le yoga de la nutrition / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 954-8810-06-9 

  

Сист. No: 61092

- 39 -

22837 

Ваташки, Румен Атанасов

   Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на ХХ век) : Църковно-историческо изследване / Румен Ваташки . - [2.] доп. и прераб. изд. . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 516 с. ; 24 см

   Павел - духовно име на Владимир Стефанов Георгиев. - 1. изд. 2005. - Библиогр. с. 392-455. - Рез. на англ., рус. ез. / [Прев.] Павел Стефанов. - Именен показалец, геогр. показалец. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-577-390-7 

  

Сист. No: 61085

- 40 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Смехът на мъдреца / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2010 . - 185 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 243)

   Ориг. загл. La rire du sage / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-5-5 

  

Сист. No: 61061

- 41 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Ходете, докле имате Виделина / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2011 . - 197 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 244)

   Ориг. загл.: Marchez tant que vous avez la lumiere / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-6-2 

  

Сист. No: 61055

- 42 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Книга за Божествената магия / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2011 . - 207 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 226)

   Ориг. загл. La Livre de la Magie divine / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-7-9 

  

Сист. No: 61062

- 43 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Що е Духовен Учител? / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2011 . - 187 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 207)

   Ориг. загл. Qu'est-ce qu'un Maitre spirituel? / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-92058-9-3 

  

Сист. No: 61098

- 44 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   С Учителя Петър Дънов : Автобиографични елементи / Омраам Микаел Айванов ; Прев. Екатерина Паскал . - [София] : Захарий Стоянов ; Бяло братство, 2012 . - 396 с., [8] л. ил., портр. ; 20 см

   Ориг. загл. Aupres du Maitre Peter Deunov / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-954-09-0676-8 

  

Сист. No: 61066

- 45 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Алхимията, или търсене на съвършенството / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2012 . - 179 с. ; 18 см . -  (Колекция Извор ; 221)

   Ориг. загл. Le travail alchimique ou la quete de la perfection / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-01-9 

  

Сист. No: 61096

- 46 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Свободата - победа на Духа / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2013 . - 146 с. ; 20 см . -  (Колекция Извор ; 211)

   Ориг. загл. La liberte, victoire de Iesprit/ Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-05-7 

  

Сист. No: 61054

- 47 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2013 . - 349 с. ; 21 см . -  (Колекция "Събрани пълни беседи" ; Т. 11)

   Ориг. загл. La clef essentielle pour re'soudre les proble`mes de l'existence / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-03-3 

  

Сист. No: 61089

- 48 -

ЗВ/23/28/И18 

Тодорова, Калина

   Рилският чудотворец [Св. Иван Рилски] и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" : Легенди, предания и разкази от културното наследство на светата обител / Калина Тодорова ; Фотогр. Васко Врачовски и др . - Враца : Регионална библ. Христо Ботев, 2013 . - 254 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство, ISSN 1314-328Х)

   Пълното име на авт. е Калина Тодорова Николова. - Други фотогр.: К. Тодорова, П. Петров, Б. Пищиков, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. Христо Ботев - Враца ; Регионално краеведско дружество - Враца. - Съдържа и Информатори. - Библиогр. с.160-164. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7102-05-5 

  

Сист. No: 60944

- 49 -

ЗВ/23/28/И18 

[Хиляда и сто] 1100 години култ към св. Иван Рилски  : [Материали от Междунар. науч. конф. "Св. Иван Рилски и манастирската култура в Средновековна Европа", София, 19-21 окт. 1996] /  Състав. Росен Р. Малчев, Константин Рангочев . - София : Род, 2000 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-476-019-9 

  

Сист. No: 61161

- 50 -

22764 

Vasilev, Georgi Valcev

   Dualist ideas in the English Pre-Reformation and Reformation : Bogomil-Cathar influence on Wycliffe, Langland, Tyndale and Milton / Georgi Vasilev ; Transl. into Engl. Bistra Roushkova . - Sofia : Bul Koreni, 2005 . - 208 p., 2 l. : col. ill. ; 20 cm

   Прев. е направен от ръкоп. - Библиогр. с. 179-194 ; Азб. показалец

   ISBN 954-798-019-X 

  

Сист. No: 61045

- 51 -

22780 

[Ин СТОЛИС] In Stolis Repromissions  : Светци и святост в Централна и Източна Европа : [Сборник] /  Състав. и ред. Аделина Ангушева-Тиханова и др . - София : Род, 2012 . - 520 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Други състав.: М. Димитрова, Р. Костова, Р. Малчев. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. материали ; Именен показалец ; Геогр. показалец

   ISBN 978-954-476-055-7 

  

Сист. No: 61117

Обществени науки

Статистика. Социология

- 52 -

22829 

България: интеграция, трансформация, модернизация  / Петко Ганчев и др ; Под ръководството на Петко Ганчев ; Науч. координатор Алла Ст. Владова, Христина Амбарева-Боюклиева . - София : Славяни, 2007 . - 424 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-368-009-2 

  

Сист. No: 61081

- 53 -

22832 

Димитров, Димитър Велков

   Успешните преговори / Димитър В. Димитров . - София : ГорексПрес, 2007 . - 228 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 225-227. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-616-180-2 

  

Сист. No: 61078

- 54 -

22760, ЗВ/316/Б3222760; ЗВ/316/Б32

Бек, Улрих

   Рисковото общество : По пътя към една друга модерност / Улрих Бек ; Прев. от нем. Светла Маринова . - София : Критика и Хуманизъм, 2013 . - 420 с. ; 20 см . -  (Varius)

   Ориг. загл. Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne / Ulrich Beck. - Библиогр. с. 401-419

   ISBN 978-954-587-177-1 

  

Сист. No: 60933

- 55 -

ЗВ/31/Д40, Ч1/31/Д40ЗВ/31/Д40; Ч1/31/Д40

Демографската катастрофа  : Монополи, корупция и регионализъм /  Състав. и науч. ред. Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2014 . - 328 с. : с табл., диагр. ; 20 см . -  (Патриотични семинари ; 5)

   Библиогр. след отд. публикации

   ISBN 978-954-9664-65-2 

  

Сист. No: 60835

- 56 -

22761, ЗВ/316/У3822761; ЗВ/316/У38

Уилкинсън, Ричард и др.

   Патология на неравенството : Защо равенството прави обществата по-силни / Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет ; Прев. от англ. Драгомир Тачев ; Ред. Мария Трифонова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 408 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг загл. The Spirit level why Greater equality makes societies stronger. - Библиогр. с. 371-407

   ISBN 978-619-152-384-9 

  

Сист. No: 60934

Политика

- 57 -

ЗВ/323(497.2)/П47 

Петров, Божидар и др.

   За малка справка / Момчил Стоянов, Борис Гиков, Никола Дафинов ; [Записал] Васил Станилов . - София : Иван Вазов, 2000 . - 107 с. ; 20 см . -  (Библиотека Писахме, да се знае)

   Авт. отбелязани на с. 5

   ISBN 954-604-105-X 

  

Сист. No: 60842

- 58 -

ЗВ/32/Д60 

Димов, Ангел Георгиев

   Религиозна политика / Ангел Димов . - София : Христо Ботев, 2003 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-840-9 

  

Сист. No: 61158

- 59 -

ЗВ/328/К85 

Корупция  : Правни средства за противодействие / Цветана Каменова и др ; Под общ. ред. на Цветана Каменова . - София : БАН, 2003 . - 234 с. : със сх. ; 20 см

   Други авт.: Н. Филчев, Н. Манев, С. Наумова, В. Цанков, В. Великов, Д. Зиновиева, Б. Велчев, Д. Ковачева, П. Айген, А. В. Куракин, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Наказателна конвенция относно корупцията ; Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки. - Изд. на БАН. Инст. за правни науки. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-9583-05-8 

  

Сист. No: 61162

- 60 -

ЗВ/32/П16 

Памет за утре  : Междунарадно осъждане на комунизма : Българската гледна точка /  Състав. Васил Станилов . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2004 . - 240 с. ; 20 см

   Съдържа докл. от конф. на тема Международно осъждане на комунизма, Копривщица, 24-26 септ. 2004

   ISBN 954-8248-29-8 

  

Сист. No: 60843

- 61 -

С/32/А92, С1/32/А92С1/32/А92; С/32/А92

Асенов, Бончо Станоев

   Речник на разузнаването и контраразузнаването / Бончо Асенов . - [Варна] : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър ; София : Албатрос, 2005 . - 488 с. ; 24 см

   Тематичен указател на статиите и споменатите имена. - Библиогр. с. 463-468

   ISBN 954-715-248-3 Варненски свободен унив. Черноризец Храбър

   ISBN 954-751-067-3 Албатрос

  

Сист. No: 60854

- 62 -

ЗВ/323/П54 

Писахме да се знае  : Кн. 1- /  Състав. Васил Станилов, Пенка Ватова ; Със съдействието на Илияна Щилиянова . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2005- . - 24 см

   

   Кн. 3. Адът : Лагерите и затворите /  Състав., предг.,  Васил Станилов ; Ред.  Надежда Искрова . - 2007 . - 680 с.

   Пълното име на ред. е Надежда Искрова Косева. - Именен показалец / Състав. С. Филипова

   ISBN 978-954-8248-57-0 

  

Сист. No: 60847

- 63 -

ЗВ/323/П54 

Писахме да се знае  : Кн. 1- /  Състав. Васил Станилов ; Със съдействието на Илияна Щилиянова . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2005- . - 24 см

   

   Кн. 4. Репресиите /  Ред.  Георги Динев . - 2010 . - 859 с.

   Именен показалец на репресираните, Азбучен показалец на имената на авт. и произведенията в кн. / Силвия Филипова

   ISBN 978-954-8248-88-4 

  

Сист. No: 60848

- 64 -

22825 

Философия, геополитика, бъдеще  : Сборник статии от Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от образуване на "Съюз Евразия" и 70-годишнината на професор Петко Ганчев - доктор на философските и на политологичните науки / Алекси Апостолов и др . - София : Фабер, 2011 . - 312 с. : с портр. ; 24 см

   Други авт.: А. Лазаревич, Б. Манов, В. Чуков, В. Ганчева, Г. Божинов, Г. Маринов, Е. Цанева, Е. Петрова, И. Минков, И. Иванова, Л. Копринаров, М. Чавдарова, М. Куманов, Н. Стефанов, Н. Лазаревич, Н. Слатински, П. Бахмайер, П. Ганчев, П. Георгиев, С. Христова, С. Пенов, Ц. Кулевски, Я. Яскевич, Я. Стоилов ; Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на първия авт. е Алекси Апостолов Генов. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-400-632-7 

  

Сист. No: 61119

- 65 -

ЗВ/327/Б32 

Бек, Улрих

   Германска Европа : Новите властови пейзажи под знака на кризата / Улрих Бек ; Прев. [от нем.] Светла Маринова . - София : Критика и Хуманизъм, 2012 . - 152 с. ; 20 см . -  (Varius)

   Прев. отбелязан на гърба на загл. с. - Ориг. загл. Das deutsche Europa : Neue Machtlandschaften im Zeichen der Krise / Ulrich Beck. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-587-173-3 

  

Сист. No: 60852

- 66 -

К/2/Д49 

Джамбазов, Илия Ангелов

   Алтернативата на гражданите : Децентрализацията на властта - смяна на системата / Илия Джамбазов . - [Пловдив] : FastPrint Books, 2013 . - 322 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7034-23-3 

  

Сист. No: 60810

- 67 -

Ч1/327/Е20 

Европеистика и европейски ценностни нагласи  : Кн. 1 - / Владимир Атанасов и др ; Състав. Владимир Атанасов ; Науч. ред. Огняна Георгиева-Тенева . - София : Дамян Яков, 2013 . - 24 см

   Други авт.: И. Шикова, В. Георгиева, Г. Манева, Я. Милчаков ; Пълното име на науч. ред.: Огняна Атанасова Георгиева-Тенева, възприета форма на името: Огняна Атанасова Георгиева

   Кн. 1 . - 2013 . - 391 с. : с диагр.

   Библиогр. с. 59-60 и под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-527-531-9 

  

Сист. No: 60950

- 68 -

ЗВ/32/С89 

Суворов, Виктор

   Тя се казваше Татяна / Виктор Суворов ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Факел експрес, 2013 . - 375 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Она звалась Татьяной. Хроника Великого десятилетия / Виктор Суворов. - Виктор Суворов - псевд. на Владимир Богданович Резун. - Кн. 1 от Хроника на Великото десетилетие

   ISBN 978-954-9772-83-8 

  

Сист. No: 60939

- 69 -

ЗВ/323/П54 

Писахме да се знае  : Кн. 1- /  Състав. Васил Станилов ; Със съдействието на Илияна Щилиянова-Станилова ; Ред. Пенка Ватова, Надежда Искрова . - 3. изд . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2013- . - 24 см

   Съдържа материали из страниците на в. Про и Анти

   Кн. 1. Без съд и присъда /  Предг.  Васил Станилов . - 2013 . - 403 с.

   Именен показалец

   ISBN 978-954-8248-92-1 

  

Сист. No: 55904

Икономика

- 70 -

ЗВ/338.43/Д60 

Димов, Ангел Георгиев

   Българската аграрна политика / Ангел Димов . - София : Христо Ботев, 2002 . - 119 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-445-792-5 (верен)

   ISBN 954-492-766-6 !

  

Сист. No: 61157

- 71 -

22828 

Димов, Ангел Георгиев

   Глобалната капиталистическа криза / Ангел Димов . - София : Бълг. аграр. съюз, 2009 . - 143 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 141-143. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-91701-6-0 

  

Сист. No: 61082

- 72 -

22755, ЗВ/330.3/.5/А2922755; ЗВ/330.3/.5/А29

Аджемоглу, Дарон и др.

   Защо нациите се провалят : Къде са корените на силата, просперитета и бедността / Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсън ; Прев. от англ. Жана Ценова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 586 с. : с к., ХVІ с. ил., факс. ; 22 см

   Ориг. загл. Why nations fail : The origins of power, prosperity, and poverty / Daron Acemoglu, James A Robinson. - Библиогр. с. 539-558. - Показалци

   ISBN 978-619-152-249-1 

  

Сист. No: 60912

- 73 -

ЗВ/336/A67 

Approaches to monetary policy revisited - lessons from the crisis  : Sixth ECB central banking conference 18-19 November 2010 /  Ed. Marek Jarocinski et al . - Frankfurt am Main : European Central Bank, 2011 . - 387 с. : с ил. ; 25 см

   Други ред.: F. Smets, C. Thimann. - Библиогр. след отд. публикации

   ISBN 978-92-899-0333-2 

  

Сист. No: 60858

Право

- 74 -

Ч1/34/Д40 

Демокрация, технология и свобода на изразяване  : Сборник статии и документи на Съвета на Европа /  [Състав.] Евгени Танчев и др . - София : ДАИТС, 2006 . - 136, 119 с. : с портр. ; 20 см

   Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Други състав.: К. Спаркс, С. Кирилов, А. Сколкай, Е. Бренд, Б. Занкова, Т. Петрова-Иванова ; Пълното име на С. Кирилов е Светлозар Кирилов Иванов, а Т. Петрова-Иванова е известна като Теодора Радоева Петрова. - Библиогр. след някои статии

  

Сист. No: 61121

- 75 -

ЗВ/342/S93 

The Supreme Court and human rights  /  Ed. by Burke Marshall . - Washigton : Voice of America, 1982 . - 280 с. : с портр. ; 21 см . -  (Forum series)

   Съдържа и кратки биогр. данни за авт. и интервюираните лица

  

Сист. No: 61057

Обществено управление. Военно дело

- 76 -

22854 

Изследванията по сигурността и управлението на промяната в сектора за сигурност  : Примерът на България в периода 1999-2008 г. / Велизар Шаламанов и др ; Предг. Стефан Хаджитодоров . - София : Сдружение Джордж С. Маршал, 2008 . - 235 с. : с ил., диагр., табл., сх. ; 24 см . -  (Поредица Управление на промяната / Сдружение Джордж С. Маршал)

   Други авт.: З. Минчев, Т. Тагарев, И. Николова, В. Петков, Н. Павлов, М. Дерменджиева, А. Цанков. - Изд. по проект Изследване на операциите в подкрепа на трансформацията на силите и операциите в новата среда за сигурност. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-91092-7-6 

  

Сист. No: 61088

Социални науки

- 77 -

ЗВ/36/Ж49, К/249/Ж49ЗВ/36/Ж49; К/249/Ж49

Живот в общността  : Наръчник за професионалисти в организации за психосоциална рехабилитация / Надежда Витанова и др ; Ред. и състав. Росица Симеонова . - Пазарджик : Сдружение Човеколюбие, 2011 (Пазарджик : Нитос) . - 196 с. : с ил., табл. ; 21 см

   По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. - Други авт.: Н. Машонов, В. Боянова, Г. Механджийска, Р. Симеонова, А. Генова, Д. Фъртунова. - Съдържа и За авторите. - Библиогр. след отд. материали

  

Сист. No: 60867

- 78 -

ЗВ/36/С29, К/249/С29ЗВ/36/С29; К/249/С29

Сдружение "Човеколюбие". Пазарджик

   Живот в общността : Наръчник за потребители на психично-здравни услуги за работа с институции /  Ред. Диана Николова . - Пазарджик : Сдружение Човеколюбие, 2011 (Пазарджик : Нитос) . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

  

Сист. No: 60865

- 79 -

ЗВ/36/С70, К/249/С70ЗВ/36/С70; К/249/С70

Станчева-Попкостадинова, Васка Славчева и др.

   Живот в общността : Сборник на Народния университет за психично здраве / Васка Станчева-Попкостадинова, Росица Якимова, Георги Хранов . - Пазарджик : Сдружение Човеколюбие, 2011 (Пазарджик : Нитос) . - 96 с. : с ил., табл. ; 21 см

   По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. - Библиогр. след всяка лекция

  

Сист. No: 60866

Педагогика

- 80 -

С1/37/А56 

Алманах на Софийския университет "Климент Охридски"  : [Т. 1] - /  Ред. кол. Филип Панайотов - глав. ред. и др . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988- . - 25 см

   Други ред.: Ал. Шурбанов, Б. Кольковски, Г. Скордев, Г. Наумов, Д. Иванов, Д. Павлов, Д. Христов, Е. Боев, Ж. Миланов, Ив. Иванов, Ив. Томов, М. Андреев, М. Симеоновски, М. Кирилов, М. Минков, Ст. Здравкова,Т. Шабанска, Т. Бояджиев. - Посвещава се на 100-год. от създаването на СУ Климент Охридски

   Т. 2. Кн. 2. 1939-1988 : И-О /  Библиогр. ред.  Стефан Кънчев ; Състав.  Милка Алексиева, и др. . - 1995 . - 883 с.

   Други състав.: Ф. Ангелиева, С. Андреева, В. Аризанова, Цв. Георгиева, Хр. Дарева, Л. Димитрова, Р. Димитрова, Е. Иванова, М. Йовева, М. Капитанова, М. Кехайова, А. Кирмагова, Е. Койнова, Д. Колева-Шумова, М. Кънева, Ст. Кънчев, Ал. Ляпчева, А. Минкова, В. Митушева, А. Николова, А. Паунова, П. Петканова, Л. Петкова, Ю. Славова, П. Трошанова, Цв. Хаджова, В. Хрусанова, Д. Цветкова, Ал. Цекова, С. Шопова, Н. Шуманова, Т. Янакиева, Ив. Янкова

  

Сист. No: 60845

- 81 -

С1/37/А56 

Алманах на Софийския университет "Климент Охридски"  : [Т. 1] - /  Ред. кол. Филип Панайотов - глав. ред. и др . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988- . - 25 см

   Други ред.: Ал. Шурбанов, Б. Кольковски, Г. Скордев, Г. Наумов, Д. Иванов, Д. Павлов, Д. Христов, Е. Боев, Ж. Миланов, Ив. Иванов, Ив. Томов, М. Андреев, М. Симеоновски, М. Кирилов, М. Минков, Ст. Здравкова,Т. Шабанска, Т. Бояджиев. - Посвещава се на 100-год. от създаването на СУ Климент Охридски

   Т. 3. 1939-1988 : П-Я /  Библиогр. ред.  Стефан Кънчев ; Състав.  Милка Алексиева, и др. . - 2000 . - 1260 с.

   Други състав.: Ф. Ангелиева, С. Андреева, В. Аризанова, Цв. Георгиева, Хр. Дарева, Л. Димитрова, Р. Димитрова, Е. Иванова, М. Йовева, М. Капитанова, М. Кехайова, А. Кирмагова, Е. Койнова, Д. Колева-Шумова, М. Кънева, Ст. Кънчев, Ал. Ляпчева, А. Минкова, В. Митушева, А. Николова, А. Паунова, П. Петканова, Л. Петкова, Ю. Славова, П. Трошанова, Цв. Хаджова, В. Хрусанова, Д. Цветкова, Ал. Цекова, С. Шопова, Н. Шуманова, Т. Янакиева, Ив. Янкова

  

Сист. No: 60850

- 82 -

ФД/372/Г41 

Геров, Геро Христов и др.

   Математика : [Учебник] за VІ клас на СОУ / Геро Геров, Стоян Попратилов, Петрана Тодорова . - София : К & М, 1995 . - 240 с. : с черт., табл. ; 24 см

   Авт. не са отбелязани на кор.

   ISBN 954-421-032-6 

  

Сист. No: 61101

- 83 -

Ч1/37.0/З-20 

Задачите на образованието за изграждане на политически професионализъм в България  : [Сборник материали от семинар, София, 31 март - 1 апр. 1997 г.] /  Науч. ред. Марко Семов . - София : Фонд. Дарование, 1997 . - 158 с. ; 20 см

   Изд. на Фонд. "Фридрих Еберт", СУ "Св. Климент Охридски"

   ISBN 954-9599-01-9 

  

Сист. No: 61124

- 84 -

ЗВ/371/К91 

Крумов, Венцислав Димитров

   Текстове : Т. 1- / Венцислав Крумов . - София : Образование, 2000- . - 20 см

   

   Т. 1. 1995-1999 : Бижковщината като научна форма на живот : Статии, рецензии, интервюта . - 2000 . - 336 с.

   Съдържа и Книги на Венцислав Крумов, издадени до края на 1999 г. ; Издания на "Образование"-ООД от създаването на издателството до края на 1999 г.

   ISBN 954-552-029 

  

Сист. No: 61148

- 85 -

ЗВ/371/К91 

Крумов, Венцислав Димитров

   Текстове : Т. 1- / Венцислав Крумов . - София : Образование, 2000- . - 20 см

   

   Т. 2. 2000-2002 : Сага за университетските боклуци : Статии, рецензии, открити писма . - 2002 . - 336 с.

   Съдържа и Издания на "Образование"-ООД в периода 2000-2002 г. (продължение от т.1) ; Книги на Венцислав Крумов, издадени в периода 2000-2002 г. (продължение от т.1)

   ISBN 954-492-033-7 

  

Сист. No: 61150

- 86 -

22827 

Костова, Здравка Благоева

   Концептуализация на екологичното образование / Здравка Костова . - София : Фабер, 2003 . - 257 с. : с диагр., сх., табл.. ; 24 см

   Библиогр. с. 241-254. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-775-201-4 

  

Сист. No: 61083

- 87 -

22839 

Тасев, Георги Асенов

   Методични основи на научните изследвания : Как се разработва дисертация? / Г. Тасев . - София : Авангард Прима, 2004 . - 181 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и Основни термини в научните изследвания ; Закон за висшето образование (Извадка, отнасяща се до докторантите) ; Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти. - Библиогр. с. 163-167. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-323-057-9 

  

Сист. No: 61070

- 88 -

ЗВ/372.36/З-31 

Занков, Огнян Александров

   Методика на възприемане на изобразителното изкуство ; Диагностика на художествените познания / Огнян Занков . - София : Анубис, 2006 . - 64 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 4

   ISBN 978-954-426-728-5 

  

Сист. No: 60849

- 89 -

ЗВ/37.0/Л70 

Лиханов, Альберт Анатольевич

   За! Малых сих : Письма в защиту детства / Альберт Лиханов . - 3. доп. изд. . - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2007 . - 1008 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-9639-0070-0 

  

Сист. No: 61165

- 90 -

ФД/372/М60 

Милкоева, Боряна Дачева и др.

   Курс по математика за V клас : С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити, олимпиади и математически състезания / Боряна Дачева Милкоева, Христина Стоянова Беева, Дачо Стоянов Беев . - [София] : Вега 74, 2007 . - 288 с. : с табл., черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91512-8-2 

  

Сист. No: 61100

- 91 -

Ч1/37.0/Е49 

Електронното обучение в България - политики, практики, тенденции  : [Изследване] / Румяна Пейчева-Форсайт и др ; Под ред. на Румяна Пейчева-Форсайт . - София : Даниела Убенова, 2009 . - 192 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

   Други авт.: С. Съев, Б. Ангелов, Ц. Василев, Г. Иванова, М. Тодорова, Н. Чолаков, Д. Вълчева, М. Стефанова, Л. Лазаров, А. Алексеев, Г. Косекова, А. Смрикаров, отбелязани в съдърж. ; Първата авт. известна като Румяна Веселинова Пейчева. - Съдържа и Ръководство за интервюиране на ръководители на висши учебни заведения ; Ръководство за интервюиране на преподаватели на електронно базирани курсове ; Анкета за изследване на студентски мнения. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 978-954-791-126-0 

  

Сист. No: 61127

- 92 -

Ч1/37/С47 

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта / Ангел Смрикаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски Унив. Ангел Кънчев, 2012 . - 130 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Библиотека за докторанти)

   Изд. на МОМН. Фонд "Науч. изследвания" ; Русенски унив. "Ангел Кънчев". Сектор "Науч. и кадрово развитие"

   ISBN 978-954-712-546-9 

  

Сист. No: 61132

- 93 -

ЗВ/372.3/О-12, К/632.1/О-12ЗВ/372.3/О-12; К/632.1/О-12

Обединено детско заведение No 9 "Калина Малина" - Пазарджик представя 35 години професионално-творчески обмен  : Алманах ; История /  Глав. ред. Соня Хай . - Пазарджик : Белопринт, 2013 . - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. ; Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян. - Кн. означена ч. 2

   ISBN 978-954-684-348-7 

  

Сист. No: 60864

- 94 -

Д 160 

Тодорова, Маргарита

   Седми клас : Числени равенства. Уравнения от първа степен с едно неизвестно : Текстови задачи, давани на приемни изпити и математически състезания / Маргарита Тодорова . - [София] : Маргарита Тодорова-52, [1996] . - 200 с. : с черт., табл. ; 20 см . -  (Библиотека Домашен учител по математика)

   Кор. загл. Уравнения от първа степен с едно неизвестно Пълното име на авт. е Маргарита Тодорова Тодорова-Ралинска

   ISBN 954-8950-02-2 

  

Сист. No: 61063

- 95 -

ЗВ/372.851/M47 

Meeting in mathematic  : Mathematics Enrolment and Effectiveness of Teaching in Mathematics / Vladimir Georgiev et al ; Ed. Evgenia Sendova . - Sofia : Demetra, 2008 . - 184 p.: ill., tab., diagr. ; 24 cm + 1 CD

   Други авт. : A. Ulovec, A. Mogensen, O. Mushkarov, N. Dimitrova, E. Sendova, P. Boytchev, H. Hohenwarter, E. Kostadinov. - Изд. по Project Comenius 226159-CP-1-Comenius-C 21. - Библиогр. след отд. гл

   ISBN 978-954-9526-49-3 

  

Сист. No: 61044

Етнография. Фолклор

- 96 -

22775 

Фолклорен еротикон  : [Сборник] : Т.1 - /  Отг. ред. Флорентина Бадаланова . - София : Род, 1993- . - 20 см

   

   Т.1 /  Състав.  Флорентина Бадаланова ; Ред.  Росен Р. Ралчев . - 1993 . - 303 с., 8 л. : ил.

   Текст и на англ. и гр. ез.

   ISBN 954-476-002-4 

  

Сист. No: 61112

- 97 -

22775 

Фолклорен еротикон  : [Сборник] : Т.1 - /  Отг. ред. Флорентина Бадаланова . - София : Род, 1993- . - 20 см

   

   Т. 6. Старобългарски текстове : Изповедни чинове /  Състав.  Мария Антонова Шнитер ; Ред.  Росен Росенов Малчев . - 1998 . - 200 с. : с факс.

   Текст и на англ. ез. / Прев. Т. Ц. Петков, М. Д. Димитрова. - Библиогр. с. 56-58

   ISBN 954-476-012-1 

  

Сист. No: 61113

- 98 -

22775 

Фолклорен еротикон  : [Сборник] : Т.1 - /  Отг. ред. Флорентина Бадаланова . - София : Род, 1993- . - 20 см

   

   Т. 7. Гнъсни и смешни приказки от Прилепско /  Събрал  Марко Костов Цепенков ; Ред.  Росен Росенов Малчев . - 1999 . - 112 с.

   Текст и на англ. ез. / Прев. М. Д. Димитрова

   ISBN 954-476-015-6 

  

Сист. No: 61114

- 99 -

22771 

Етнология и демонология  : [Сборник статии] /  Състав., ред. Николай Иванов Ненов и др . - София : Импресарско-издателска къща Род, 2007 . - 216 с. : с факс. ; 21 см

   Други загл. : Ethnology and demonology. - Други състав., ред. : Р. Малчев, К. Рангочев, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионален ист. музей - Русе, Асоц. за антропология, етнология и фолклористика Онгъл. - Съдържа и Статии на тема Демонология от изданията на Асоциация Онгъл в периода 1995-2004 г. - Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез. Съдържа статии от К. Рангочев, И. Христова-Шомова, Т. Моллов, Р. Малчев, С. Дживтерeва, Н. Ненов, Е. Тодорова, Г. Григоров, А. Анчев, С. Неклюдов

   ISBN 978-954-476-044-1 

  

Сист. No: 61108

- 100 -

С/3/Ч-20 

Чалъкова, Димитрина

   Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник : Библиографски указател / Димитрина Чалъкова ; Ред. Донка Правдомирова ; Предг. Цветана Манова . - Перник : Дворец на културата, 2012 . - 243 с. : с ил. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на подзагл. с. ; Пълното име на ред.: Донка Правдомирова Боянова. - Изд. на Регион. библ. "Св. Минков" - Перник. - Именен показалец ; Показалец на период. изд. ; Геогр. показалец

   ISBN 978-954-8944-20-5 

  

Сист. No: 60853

Математика. Естествени науки

- 101 -

22765 

Математические методы в исследовании операций  : Пленарные доклады, представленные на междунар. конф. по Математическим методам в исследовании операций, София, 24-29 окт. 1983 / Под ред. П. Кендерова . - София : БАН, 1983 . - 131 с. : с черт. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. математики с вычисл. центром. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

  

Сист. No: 61051

- 102 -

22766 

Математические методы в изследовании операций  : Доклады предст. на летней школе по исследованию операций, Приморско, 23-30 сент. 1984 / Под ред. П. Кендерова . - София : БАН, 1985 . - 196 с. : с черт. ; 21 см

   Изд. на БАН. Инст. математики с вычисл. центром, ЦК на ДКМС, Союз математиков Болгарии - секция Русе. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

  

Сист. No: 61052

- 103 -

Ч2/57/Д58 

Димитров, Асен Иванов и др.

   Хаосът в биологични системи : Свободноизбираем курс за магистърската прогр. по генетика на Биол. фак. на СУ "Св. Климент Охридски" / Асен И. Димитров, Елка Д. Янкулова . - Велико Търново : Фабер, 2004 . - 286 с. : с ил., сх., диагр. ; 20 см

   Кор. загл. Хаосът. - Библиогр. с. 284-286

   ISBN 954-775-381-9 

  

Сист. No: 61122

- 104 -

22830 

Козлодуйският въпрос  : Червена книга за АЕЦ "Козлодуй" и българската атомна енергетика /  Състав., ред. Атанас Семов . - София : Бълг. атомен форум Булатом и др., 2004 . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   Изд. съвместно с Инст. по европейско право ; Граждански комитет за защита на АЕЦ ''Козлодуй''. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-91552-1-8 

  

Сист. No: 61080

- 105 -

22836 

Петров, Николай Иванов

   Неопределеност и риск при измервания на обекти : Монография / Николай Ив. Петров . - Ямбол : Жельо Учков, 2005 . - 212 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и Метрологичен речник. - Библиогр. с. 210-212. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9978-50-8 

  

Сист. No: 61068

- 106 -

Кр2/5/Б92 

Диви животни в България  : [Ил. карта] . - М 1:600 000 . - София : Картография ЕООД ; Санома Блясък България, 2009 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 68Х92 см . -  (Поредица България в карти ; 4)

   Загл. на кор. Диви животни. - Представена от сп. National Geographic България. - Доп. материал : Защитени видове ; [Национално географско дружество на САЩ...]. - Отпеч. на обратната страна на л.

  

Сист. No: 60887

- 107 -

Ч2/51/R13 

Radovanova, Elena

   Einfuhrung in die mathematische Fachsprache / Elena Radovanova . - София : ТУ, 2004 . - 88 p. : ill. ; 20 см

   Съдържа и Worterbuch

   ISBN 954-438-388-3 

  

Сист. No: 61029

Медицина

- 108 -

ЗВ/613/П52 

Пинкни, Калан

   Каланетика : За тонус сутрин, за отмора вечер / Калан Пинкни ; Прев. [от англ.] Евелина Банева . - София : Кибеа, 1993 . - 141 с. : с ил. ; 21 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. Am/Pm Callanetics / Callan Pinckney

   ISBN 954-474-021-Х 

  

Сист. No: 60997

- 109 -

22822 

Захарен диабет у деца и юноши  : Теоретически и практически основи /  Ред. Мария П. Дамянова . - Хасково : Рекол, 2000 . - 347 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-8224-24-0 

  

Сист. No: 61076

- 110 -

22831 

Стоев, Стойчо

   Микотоксични нефропатии по селскостопанските животни и човека - диагностика, рискова оценка и хигиенни мерки : За студентите от спец. ветеринарна медицина и за практикуващите ветеринарни и хуманни лекари / Стойчо Стоев . - Стара Загора : [Изд. авт.], 2002 (Стара Загора : СД Контраст) . - 173 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 143-169. - С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61079

- 111 -

22856 

Титянова, Екатерина Благоева

   Доплерова сонография : Диагностична стойност и клинично приложение в неврологията / Екатерина Титянова ; [Предг. Ирена Велчева] . - София : Коти ЕООД, 2002 . - 192 с. : с диагр., сх.. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез. - Предм. показалец. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-90851-2-0192 с. 

  

Сист. No: 61084

- 112 -

22768 

История на Военномедицинска академия  / Константин Рамшев и др ; Под ред. на Стоян Тонев . - София : [Захарий Стоянов], 2003 . - 616 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Други авт.: А. Петков, В. Куртев, К. Канев, Н. Чобанов, П. Райнова, К. Маркова, Ю. Дочев, Г. Върбанов, А. Кръстева, А. Петров, Е. Савов, В. Куйкин, Е. Наков, Г. Димитров, А. Иванов, Е. Николов, П. Казанджиев, Г. Янчев, К. Везирев, Г. Христов, В. Александров, Н. Петров, Ц. Панов, К. Василев, З. Лазаров, С. Николов, Б. Василев, Р. Златев, С. Николов, А. Петков, Р. Москов, Н. Величков, Я. Йонов, С. Левтеров, Н. Василев, Л. Войнов, В. Цветков, Н. Бъчваров, В. Иванов, Д. Димов, П. Милков, Д. Гочев, П. Коцев, К. Костов, Д. Димитров, Д. Таков, Ю. Райнов, А. Андреев, М. Кадурина, Т. Троев, К. Плочев, Н. Александров, Е. Калудиев, В. Драгнев, Р. Златев, Л. Алексиев, А. Димитров, Е. Пенков, К. Ангелов, И. Съмналиев, В. Манев, М. Съмналиев, Д. Томов, Л. Петров, В. Кръстев, И. Андреев, С. Михайлов, Л. Палейков, И. Пейчев, А. Калчев, Х. Бозов, Д. Раданов, Щ. Андреев, И. Дянков, Б. Божков, С. Шишков. - Изд. на МО. Военномед. акад.

   ISBN 954-739-440-1 

  

Сист. No: 61105

- 113 -

22838 

ДЕСПОТОВА-ТОЛЕВА, Любима Димитрова

   Палиативна медицина в детската възраст / Любима Деспотова-Толева ; Под ред., [предг.] Ат. Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2004 . - 120 с. : с табл. ; 24 см + 1 CD

   Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9806-51-0 

  

Сист. No: 61069

- 114 -

22826 

Минков, Марин Николаев

   Детска урология / Марин Минков . - София : Лик, 2004 . - 313 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Текст и на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-607-645-7 

  

Сист. No: 61118

- 115 -

22772 

Стойнева, Златка Б.

   Диабетна периферна невропатия и лазерна Доплерова флуометрия / Златка Стойнева ; [Предг. Венцеслав Боснев] . - София : Инфопрес, 2004 . - 254 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Изд. на Атланто-Евро-Средиземноморска Академия на медицинските науки (АЕС АМН). - Загл. на англ. ез.: Diabetic peripheral neuropathy and laser-doppler flowmetry. - Библиогр. с. 220-254

   ISBN 954-8817-05-5 

  

Сист. No: 61109

- 116 -

22893 

Колева, Ивет Борисова

   Физикални фактори и здраво тяло : С примерни методики за оформяне на тялото и за козметични цели / Ивет Борисова Колева-Йошинова ; [Предг. Иван Топузов] . - София : РИК Симел, 2006 . - 226 с. : с табл., сх. ; 25 см

   Библиогр. с. 217-222 ; Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9487-13-8 

  

Сист. No: 61093

- 117 -

22842 

Попов, Теодор Николов

   Студентът като субект на обучението : Едно проучване в системата на общественото здраве / Теодор Попов . - София : ИИК Везни, 2006 . - 172 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Съдържа и Анкети ; Предложения за добра практика при обучението на студенти от сферата на общественото здраве. - Библиогр. с. 149-157. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9825-07-7 

  

Сист. No: 61073

- 118 -

ЗВ/612/Т53 

Тест по физиология  / Милена Станимирова Шкодрова и др ; Под ред. на Игнат Борисов Минков . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Булвест 2000, 2006 . - 192 с. : с ил. ; 21 см

   Други авт. : М. Я. Мишонова, Ек. Л. Грънчарова, Н. Д. Ламбаджиева, Р. Ив. Иванов, О. Ат. Димитров, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. Ек. Л. Грънчарова е Екатерина Любенова Грънчарова-Бочева. - 1. изд. 1994 с авт. О. Димитров, И. Минков, Е. Грънчарова, Р. Иванов, В. Иванова, С. Кабаиванова, Н. Ламбаджиева, Н. Мулешкова на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Библиогр. с. 91

   ISBN 978-954-18-0512-1 

  

Сист. No: 60851

- 119 -

22770 

Дамянов, Дамян Николов

   Клиника по хирургия "Ген. проф. д-р Коста Стоянов" УМБАЛ "Царица Йоанна" Медицински университет - София : История на Хирург. отд. - Раб. болн. 1936г.-1950 г., на Кат. по болн. хирург. на ИСУЛ 1951г.-1971г., на Клин. по коремна хирург.- Клин. център по гастроентерология 1972г.-2002г. и на Клин. по спешна хирург. - Клин. център по спешна мед. 1985г.-2002г. / Д. Дамянов . - 2. доп. изд. . - София : Съюз на учените в България, 2007 . - 128 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Кор. загл. Клиника по хирургия УМБАЛ "Царица Йоанна" : История

   ISBN 978-954-8329-90-3 

  

Сист. No: 61107

- 120 -

22823 

Колева, Ивет Борисова

   Съвременни методи на неврорехабилитацията / Ивет Борисова Колева-Йошинова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : РИК Симел, 2007 . - 442 с. : със сх., табл. ; 21 см

   На с. 2 загл. Contemporary neurorehabilitation methods. - 1. изд. 2006. - Съдържа и Рецензии / Й. Гачева, И. Топузов. - Библиогр. с. 415-434 ; Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9487-24-4 

  

Сист. No: 61097

- 121 -

ЗВ/618/Л70 

Лиханов, Альберт Анатольевич

   Жизнь перед жизнью, или Преддетство / Альберт Лиханов . - Москва : Детство. Отрочество. Юность ; Дом РДФ, 2007 . - 134 с. : с цв. ил. ; 20Х20 см

   

   ISBN 978-5-9639-0074-1 (Детотрюн)

   ISBN 978-5-91030-004-4 (Дом РДФ)

  

Сист. No: 61058

- 122 -

22852 

Стоянов, Дроздстой Стоянов

   Невронаука и предизвикателствата на психологичната медицина : [Монография] / Дроздстой Стоянов ; [Предг. Ваня Матанова] . - София : Изток-Запад, 2008 . - 186 с. : с табл., сх., портр. ; 22 см

   Съдържа и Относно полемизация на трите фундаментални принципа на Г. Попов (1990) в контекста на невробиологичната редукция на психолого-психопатологичните понятия ; Дружество на психолозите в България ; Възможни модели за отнасяния между когнитивната наука и невронауката ; За автора. - Библиогр. с. 176-183. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-321-455-6 

  

Сист. No: 61091

- 123 -

ЗВ/615/Х42 

Хепен, Гюнтер Х.

   Солите на д-р Шуслер : 12 минерални вещества за добро здраве / Гюнтер Х. Хепен ; Прев. [от нем.] Мира Цветкова . - Мюнхен : Грефе и Унцер, 2009 . - 127 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-3-8338-2659-7 

  

Сист. No: 61032

- 124 -

ЗВ/615.8/Б17 

Бакълтър, Сюзън И.

   Практическа арт терапия / Сюзън И. Бакълтър ; Прев. от [англ.] Елица Великова . - [София] : Център за психосоциална подкрепа, 2010 . - 184 с. : с ил. ; 21 см . -  (Серия Практики / Център за психосоц. подкрепа ; 9)

   Ориг. загл. Practical art therapy / Susan I. Buchalter. - Прев. отбелязан на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-92349-5-4 

  

Сист. No: 60920

- 125 -

22778 

Дамянов, Дамян Николов

   История : Клиника по хирургия ген. проф. д-р Коста Стоянов, дмн, УМБАЛ "Царица Йоанна", ИСУЛ, Медицински университет - София / Д. Дамянов . - 3. прераб. изд. . - София : ДЛ-М, 2012 . - 136 с. : с портр., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-476-054-0 

  

Сист. No: 61115

- 126 -

ЗВ/615.8/Д23 

Дарли, Сюзън и др.

   Практическо ръководство по експресивна арт терапия : Наръчник за професионалисти / Сюзън Дарли, Уенди Хийт ; Предг. Джейн Д. Коен ; Фотогр. Марк Дарли ; Прев. [oт англ.] Елица Великова . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2013 . - 264 с. : с ил. ; 21 см . -  (Серия Практики / Център за психосоц. подкрепа ; 12)

   Ориг. загл. The expressive arts activity book / Suzanne Darley, Wende Heath. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с. - Показалец на упражненията. - Библиогр. с. 255-258

   ISBN 978-619-7037-02-9 

  

Сист. No: 60922

- 127 -

ЗВ/615.8/Д24 

Даунинг, Дж.

   Масаж за двама : [Ръководство] / Дж. Даунинг ; [Прев.]  . - София : Коломед, [1993] . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл. - Прев. и ез. на прев. неустановени

  

Сист. No: 60989

Приложни науки. Техника

- 128 -

ЗВ/681.322/Р45 

Реер, Фолкер

   [МС Ексел] MS Excel 5.0 / Фолкер Реер ; Прев от нем. Екатерина Тодорова . - София : Ню Текник Пъблишинг, 1994 . - 385 с. : с ил., сх., табл., диагр. ; 21 см . -  (PC-справочник)

   Ориг. загл. MS Excel 5.0 - Schnell-Ubersicht. - Азб. показалец

   ISBN 954-8286-12-2 

  

Сист. No: 61159

- 129 -

22833 

Кант, Хорст

   Алфред Нобел : Биография / Хорст Кант ; Прев. от нем. ез. Ралица К. Ковачева . - София : Просвета, 1997 . - 135 с. : с ил., портр., табл. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и Хронология. - Библиогр. с. 126-130 ; Именен показалец. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-01-0775-Х 

  

Сист. No: 61077

- 130 -

ЗВ/681.322/Р60 

Рииз, Анди

   Архиватори : ARJ, ARC, ZIP, LHA, UC2, AIN, RAR / Анди Рииз ; Прев. от англ. Мария Василева . - [София] : Актбул, 1997 . - 160 с. ; 16 см

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 60999

- 131 -

22835 

Петров, Николай Иванов

   Експлоатационна надеждност на рискови технически системи : Учебник за студенти от ВУЗ и инж.-техн. състав, обслужващ съответните техн. системи / Николай Петров . - Ямбол : Жельо Учков, 2002 . - 199 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 197-198. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9978-26-5 

  

Сист. No: 61067

- 132 -

ЗВ/681.3/И72 

Интернет  : Пълен справочник /  Ред. Елена Боевска . - 3. изд . - София : СофтПрес, 2008 . - 696 с. : с ил. ; 17 см

   Съдържа и Кратка история на Интернет ; Речник

   ISBN 978-954-685-392-9 

  

Сист. No: 60946

- 133 -

22843 

Костадинов, Николай Генков и др.

   Технология на проектирането : Ръководство за упражнения / Николай Костадинов, Анелия Иванова, Галина Иванова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2008 . - 133 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 123. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-712-424-0 

  

Сист. No: 61074

- 134 -

Кр2/6/Б92 

Пътна карта на България  . - М 1:760 000 . - [София] : ДАТАМАП-Европа ООД ; Санома Блясък България, [2008] . - 1 л. сгънат : мнцв., 17 к. ; 49Х66 см . -  (Поредица България в карти ; 2)

   Загл. на кор. Пътна карта. - Представена от сп. National Geographic България. - Доп. материал : [Национално географско дружество на САЩ...]. - На обратната страна на л. отпеч. к. : София ; София - център; Пловдив ; Пловдив - център ; Варна ; Стара Загора ; Велико Търново ; Русе ; Бургас. - Мащаб различен. - Легенда за карти на градовете. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60885

- 135 -

22816 

PETROV, Nikolaj Ivanov

   Reliability's investigations of risk technical systems : Monograph / Nikolay Petrov ; Transl. Ivan Petrov, Marieta Petrova . - [Ямбол] : Jelio Uchkov, 2005 . - 137 p. : ill. ; 24 cm

   Ориг. загл. Експлоатационна надежност на рискови технически системи. - Библиогр. с. 129-130. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9978-55-9 

  

Сист. No: 61050

Селско стопанство

- 136 -

Ч2/63/С77 

[Сто двадесет и пет] 125 години земеделска наука в България  : Исторически алманах (1882-2007) /  Ред. кол. Светла Бъчварова и др ; [Предг. Светла Бъчварова] . - София : Нац. център за аграрни науки, 2007 . - 285 с. : с ил. ; 25 см

   Други ред. : М. Джорева, З. Михайлова. - Пълното име на С. Бъчварова е Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова. - Текст и на англ. ез. / Прев. Гинка Кирева

   ISBN 978-954-8045-09-4 

  

Сист. No: 61120

Изкуство

- 137 -

ИзЧ/792/Б44 

Бикс, Розалия Александрова

   На опера в стара София / Розалия Бикс . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Акад. изд. Марин Дринов, 2000 . - 242 с. : с порт., ил. ; 23Х25 см

   Текст и на итал. ез. / Прев. Божан Тодоров. - Съдържа и Справка за оперите, поставяни в Народната опера до 1945 г. - първи постановки ; Справка за оперите, играни в България от гастролни трупи до 1945 г. ; Справка за по-големите трупи, гостували в България с оперни представления до 1945 г. ; Справка за гастрольори - певци и диригенти, гостували в България до 1945 г.

   ISBN 954-07-0831-1 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 954-430-652-8 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов, попр.)

   ISBN 954-439-652-8 !

  

Сист. No: 61134

- 138 -

ИзЧ/73/Г28 

Гелева-Цветкова, Ралица Тодорова

   Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХ в. : [Изследване] / Ралица Гелева-Цветкова ; [Предг.] Валентин Ангелов Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2001 . - 120 с., 8 л. : цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Речник на употребените грънчарски термини. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-430-818-0 

  

Сист. No: 61137

- 139 -

ЗВ/72/Т89, ИзЧ/72/Т89ЗВ/72/Т89; ИзЧ/72/Т89

Тулешков, Николай Любомиров

   Архитектурното изкуство на старите българи : Т. 1 - / Николай Тулешков . - София : Арх & Арт ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001- . - 23Х24 см . -  (Българско архитектурно наследство)

   

   Т. 1. Средновековие /  [Предг.  Христо Генчев] . - 2001 . - 170 с. : с ил.

   Съдържа и Средновековни български строители ; Средновековни български зографи. - Рез. на англ., фр. ез. / Прев. Михаела Боева, Стефан Бояджиев

   ISBN 954-430-786-9  (АИ Проф. М. Дринов)

   ISBN 954-8931-14-1  (ИК Арх & Арт)

  

Сист. No: 61135

- 140 -

ИзЧ/73/76.071/И21 

Гелева-Цветкова, Ралица Тодорова

   Иван Б. Иванов : Изкуствоведски портрет / Ралица Гелева-Цветкова . - София : FDC, 2004 . - 57 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Съдържа и За автора ; Публикации за Иван Б. Иванов

   ISBN 954-9908-22-4 

  

Сист. No: 61136

- 141 -

22834 

Милев, Неделчо Николов

   Теория на киното : Информатични и психоаналитични измерения / Неделчо Милев ; [Предг. Тодор Динов] . - 2. доп. изд. . - София : Аскони-издат, 2006 . - 496 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Кор. загл. Кинотеория на подв. екз. - Авт. не е отбелязан на кор. на подв. екз. ; Пълното име на Т. Динов е Тодор Динов Георгиев. - Съдържа и Енциклопедична справка (биография на автора) ; Списък на основните трудове на Неделчо Милев у нас и в чужбина. - Библиогр. с. 487-489. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-8542-90-6 

  

Сист. No: 61065

- 142 -

КГр/7/М64 

Минеков, Величко Иванов

   Пластика ; Рисунки / Величко Минеков ; Авт. на текста и състав. Христо Миланов ; Снимки Недялко Кръстев, Велислав Минеков . - [София : Неда, 2008 (София : Класик дизайн ЕООД) . - [48] с. : с ил. ; 31 см

   Съдържа и Творчески път ; Награди и звания

   ISBN 978-954-8600-27-9 

  

Сист. No: 60862

- 143 -

ИзЧ/7.01/П25 

Паскалевски, Спартак Паскалев

   Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40-те години на ХХ век /  Авт.[-ил.] Спартак Паскалевски ; [Предг.] Румяна Златанова . - [2. изд.] . - София : Темто, 2008 . - ХХІІ, 565 с. : с ил. ; 22 см . -  (Диалог и Духовност ; Т. 2)

   Загл. на нем. ез. : Projektionen des Sakralen in der Kunst der Balkanmaler in den 20er-40-er Jahren des 20. Jahrhunderts. - 1. изд. 2007 на изд. Виделина. - Съдържа и Списък на илюстрациите. - Библиогр. с. 377-458. - Рез. на нем., англ. ез. / прев. R. Kiefer, Е. Илиева

   ISBN 978-954-9566-47-5 

  

Сист. No: 61123

- 144 -

КГр/7/П76 

Творчеството на Димитър Попов  : Юбилеен албум в чест на 70-годишнината от рождението му /  Състав. Нина Христова, Борислав Попов ; Прев. на англ. ез. Милена Левунлиева . - Панагюрище : Оборище, 2011 . - 72 с. : с ил., портр. ; 30 см

   Сведенията за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на първия състав.: Нина Христова Петкова. - Парал. текст на англ. ез. - Съдържа и Скулпторът Димитър Попов / Нина Христова ; Творецът Димитър Попов / Борислав Попов

   ISBN 978-954-682-036-5 

  

Сист. No: 60863

- 145 -

ИзЧ/78.071.1/С62 

Архивът на Петко Стайнов  : Непознати страници : Сборник /  Състав. и ред. Елисавета Вълчинова-Чендова . - София : Фонд. "Петко Груев Стайнов", 2012 . - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа 27 транскрибирани от Керанка Милушева ориг. брайлови ръкописа

   ISBN 978-954-92466-2-9 

  

Сист. No: 60868

- 146 -

ИзЧГр/77/P87 

Potirniche, Mihai

   Acasa amintiri... : Carte fotografiile / Mihai Potirniche ; Text. Spiridon Vangheli ; Pictor Vlad Afanasiu ; Trad. in limba rusa Aleksandr Brodski / Михай Потырнике . - Chisinau : Timpul, 1991 . - 120 с. : с ил. ; 30 см

   Текст на рум. и рус. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 5-7790-0082-4 

  

Сист. No: 61053

Спорт. Игри

- 147 -

ЗВ/793/П91, ИзЧ/793.3/П91, К/751/П91ЗВ/793/П91; ИзЧ/793.3/П91; К/751/П91

Проект "Клубове на ученика - Септември"

   Клуб Хореография : Учебно помагало /  Състав. Йордан Зеленгоров ; Дизайн и оформление Петинка Цанкова . - [София] : Премиер ООД, [2010] . - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Кор. описание. - Изд. на Европейския съюз. Европейски социален фонд - България. - По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

  

Сист. No: 60861

Езикознание

- 148 -

С1/808Б/Л36 

Симеонова, Маргарита Василева

   Речник на езика на Васил Левски : Юбил. изд. по случай 130 г. от гибелта му / Маргарита Симеонова ; Предг. Иван Дуриданов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 688 с. : с портр. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. по бълг. ез. - Съдържа и Речник на устойчивите изрази и фразеологизми в езика на Васил Левски. - Библиогр. с. 685-686

   ISBN 954-430-988-8 

  

Сист. No: 61147

- 149 -

К/166.3/П22 

Парзулова, Марияна Христова и др.

   Именуването на българите през ХХ-ХХІ век : Енциклопедичен справочник / Марияна Парзулова, Тодор Балкански ; Ред. Димитрина Михайлова . - Велико Търново : Знак '94, 2013 (Велико Търново : Фабер) . - 152 с. ; 20 см

   Изд. на Унив. "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. - Библиогр. с.143-151

   ISBN 978-954-8305-33-4 

  

Сист. No: 60952

- 150 -

ЗВ/802/809/R37 

Reid-Thomas, Helen

   Tales of Ten Worlds /  [On] Arthur C. Clarke ; Retold by Helen Reid-Thomas ; Ill. Steve Kyte . - [2. ed.] . - Oxford : Heinemann ELT, 1992 . - 64 p. : ill. ; 20 cm . -  (Heinemann Guided Readers : Еlementary Level)

   1. изд. 1988. - На кор. Tales of Ten Worlds / Arthur C. Clarke

   ISBN 0-435-27195-4 

  

Сист. No: 60903

- 151 -

ЗВ/802/809/N54 

Newsome, J. M.

   Nelson`s dream / J. M. Newsome . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - 112 p. ; 20 cm . -  (Cambridge English Readers : Level 6 : Advanced)

   

   ISBN 978-0-521-71604-8 

  

Сист. No: 60907

- 152 -

ЗВ/802/809/R74 

Rollason, Jane

   Freddie`s War / Jane Rollason ; Ill. Jordi Solano . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 128 p. : ill. ; 21 cm + Audio CD (2) + CD-ROM . -  (Cambridge Discovery Readers : Level 6 : Advanced. Original fiction : historical fiction)

   

   ISBN 978-84-8323-662-8 

  

Сист. No: 60908

- 153 -

С1/802.0/J76 

Jones, Daniel

   Cambridge English Pronouncing Dictionary / Daniel Jones ; Ed. Peter Roach et al . - 18. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - ХХХІІІ, 580 p. : ill. ; 23 cm + CD-ROM

   Други ред.: J. Setter, J. Esling. - 1. изд. 2006. - Съдържа и Guide to the Dictionary ; The International Phonetic Alphabet ; Glossary of terms. - Системни изисквания за CD-ROM: 256 MB за Windows XP, 512 MB RAM за Windows Vista и Windows 7

   ISBN 978-052-115255-6 

  

Сист. No: 60901

Литературознание

- 154 -

ЗВ/82Б.5/.6/С32 

Христов, Ивайло Христов

   Тревожната съвест на Марко Семов / Ивайло Христов . - София : Зов, 2010 . - 208 с. : с факс., [28] с. : ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8772-15-0 

  

Сист. No: 61156

- 155 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история / Никола Иванов ; Ред. Никола Радев . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Кн. 2 на Статии и разгърнати рецензии / Никола Иванов

   ISBN 978-954-684-353-1 

  

Сист. No: 60821

- 156 -

ЗВ/82Б.5/.6/Н74 

Николов, Ангел и др.

   Христоматия по литература XII клас : Забранените писатели /  Състав. Ангел Николов, Васил Къдринов, Валентина Маринова ; Ред. Васил Къдринов . - София : Фонд. Център Хана Аренд, 2013 . - 304 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 25884

- 157 -

С/82Б.5/.6/К82 

Томова, Вили Венеткова и др.

   Георги Константинов : Био-библиография /  Състав. Вили Томова, Милена Арсова-Димова, Мария Дочева . - Плевен : Регионална библ. Христо Смирненски, 2013 . - 292 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Съвместно изд. на Община Плевен и Регионална библ. Христо Смирненски. - Съдържа и Георги Константинов - опит за портрет / Боян Ангелов ; През Кайлъка за гарата : Опит за автобиография / Георги Константинов ; Награди и отличия на Георги Константинов. - Показалци

   ISBN 978-954-92938-2-1 

  

Сист. No: 60951

- 158 -

ЗВ/82/M94 

Muller, Gilbert H. et al.

   The Short Prose Reader : [For College composition courses] /  Comp. by Gilbert H. Muller, Harvey S. Wiener . - 2. ed. . - New Work : McGraw-Hill, 1982 . - XI, 378 p. ; 21 cm

   1. изд. 1979. - Съдържа и Glossary ; Acknowledgments

   ISBN 0-07-043995-8 

  

Сист. No: 60896

Чужда художествена литература

- 159 -

22767 

Паустовский, Константин Георгиевич

   Повести и рассказы / К. Паустовский . - Ленинград : Лениздат, 1979 . - 672 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Послесловие / А. Павловский

  

Сист. No: 61060

- 160 -

22773 

Евтушенко, Евгений Александрович

   Ягодные места : Роман / Евгений Евтушенко . - Москвa : Сов. писатель, 1982 . - 288 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61110

- 161 -

ЗВ/Ч820/Ч-74 

Честъртън, Джилбърт Кийт

   Тайната на отец Браун : [Разкази] / Г. К. Честъртън ; Подб. и прев. от англ. Ани Друмева ; [С предг. от Н. Трауберг] . - София : Нар. култура, 1986 . - 389 с. ; 16 см . -  (Панорама ; 191. Проза ; 141)

   Прев. е направен от The penguin complete father Brown / G. K. Chesterton. - Съдържа и Живот в дати

  

Сист. No: 60964

- 162 -

ЗВ/Ч820/К81 

Конан Дойл, Артър

   Приключенията на Шерлок Холмс : [Новели] / Артър Конан Дойл ; [Прев. от англ.]  . - София : [Бисерна 91], 1991 . - 214 с. ; 17 см . -  (Приключения ; 3)

   Кор. опис. - Съдържа: Човекът с белега ; Райгитските земевладелци ; Силвър Блейз ; Банковият чиновник ; Последната задача на Холмс ; Приключението в пустия дом

  

Сист. No: 60992

- 163 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Човекоядци ; Къщата на гагарите : Фантаст. повести / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Стоян Йорданов, Любомир Николов . - София : Ролис, 1991 . - 150 с. ; 17 см . -  (Колекция Орфия. Серия Фантастика ; 1)

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 61004

- 164 -

ЗВ/Ч820/С76 

Стивънсън, Робърт Луис

   Мистерията на д-р Джекил и мистър Хайд : [Роман] / Робърт Луи Стивънсън ; Прев. от англ. Правда Игнатова . - София : Гарант 21, 1991 . - 112 с. ; 17 см . -  (Вашите книги преведени от английски език)

   Ориг. загл. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde / Robert Louis Stevenson. - Съдържа и Похитителят на трупове ; Накратко за автора

   ISBN 954-8009-03-Х 

  

Сист. No: 61009

- 165 -

ЗВ/Ч820(73)/У40 

Уилямс, Валантайн

   Неумолимият час : [Кримин. роман] / Валънтайн Уилямс ; [Прев. от англ.]  . - 2. прераб. изд . - София-Плевен : Евразия-Абагар, 1991 . - 347 с. ; 16 см . -  (Бяла серия = White serie ; 15)

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 60976

- 166 -

ЗВ/Ч820(73)/Х27 

Харис, Томас

   Мълчанието на агнетата : Роман / Томас Харис ; Прев. от англ. Жечка Георгиева . - София : Медиум 999 ; Иван Вазов, 1991 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Silence of the lambs / Thomas Harris

  

Сист. No: 60974

- 167 -

ЗВ/Ч820/А28 

Адамс, Дъглас

   Животът, Вселената и всичко останало : [Роман] / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Мая Десева . - София : Петрум Ко, 1992 . - 192 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Life, Universe and Everything / Douglas Adams. - Кн. е ч. 3 на Пътеводител на галактическия стопаджия

   ISBN 954-8037-09-2 

  

Сист. No: 60982

- 168 -

ЗВ/Ч820(73)/В83 

Вонегът, Кърт

   Галапагос : Роман / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Комо, 1992 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Galapagos / Kurt Vonnegut

  

Сист. No: 60986

- 169 -

ЗВ/Ч820(73)/К54 

Кинг, Стивън

   Кери : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от нем.] Йонка Димова . - [София] : Плеяда 7, 1992 . - 206 с. ; 20 см . -  (Стивън Кинг ; 2)

   Прев. от нем. изд. ; Ориг. загл. Carrie / Stephen King

   ISBN 954-409-068-1 

  

Сист. No: 61024

- 170 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Междинна станция : Роман / Клифърд Саймък ; Прев. от англ. Саркис Асланян . - Варна : Галактика, 1992 . - 280 с. ; 17 см . -  (Библиотека Галактика. Фантастика ; 111)

   Ориг. загл. Way Station / Clifford D. Simak

   ISBN 954-418-044-3 

  

Сист. No: 61002

- 171 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Всичко живо е трева : [Фантаст.] роман / Клифърд Саймък ; [Прев. от англ.]  . - [2. изд.] . - София : M.-L., 1992 . - 192 с. ; 20 см . -  (Фантастика ; 1)

   Ориг. загл. All flesh is grass / Clifford Simak. - 1. изд. 1975 на изд. Нар. култура

  

Сист. No: 61005

- 172 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Високият прозорец : [Кримин.] роман / Реймънд Чандлър ; Прев. [от англ.] Жечка Георгиева, Радка Лавчиева . - [2. изд.] . - Варна : Компас, 1992 . - 165 с. ; 20 см . -  (Световна крими панорама ; 1)

   Ориг. загл. The Hign window / Raymond Chandler. - 1. изд. 1976 на изд. Нар. култура

   ISBN 954-8181-06-1 (не е отпеч.)

  

Сист. No: 60970

- 173 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Моливът : [Роман] / Реймънд Чандлър ; Прев. от англ. Борис Миндов . - София : Полюси, 1992 . - 79 с. ; 17 см . -  (Поредица Фобос)

   Ориг. загл. The pencil / Raymohd Chandler

   ISBN 954-547-002-Х 

  

Сист. No: 60972

- 174 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Колкото дупка в главата : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Мария Парушева . - [София] : Гуторанов и син, 1992 . - 203 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Like a hole in the head / James Hadley Chase

   ISBN 954-507-013-7 

  

Сист. No: 61152

- 175 -

ЗВ/Ч820/А28 

Адамс, Дъглас

   Почти безобидна : [Фантаст.] роман / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Петрум Ко, 1993 . - 176 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Mostly Harmless / Douglas Adams. - Кн. е ч. 5 на Пътеводител на галактическия стопаджия

   ISBN 954-8037-36-Х 

  

Сист. No: 60984

- 176 -

ЗВ/Ч820(73)/Д32 

Деверо, Джуд

   Сърце от пламък : Роман / Джуд Деверо ; Прев. [от нем.] В. Пенева . - София : Ирис, 1993 . - 381 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 7)

   Прев. е направен от нем. изд. ; Ориг. загл. Twin of Fire / Jude Deveraux. - Кн. е продълж. на романа Сърце от лед

   ISBN 954-455-013-6 

  

Сист. No: 57030

- 177 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Времето е най-простото нещо : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Евгени Орлов . - София : Бард, 1993 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Time is the Simplest Thing / Clifford D. Simak

  

Сист. No: 61000

- 178 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Магистрала на вечността : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Александър Жеков . - София : Бард, 1993 . - 367 с. ; 21 см . -  (Избрана световна фантастика ; 1)

   Ориг. загл. Highway of Eternity / Clifford D. Saimak

  

Сист. No: 61001

- 179 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Те вървяха като хора : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Плеяда 7, 1993 . - 303 с. ; 17 см . -  (Фантастика)

   Ориг. загл. They Walked Like Men / Clifford Simak

   ISBN 954-526-025-4 

  

Сист. No: 61003

- 180 -

ЗВ/Ч820/С82 

Стоукър, Брем

   Дракула : Роман / Брем Стоукър ; По сценария на Джеймс В. Харт ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - [Ново изд.] . - София : Атлантис, 1993 . - 252 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Dracula / Brem Stouker's. - В кн. авт. означени Фред Сейбърхейгън, Джеймс В. Харт

  

Сист. No: 61008

- 181 -

ЗВ/Ч820(73)/Т19 

Тайн, Робърт

   Последният екшън герой : [Роман] / Робърт Тайн ; Прев. от англ. Вилиана Данова . - [София] : Плеяда, 1993 . - 191 с. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 61010

- 182 -

ЗВ/Ч820(73)/В83 

Вонегът, Кърт

   Кланица пет : Роман / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Владимир Филипов . - 2. изд . - София : Весела Люцканова, 1994 . - 191 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Slaughterhouse-five / Kurt Vonnegut. - 1. изд. 1977 на Воен. изд.

  

Сист. No: 60988

- 183 -

ЗВ/Ч820(73)/У27 

Уеб, Пеги

   Докоснат от ангели : Роман / Пеги Уеб ; Прев. [от англ.] Гергана Жостова . - Пловдив : Хермес, 1994 . - 135 с. ; 20 см . -  (Нови любовни романи ; 22)

   Ориг. загл. Touched by Angels / Peggy Webb

   ISBN 954-459-131-1 

  

Сист. No: 60827

- 184 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Колелото на смъртта / Реймънд Чандлър . - [София] : Уес-ко, 1994 . - 164 с. ; 21 см

   Без сведение за прев. - Ориг. загл. The Wheel of Death / Raymond Chandler

  

Сист. No: 60968

- 185 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Нефритената огърлица : [Новели] / Реймънд Чандлър ; Прев. от англ. Желяз Янков, Правда Митева . - София : Колибри, 1994 . - 320 с. ; 20 см

   Прев. е направен от Trouble is my Business / Raymond Chandler. - Съдържа : Свидетел в съда ; От неприятности си вадя хляба ; Червен вятър ; Златни рибки ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт

   ISBN 954-529-041-2 

  

Сист. No: 60973

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/Р28 

Райс, Ан

   Интервю с вампир : Роман / Ан Райс ; Прев. от англ. Иванка Спасова . - София : Хемус, 1995 . - 391 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Interview with the Vampire / Anne Rice

   ISBN 954-428-095-2 

  

Сист. No: 60998

- 187 -

ЗВ/Ч820(73)/С37 

Симънс, Дан

   Хиперион : [Фантаст.] роман / Дан Симънс ; Прев. [от англ.] Валентин Кръстев . - София : Бард, 1995 . - 544 с. ; 20 см . -  (Избрана световна фантастика ; 20)

   Ориг. загл. Hyperion / Dan Simmons

  

Сист. No: 61023

- 188 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Три слепи мишлета и други разкази / Агата Кристи ; Прев. от англ. [и предг.] Борис Миндов . - София : Абагар Холдинг, 1996 . - 190 с. ; 20 см . -  (Абагар Крими ; 50)

   Ориг. загл. Three blind mice and other stories / Agatha Christie

   ISBN 954-584-170-2 

  

Сист. No: 60994

- 189 -

ЗВ/Ч820(73)/А36 

Азимов, Айзък

   Огледално отражение : [Разкази] / Айзък Азимов ; Състав. Иван Крумов ; Прев. [от англ.] Сийка Петрова, Явор Дунев . - София : Камея, 1998 . - 150 с. ; 20 см . -  (Библиотека Фантастика ; 20)

   Прев. от Short stories / Isaak Asimov

   ISBN 954-8340-35-X 

  

Сист. No: 61025

- 190 -

ЗВ/Ч820(73)/Г63 

Голдън, Артър

   Мемоарите на една гейша : Роман / Артър Голдън ; Прев. от англ. Дора Барова . - София : Обсидиан, 1999 . - 480 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Memoirs of a geisha / Arthur Golden. - Съдържа и Бележки на преводача / Джейкъб Хархюз (Арнолд Русоф). - Джейкъб Хархюз, Арнолд Русоф - псевд. на авт.

   ISBN 954-8240-69-6 

  

Сист. No: 61154

- 191 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф82 

Фрейзър, Санди

   Непредсказуем и опасен : [Роман] / Санди Фрейзър ; Прев. [от англ.] Гергана Захариева . - Пловдив : Хермес, 1999 . - 165 с. ; 16 см . -  (Серия Ваканция)

   Ориг. загл. Katie did / Sandy Fraser

   ISBN 954-459-641-0 

  

Сист. No: 60975

- 192 -

ЗВ/Ч840/К98 

Кьоно, Реймон

   Упражнения по стил / Реймон Кьоно ; Прев. от фр. Елена Томалевска, Васил Сотиров . - София : Фама, 2000 . - 124 с. ; 20 см . -  (Библиотека Хексагон ; 31)

   Ориг. загл. Exercices de style / Raymond Queneau. - Съдържа и Реймон Кьоно през годините. - Библиогр. с. 119-120

   ISBN 954-597-103-7 

  

Сист. No: 60995

- 193 -

ЗВ/Ч820/У13 

Уайлд, Оскар

   Афоризми / Оскар Уайлд ; [Предисл. Ришар Льо Галиен, Алвин Редман] ; [Въвед. Вивиън Холанд] ; Прев. Жанета Шинкова . - София : Кибеа, 2002 . - 510 с. ; 20 см . -  (Серия Оракул)

   Ориг. загл. The Epigrams of Oscar Wilde / Oscar Wilde. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и За автора, За книгата

   ISBN 954-474-320-0 

  

Сист. No: 61160

- 194 -

22774 

Калевала  : Фински народен епос /  [Състав. Елиас Льонрот] ; Прев. от фин., послеслов., бел. Нино Николов . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 728 с. ; 22 см . -  (Поредица Шедьовър)

   Ориг. загл. Kalevala. - Съдържа и Речник на имената. - Състав. означен на с. 717. - 1. изд. 1992 на изд. Нар. култура в Библ. Световна класика

   ISBN 954-739-339-1 

  

Сист. No: 61111

- 195 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   Кафка на плажа / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Людмил Люцканов . - София : Колибри, 2006 . - 612 с. ; 20 см

   Ориг. загл. на япон. ез. ; Прев. от англ. изд.

   ISBN 978-954-529-470-9 

  

Сист. No: 60911

- 196 -

ЗВ/Ч820/Г79 

Грегъри, Филипа

   Другата кралица / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2009 . - 447 с ; 20 см

   Ориг. загл. The other Queen / Philippa Gregory. - Библиогр.: с. 445-446

   ISBN 978-954-365-054-5 

  

Сист. No: 60925

- 197 -

ЗВ/Ч894.35/Б14 

Байдар, Ойя

   Портата на греха / Ойя Байдар ; Прев. от тур. Хубавинка Филипова . - Пловдив : Летера, 2010 . - 536 с. ; 21 см . -  (Избрани романи)

   Ориг. загл. Erguvan kapisi / Oya Baydar

   ISBN 978-954-516-918-2 

  

Сист. No: 60940

- 198 -

ЗВ/Ч820/Г79 

Грегъри, Филипа

   Бялата кралица / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2010 . - 462 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The white queen / Philippa Gregory. - Библиогр.: с. 460-461

   ISBN 978-954-365-081-1 

  

Сист. No: 60927

- 199 -

ЗВ/Ч820/П33, ФД/Ч820/П33ЗВ/Ч820/П33; ФД/Ч820/П33

Пейвър, Мишел

   Клетвата : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 256 с. : с ил. ; 20 см . -  (Хроники на древния мрак ; 5)

   

   ISBN 978-954-26-0844-8 

  

Сист. No: 56010

- 200 -

ЗВ/Ч820/П33, ФД/Ч820/П33ЗВ/Ч820/П33; ФД/Ч820/П33

Пейвър, Мишел

   Ловецът на духове : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 20 см . -  (Хроники на древния мрак ; 6)

   

   ISBN 978-954-26-0883-7 

  

Сист. No: 61012

- 201 -

ЗВ/Ч-1/Д64 

Дмитриевич, Сергие

   Искри от миналото / Сергие Дмитриевич ; Състав. Райчо Русев-Райсън ; [Прев. от сръб. Илиана Илиева, Райчо Русев-Райсън] . - София : Бълг. книжница, 2012 . - 108 с. : с ил. ; 25 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Худож. на рис. Ратимир Стоядинович. - Райсън - псевд. на Райчо Русев. - Парал. текст на сръб. ез. - Съдържа и Поезия на пълния живот : Предг. към сръб. изд. / Първослав Ралич ; Прев. от сръб. Левена Филчева

   ISBN 978-954-380-237-1 

  

Сист. No: 61155

- 202 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   След мръкване / Харуки Мураками ; Прев. Владимир Германов . - София : Колибри, 2012 . - 168 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: After dark / Haruki Murakami

   ISBN 978-954-529-949-0 

  

Сист. No: 60910

- 203 -

ЗВ/Ч820(73)/Х59, ФД/Ч820(73)/Х59ЗВ/Ч820(73)/Х59; ФД/Ч820(73)/Х59

Хокинс, Рейчъл

   В плен на магията / Рейчъл Хокинс ; Прев. от англ. Яна Маркова . - София : СофтПрес, 2012 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Spell bound / Rachel Hawkins. - Кн. 3 от трилогията Хекс Хол

   ISBN 978-619-151-021-4 

  

Сист. No: 60928

- 204 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1Q84 : Кн. 1 - / Харуки Мураками ; Прев. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2012 - . - 20 см

   

   Кн. 3 . - 2012 . - 448 с.

   

   ISBN 978-619-150-009-3 

  

Сист. No: 60913

- 205 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1Q84 : Кн. 1 - / Харуки Мураками ; Прев. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2012 - . - 20 см

   

   Кн. 2 . - 2012 . - 367 с.

   

   ISBN 978-619-150-008-6 

  

Сист. No: 60914

- 206 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1Q84 : Кн. 1 - / Харуки Мураками ; Прев. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2012 - . - 20 см

   

   Кн. 1 . - 2012 . - 414 с.

   

   ISBN 978-619-150-007-9 

  

Сист. No: 60915

- 207 -

ЗВ/Ч820/Г79 

Грегъри, Филипа

   Бялата принцеса / Филипа Грегъри ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Еднорог, 2013 . - 512 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The white princess / Philippa Gregory. -Библиогр.: с. 509-511

   ISBN 978-954-365-142-9 

  

Сист. No: 60924

- 208 -

22757, ЗВ/Ч820/Д5322757; ЗВ/Ч820/Д53

Дикенс, Чарлс

   Никълъс Никълби / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков ; Ил. Хаблът Найт Браун (Физ) . - София : Колибри, 2013 . - 1008 с. : с ил. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. Nicholas Nickleby / Charles Dickens

   ISBN 978-619-150-209-7 

  

Сист. No: 60931

- 209 -

22758 

Еразъм Ротердамски

   Възхвала на глупостта / Еразъм Ротердамски ; Прев. [от лат.] Александър Милев . - София : Рата, 2013 . - 144 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Stultitiae laus / Erasmus Roterdamus. - 1. изд. 1969. - Съдържа и Еразъм Ротердамски : Живот, епоха, творчество / Ал. Милев

   ISBN 978-954-9608-24-3 

  

Сист. No: 60930

- 210 -

ЗВ/Ч820(73)/М90 

Мортенсън, Грег и др.

   Три чаши чай / Грег Мортенсън, Дейвид Оливър Релин ; Прев. от англ. Светлозара Лесева . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 368 с. : с к., 4 л. : ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Three cups of tea / Greg Mortenson, David Oliver Relin. - Отзиви. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-26-0930-8 

  

Сист. No: 60938

- 211 -

ЗВ/Ч891.1/Р79 

Рой-Батачаря, Джойдийп

   Разказвачът от Маракеш / Джойдийп Рой-Батачаря ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Enthusiast, 2013 . - 304 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: The storyteller of Marrakesh / Joydeep Roy-Bhattacharya

   ISBN 978-619-164-068-3 

  

Сист. No: 60937

- 212 -

ЗВ/Ч820(73)/С36 

Силва, Даниъл

   Падналият ангел : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Димитър Добрев . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 400 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The fallen angel / Daniel Silva

   ISBN 978-954-26-1241-4 

  

Сист. No: 60917

- 213 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Перфектният удар : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2014 . - 415 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The hit / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-350-0 

  

Сист. No: 60909

- 214 -

ЗВ/Ч820/Г24 

Гаскел, Елизабет

   Север и Юг / Елизабет Гаскел ; Прев. от англ. Деница Каракушева . - София : Апостроф, 2014 . - 552 с. ; 20 см

   Ориг. загл. North and South / Elizabeth Cleghorn Gaskell

   ISBN 978-954-2962-18-2 

  

Сист. No: 60919

- 215 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийн, Джон

   Множество Катрини / Джон Грийн ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Егмонт България, 2014 . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. An Abundance of Katherines / John Green

   ISBN 978-954-27-1157-5 

  

Сист. No: 60921

- 216 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Куик, Аманда

   Реката знае / Аманда Куик ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2014 . - 295 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. The river knows / Amanda Quick

   ISBN 978-954-409-340-2 

  

Сист. No: 60916

- 217 -

ЗВ/Ч882/П58 

Платонов, Андрей Платонович

   Изкопът : Повест / Андрей Платонов ; Прев. от рус. Симеон Владимиров . - [София] : Сонм, 2014 . - 153 с. ; 20 см . -  (Лицата на другостта)

   

   ISBN 978-954-8523-55-4 

  

Сист. No: 60941

- 218 -

ЗВ/Ч820(73)/Ъ 

Ъпдайк, Джон

   Заека богат / Джон Ъпдайк ; Прев. от англ. Екатерина Йорданова, Елка Виденова . - София : Ера, 2014 . - 463 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Rabbit is Rich / John Updike

   ISBN 978-954-389-276-1 

  

Сист. No: 60936

- 219 -

ЗВ/Ч820/C51 

Chesterton, Gilbert Keith

   The Worst Crime in the World : Разкази / Gilbert Keith Chesterton . - Sofia : Guarant-21, 1991 . - 116 с. ; 17 см . -  (Your Books in Еnglish)

   

  

Сист. No: 60962

- 220 -

ЗВ/Ч820(73)/B89 

Brown, Sandra

   Exclusive / Sandra Brown . - Repr. ed. . - New York : Grand Central Publ., 2001 . - 469 p. ; 17 cm . -  (Fiction Grand Central)

   1. изд. 1997

   ISBN 978-0-446-60423-9 

  

Сист. No: 60959

- 221 -

ЗВ/Ч820(73)/B89 

Brown, Sandra

   Hello, Darkness / Sandra Brown . - Repr. ed. . - New York : Pocket Star, 2004 . - 469 p. ; 17 cm . -  (Pocket Star Books. Fiction)

   1. изд. 2003

   ISBN 0-7434-6675-6 

  

Сист. No: 60961

- 222 -

ЗВ/Ч820(73)/M21 

Mallery, Susan

   Sizzling / Susan Mallery . - Don Mills : Harlequin Books, 2006 . - 376 p. ; 17 cm . -  (HQN romance. Buchanan family saga ; B. 3)

   Варианти на името на авт.: Susan Macias ; Susan Macias Redmond

   ISBN 978-0-373-77176-9 

  

Сист. No: 60956

- 223 -

ЗВ/Ч820(73)/G43 

Gibson, Rachel

   Tangled up in you / Rachel Gibson . - New York : HarperCollins, 2007 . - 364 p. ; 17 cm . -  (Avon books. Avon romance)

   

   ISBN 978-0-06-117803-0 

  

Сист. No: 60957

- 224 -

ЗВ/Ч820(73)/C59 

Clark, Mary Higgins

   The Shadow of Your Smile / Mary Higgins Clark . - New Work : Pocket Books, 2011 ; 17 cm . -  (Pocket Books Fiction)

   

   ISBN 978-1-4391-8098-3 

  

Сист. No: 60958

- 225 -

ЗВ/Ч820(73)/R66 

Roberts, Nora

   The Search / Nora Roberts . - New Work : Jove Books, 2011 . - 472 p. ; 17 cm

   

   ISBN 978-0-515-14948-7 

  

Сист. No: 60955

- 226 -

ЗВ/Ч820(73)/B89 

Brown, Sandra

   Low Pressure / Sandra Brown . - Repr. ed. . - New York : Vision, 2013 . - 511 p. ; 17 cm . -  (Fiction Suspense)

   1. изд. 2012

  

Сист. No: 60960

Криминални романи. Трилъри

- 227 -

ЗВ/Ч820(73)/У40 

Уилямс, Валантайн

   Неумолимият час : [Кримин. роман] / Валънтайн Уилямс ; [Прев. от англ.]  . - 2. прераб. изд . - София-Плевен : Евразия-Абагар, 1991 . - 347 с. ; 16 см . -  (Бяла серия = White serie ; 15)

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 60976

- 228 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Високият прозорец : [Кримин.] роман / Реймънд Чандлър ; Прев. [от англ.] Жечка Георгиева, Радка Лавчиева . - [2. изд.] . - Варна : Компас, 1992 . - 165 с. ; 20 см . -  (Световна крими панорама ; 1)

   Ориг. загл. The Hign window / Raymond Chandler. - 1. изд. 1976 на изд. Нар. култура

   ISBN 954-8181-06-1 (не е отпеч.)

  

Сист. No: 60970

- 229 -

ЗВ/Ч820(73)/Л93 

Лъдлъм, Робърт

   Уикендът на Остърман : [Кримин. роман] / Робърт Лъдлъм ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова, Ели Леви . - София : SPM, 1993 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Osterman weekend / Robert Ludlum

   ISBN 954-472-006-5 

  

Сист. No: 61153

- 230 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-22 

Чандлър, Реймънд

   Колелото на смъртта / Реймънд Чандлър . - [София] : Уес-ко, 1994 . - 164 с. ; 21 см

   Без сведение за прев. - Ориг. загл. The Wheel of Death / Raymond Chandler

  

Сист. No: 60968

- 231 -

ЗВ/Ч820(73)/Р28 

Райс, Ан

   Интервю с вампир : Роман / Ан Райс ; Прев. от англ. Иванка Спасова . - София : Хемус, 1995 . - 391 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Interview with the Vampire / Anne Rice

   ISBN 954-428-095-2 

  

Сист. No: 60998

Фантастика и фентъзи

- 232 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Човекоядци ; Къщата на гагарите : Фантаст. повести / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Стоян Йорданов, Любомир Николов . - София : Ролис, 1991 . - 150 с. ; 17 см . -  (Колекция Орфия. Серия Фантастика ; 1)

   Без сведение за ориг. загл.

  

Сист. No: 61004

- 233 -

ЗВ/Ч820/А28 

Адамс, Дъглас

   Животът, Вселената и всичко останало : [Роман] / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Мая Десева . - София : Петрум Ко, 1992 . - 192 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Life, Universe and Everything / Douglas Adams. - Кн. е ч. 3 на Пътеводител на галактическия стопаджия

   ISBN 954-8037-09-2 

  

Сист. No: 60982

- 234 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Междинна станция : Роман / Клифърд Саймък ; Прев. от англ. Саркис Асланян . - Варна : Галактика, 1992 . - 280 с. ; 17 см . -  (Библиотека Галактика. Фантастика ; 111)

   Ориг. загл. Way Station / Clifford D. Simak

   ISBN 954-418-044-3 

  

Сист. No: 61002

- 235 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Всичко живо е трева : [Фантаст.] роман / Клифърд Саймък ; [Прев. от англ.]  . - [2. изд.] . - София : M.-L., 1992 . - 192 с. ; 20 см . -  (Фантастика ; 1)

   Ориг. загл. All flesh is grass / Clifford Simak. - 1. изд. 1975 на изд. Нар. култура

  

Сист. No: 61005

- 236 -

ЗВ/Ч820/А28 

Адамс, Дъглас

   Почти безобидна : [Фантаст.] роман / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Петрум Ко, 1993 . - 176 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Mostly Harmless / Douglas Adams. - Кн. е ч. 5 на Пътеводител на галактическия стопаджия

   ISBN 954-8037-36-Х 

  

Сист. No: 60984

- 237 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Времето е най-простото нещо : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Евгени Орлов . - София : Бард, 1993 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Time is the Simplest Thing / Clifford D. Simak

  

Сист. No: 61000

- 238 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Магистрала на вечността : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Александър Жеков . - София : Бард, 1993 . - 367 с. ; 21 см . -  (Избрана световна фантастика ; 1)

   Ориг. загл. Highway of Eternity / Clifford D. Saimak

  

Сист. No: 61001

- 239 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд

   Те вървяха като хора : [Фантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Плеяда 7, 1993 . - 303 с. ; 17 см . -  (Фантастика)

   Ориг. загл. They Walked Like Men / Clifford Simak

   ISBN 954-526-025-4 

  

Сист. No: 61003

Българска художествена литература

- 240 -

ЗВ/Б/Д52, К/88/Д52ЗВ/Б/Д52; К/88/Д52

Джуренов, Иван Илиев

   Български предания и сказания : T. 1. - / Иван Джуренов . - 2. прераб. изд . - София : [Изд. авт., 2002 - ] . - 16 см

   1. изд. 1967 в 1 кн., изд. на НС на ОФ

   ISBN 954-8778-01-07 

   Т. 6. Поп Шейтан . - [2014] . - 184 с.

   В кн. не е отбелязано 2. прераб. изд .

  

Сист. No: 61026

- 241 -

ЗВ/Б/Д52, К/88/Д52ЗВ/Б/Д52; К/88/Д52

Джуренов, Иван Илиев

   Български предания и сказания : T. 1. - / Иван Джуренов . - 2. прераб. изд . - София : [Изд. авт., 2002 - ] . - 16 см

   1. изд. 1967 в 1 кн., изд. на НС на ОФ

   ISBN 954-8778-01-07 

   Т. 7. Евреец . - [2014] . - 184 с.

   В кн. не е отбелязано 2. прераб. изд .

  

Сист. No: 61027

- 242 -

ЗВ/Б/Д52, К/88/Д52ЗВ/Б/Д52; К/88/Д52

Джуренов, Иван Илиев

   Български предания и сказания : T. 1. - / Иван Джуренов . - 2. прераб. изд . - София : [Изд. авт., 2002 - ] . - 16 см

   1. изд. 1967 в 1 кн., изд. на НС на ОФ

   ISBN 954-8778-01-07 

   Т. 8. Седемте пояса . - [2014] . - 184 с.

   В кн. не е отбелязано 2. прераб. изд .

  

Сист. No: 61028

- 243 -

ЗВ/Б/Н65 

Нещата от живота 2  : [Книга с мъдри и забавни мисли] /  Състав. Валентин Велчев . - [София] : Seven Studio, 2007 . - 352 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 61102

- 244 -

ЗВ/Б/Н64 

Нещата от живота 3  : [Книга с мъдри и забавни мисли] /  Състав. Валентин Велчев . - [София] : Seven Studio, 2009 . - 352 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 61103

- 245 -

ЗВ/Б/Н64 

Нещата от живота 4  : [Книга с мъдри и забавни мисли] /  Състав. Валентин Велчев . - [София] : Seven Studio, 2011 . - 352 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 61104

Съвременна българска проза

- 246 -

ЗВ/Б/Т64 

Тодоров, Вал

   Иркала, страната на мъртвите : Месопотамски апокрифи от края на ХX в. от н. е. / Вал Тодоров ; Рис. Пламен Атанасов . - София : Ролис, 1991 . - 176 с. ; 17 см . -  (Колекция Орфия. Серия Фантастика ; 3)

   

  

Сист. No: 61011

- 247 -

ЗВ/Б/К16 

Калинов, Калин Костов

   Разделно събиране на боклуците / Калин Калинов ; Худож. Цочо Пеев . - Пловдив : Блаком, 2007 . - 188 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9378-42-9 

  

Сист. No: 60820

- 248 -

22844 

Александров, Венко Митков

   Към последния етаж : Размишления пред неизбежния изход / Венко Александров . - София : Art Line, 2009 . - 135 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Мъдрост, опит и чистота на помислите / Вера Ганчева ; Приложението на интелекта / Андрей Пантев ; Списък на илюстрациите. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-90384-8-4 

  

Сист. No: 61075

- 249 -

22762, Д 195, ЗВ/Б/М5722762; ЗВ/Б/М57; Д 195

Милева, Леда Гео

   Съчинения : В 4 т. / Леда Милева . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 25Х21 см

   

   Т. 4. Светлини и сенки : Спомени, есета, интервюта . - 2010 . - 224 с. : с ил., портр.

   На с. 2 ISBN грешен

   ISBN 978-954-09-0318-7 

   ISBN 978-954-09-0317-0 ! 

  

Сист. No: 60935

- 250 -

К/82/Б18 

Балабанов, Георги Методиев

   Универсално съзнание / Георги М. Балабанов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 160 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-65-7 

  

Сист. No: 60814

- 251 -

ЗВ/Б/Д92, К/82/Д92ЗВ/Б/Д92; К/82/Д92

Дулчева, Виолета Николова

   Неизпратени писма : Разкази / Виолета Дулчева ; Ред. Георги К. Спасов ; Худож. Виолета Дулчева . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-55-8 

  

Сист. No: 60819

- 252 -

Авт/Б/Й84, ЗВ/Б/Й84 

Йосифова, Бригита

   Дневникът на Петкан : Писан в дома на Робинзон Крузо, ескуайър от град Йорк, Англия / Бригита Йосифова . - Пловдив : Летера, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Бригита Йосифова-Темпест

   ISBN 978-619-179-008-1 

  

Сист. No: 61041

- 253 -

Авт/Б/К61, ЗВ/Б/К61Авт/Б/К61; ЗВ/Б/К61

Китина, Анка

   Във водовъртежа на илюзиите : Шест дълги години гурбет / Анка Китина . - Панагюрище : Раум-Немигенчев, 2013 . - 312 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-90159-1-9 

  

Сист. No: 61040

- 254 -

ЗВ/Б/С69 

Станилов, Васил

   Евридика 2033 / Васил Станилов . - София : Факел, 2013 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-411-201-1 

  

Сист. No: 60841

- 255 -

ЗВ/Б/С83 

Стоянов, Румен Бориславов

   Динозавърски спомени : Ridiculum vitae (Редилокум вит е) / Румен Стоянов ; Рис. Момчил Стоянов . - София : Издат. ателие Аб, 2013 . - 358 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библ. Майстори на превода)

   

   ISBN 978-954-737-904-6 

  

Сист. No: 60833

- 256 -

ЗВ/Б/Ч-89, ФД/Б/Ч-89ЗВ/Б/Ч-89; ФД/Б/Ч-89

Чобанов, Александър

   Хлапета : Роман / Александър Чобанов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1276-6 

  

Сист. No: 61013

- 257 -

ЗВ/Б/Б56, ФД/Б/Б56ЗВ/Б/Б56; ФД/Б/Б56

Божилова, Ванина Иванова

   Ръката на съдбата / Ванина Божилова, Евгения Танева . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   Романът е Кн. 1. от диалогията Господарката на седемте камъка

   ISBN 978-954-26-1309-1 

  

Сист. No: 61014

- 258 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора Димитрова

   Влакът за Емаус / Теодора Димова . - 2. изд . - София : Сиела, 2014 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1425-2 

  

Сист. No: 60918

- 259 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Камъчета срещу течението : Разкази / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2014 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-304-0 

  

Сист. No: 61031

- 260 -

ЗВ/Б/Т48 

Тенев, Теньо

   Страстната седмица : Разкази / Теньо Тенев . - София : Гея Либрис, 2014 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-300-116-3 

  

Сист. No: 60948

Съвременна българска поезия

- 261 -

ЗВ/Б-1/С82 

Стойчев, Желязко

   Кръчма за чудаци / Желязко Стойчев . - [София] : Св. Климент Охридски, 2011 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9384-20-8 

  

Сист. No: 60831

- 262 -

ЗВ/Б-1/Б60, К/82/Б60ЗВ/Б-1/Б60; К/82/Б60

Бойчева, Таня Тодорова

   Спектакъл : Стихове / Таня Бойчева ; Худож. Константин Анастасов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2012 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-44-2 

  

Сист. No: 60813

- 263 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка Славова

   Завихряне : Стихотворения / Стефка Данева . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 32 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-57-2 

  

Сист. No: 60942

- 264 -

ЗВ/Б-1/И90 

Исаева, Людмила

   Внезапни строфи : Избрана лирика / Людмила Исаева . - София : Бълг. писател, 2013 . - 80 с. ; 20 см

   В библиогр. каре годината на изд. 2011

   ISBN 978-954-443-883-8 

  

Сист. No: 60832

- 265 -

ЗВ/Б-1/И85, К/82/И85ЗВ/Б-1/И85; К/82/И85

Йотов, Александър Петков

   Въгленчета : Епиграми / Александър Йотов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 48 с. ; 16 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-62-6 

  

Сист. No: 23799

- 266 -

ЗВ/Б-1/К48 

Кашукеева, Лилия Олег

   Сърдечни оттенъци / Лилия Кашукеева ; Ред. Марин Георгиев . - София : Лит. форум, 2013 . - 48 с. ; 21 см

   Пълното име на ред.: Марин Георгиев Маринов

   ISBN 978-954-740-077-1 

  

Сист. No: 60815

- 267 -

Авт/Б-1/М74 

Михайлова, Валентина

   Предчувствие за бряг : Интимна лирика / Валентина Михайлова ; Худож. Калин Николов ; Предг. Благовeста Касабова . - София : Българска книжница, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-301-9 

  

Сист. No: 60834

- 268 -

ЗВ/Б-1/С83, К/82/С83ЗВ/Б-1/С83; К/82/С83

Стоянов, Борис

   Полет в синевата : Поезия / Борис Стоянов ; Ил. Методи Пешунов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-4 

  

Сист. No: 60816

Художествена литература за деца и юноши

- 269 -

ФД/839.8/К70ФД/Ч839.8/К70

Кобербьол, Лине

   Сърцето на саламандъра / Лине Кобербьол ; Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2003 . - 112 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Witch)

   Прев. по The Salamander`s Heart

   ISBN 954-446-703-3 

  

Сист. No: 60889

- 270 -

ФД/Ч839.8/К70 

Кобербьол, Лине

   Зелено сияние / Лине Кобербьол ; Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2003 . - 111 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Witch)

   Прев. по Green Magic

   ISBN 954-446-725-4 

  

Сист. No: 60890

- 271 -

ФД/Ч820(73)/М24 

Манголд, Мод

   Синия пламък / Мауд Манголд ; Прев. Нина Руева . - София : Егмонт България, 2005 . - 126 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Witch)

   Ориг. загл. The flame of clarity

   ISBN 954-446-889-7 

  

Сист. No: 60892

- 272 -

ФД/Ч839.8/О-90 

Отесен, Жозефин

   Ледения цвят / Жозефин Отесен ; Прев. Нина Руева . - София : Егмонт България, 2005 . - 111 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Witch)

   Ориг. загл. The ice blossom

   ISBN 954-446-872-2 

  

Сист. No: 60891

- 273 -

ФД/Ч820(73)/Е51 

Елиасен, Рубен

   Абаносовата пирамида / Рубен Елиасен ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2006 . - 128 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Witch)

   Ориг. загл. The ebony pyramid

   ISBN 978-954-446-967-2 

  

Сист. No: 12086

- 274 -

ФД/Ч820(73)/И88 

Ирма разказва  : Суперприключенията на УИЧ /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2006 . - 112 с. : с цв. ил ; 18 см . -  (Witch. Сладки тайни)

   Ориг. загл. Everything about Irma

   ISBN 978-954-446-966-5 

  

Сист. No: 60893

- 275 -

ФД/Ч820(73)/У37 

Уил разказва  : Суперприключенията на УИЧ /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2006 . - 110 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Witch. Сладки тайни)

   Ориг. загл. Everything about Will

   ISBN 978-954-446-963-4 

  

Сист. No: 60894

- 276 -

Д/Б/В57, ФД/Б/В57Д/Б/В57; ФД/Б/В57

Вижте как греят елхите  : Стихчета за Нова година за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2007 . - [12] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 10)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-029-0 

  

Сист. No: 60838

- 277 -

ФД/Ч820(73)/Л45 

Ленард, Елизабет

   Ще го срещнеш отново /  Адапт. Елизабет Ленард ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2007 . - 128 с., 7 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Witch ; 7)

   Ориг. загл. The light of the meridian. - Адапт. не е отбелязана на кор. - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0107-1 

  

Сист. No: 56085

- 278 -

Д/Б/Б12, ФД/Б/Б12Д/Б/Б12; ФД/Б/Б12

Баба Марта бързала  : Стихчета за Първи март и Пролетта за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 13)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-032-0 

  

Сист. No: 60839

- 279 -

Д II 114, Д/Ч820/Б26, ФД/Ч820/Б26Д II 114; Д/Ч820/Б26; ФД/Ч820/Б26

Барбър, Шърли

   Вълшебната дъга : В търсене на златото на феите / Шърли Барбър ; [Ил. Шърли Барбър] ; Прев. [от англ.] Венера Иванова Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2008 . - [32] с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Вълшебни приказки - Шърли Барбър)

   Ориг. загл. Rainbow magic / Shirley Barber

   ISBN 978-954-26-0644-4 

  

Сист. No: 61019

- 280 -

Д II 115, Д/Ч820/Б26, ФД/Ч820/Б26Д II 115; Д/Ч820/Б26; ФД/Ч820/Б26

Барбър, Шърли

   Омагьосаната гора : Сватба в Страната на феите / Шърли Барбър ; [Ил. Шърли Барбър] ; Прев. [от англ.] Венера Иванова Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2008 . - [32] с. : с цв. ил ; 30 см . -  (Вълшебни приказки - Шърли Барбър)

   Ориг. загл. The enchanted woods / Shirley Barber

   ISBN 978-954-26-0643-7 

  

Сист. No: 61020

- 281 -

Д/Б/Д99, ФД/Б/Д99Д/Б/Д99; ФД/Б/Д99

Дядо Коледа пристига  : Стихчета за Коледа за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2009 . - [12] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 9)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-028-3 

  

Сист. No: 60837

- 282 -

Д/Б/П88, К/82/П88, ФД/Б/П88К/82/П88; Д/Б/П88; ФД/Б/П88

Приятелство с вкус на бонбони  : Творби на деца от Ателието за художествено писане към читалище "Никола Вапцаров" гр. Пазарджик . - Пазарджик : Първа частва печатница, 2009 . - 51 с. ; 20 см

   Изд. по проект на Фондация "Оществен фонд Пазарджик" и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust)

  

Сист. No: 14812

- 283 -

Д/Б/Ч-54, ФД/Б/Ч-54Д/Б/Ч-54; ФД/Б/Ч-54

Чело коте книжки  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 2)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-021-4 

  

Сист. No: 56093

- 284 -

Д/Б/Ш38, ФД/Б/Ш38Д/Б/Ш38; ФД/Б/Ш38

Шаро и първият сняг  : Стихчета за Зимата за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - [12] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 8)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-027-6 

  

Сист. No: 60836

- 285 -

Д/Б/А20, ФД/Б/А20Д/Б/А20; ФД/Б/А20

Аврамова, Ваня

   Моливия : Роман-приказка / Ваная Тайя ; Худож. Венцислав Маринов . - София : Фльорир, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 24 см

   Ваная Тайя - псевд. на Ваня Аврамова

   ISBN 978-954-410-024-7 

  

Сист. No: 61036

- 286 -

Д 157, Д/Ч850/В95, ФД/Ч850/В95Д 157; Д/Ч850/В95; ФД/Ч850/В95

Вълшебни приказки  /  Ил. Джанлука Оливери ; Прев. Наталия Василева Христова . - [Пловдив] : Хермес, 2012 . - [96] с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Чуден свят)

   Кор. опис. - Прев. по адапт. итал. изд. - Ил. и прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа: Скъсаните обувки ; Питър Пан ; Пинокио ; Седемте гарвана ; Пепеляшка ; Баба Хола

   ISBN 978-954-26-0854-7 

  

Сист. No: 61021

- 287 -

Д/Б/Ж60, ФД/Б/Ж60Д/Б/Ж60; ФД/Б/Ж60

Житената питка ; Болен здрав носи ; Сливи за смет  /  Ил. Димитър Валентинов Петров . - [Пловдив] : Хермес, 2012 . - [10] с. : с цв. ил. ; 23Х25 см . -  (Златни приказки)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-26-1105-9 

  

Сист. No: 61015

- 288 -

Д/Ч820/Л84, ФД/Ч820/Л84Д/Ч820/Л84; ФД/Ч820/Л84

Лофтинг, Хю

   Пътешествията на доктор Дулитъл / Хю Лофтинг ; Прев. от англ. Иванка Савова Савова . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 256 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детско-юношеска класика. Препоръчително четиво за ученика)

   Ориг. загл. The voyages of Doctor Dolittle / Hugh Lofting. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-26-0453-2 

  

Сист. No: 61017

- 289 -

Д 158, Д/Ч850/Н17, ФД/Ч850/Н17Д 158; Д/Ч850/Н17; ФД/Ч850/Н17

Най-хубавите приказки на Братя Грим  /  Ил. Джанлука Оливери ; Прев. Наталия Василева Христова . - [Пловдив] : Хермес, 2012 . - [96] с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Чуден свят)

   Кор. опис. - Прев. по адапт. итал. изд. - Прев. отбелязана в библиогр. каре. - Съдържа: Скъсаните обувки ; Снежанка и седемте джуджета ; Баба Хола ; Рапунцел ; Гъсарката ; Седемте гарвана ; Жабокът принц ; Хензел и Гретел ; Ханс таралежа ; Белоснежка и Червенорозка ; Спящата красавица ; Бременските музиканти

   ISBN 978-954-26-0851-6 

  

Сист. No: 61022

- 290 -

Д/Б/А51 

Александрова, Петя

   Може би съм рибка, мамо? : Стихотворения за деца / Петя Александрова ; Ил. Радостина Нейкова . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-491-954-2 

  

Сист. No: 60830

- 291 -

Д/Б/В39, ФД/Б/В39Д/Б/В39; ФД/Б/В39

Великденски звън  : Стихчета за Великденските празници за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 15)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-034-4 

  

Сист. No: 60840

- 292 -

Д/Б/З-25, ФД/Б/З-25Д/Б/З-25; ФД/Б/З-25

Зайченцето бяло  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 1)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-020-7 

  

Сист. No: 10042

- 293 -

Д I 20, Д/Б/Р13, ФД/Б/Р13Д I 20; Д/Б/Р13

Раденков, Иван

   Унки пътешества в Космоса : Отново книга за татковци / Иван Раденков ; Худож. Лили Ламер . - София : Сиела, 2013 . - 184 с. : с ил. ; 18 см + 1 CD . -  (Книга за татковци ; 2)

   Прил. 1 CD. Унки пътешества в Космоса : Аудио книга

   ISBN 978-954-28-1413-9 

  

Сист. No: 61033

- 294 -

Д/Б/Р13, ФД/Б/Р13 

Раденков, Иван

   Невероятните приключения на Унки Марлюнки : Книга за татковци / Иван Раденков ; Худож. Лили Ламер . - 2. изд . - София : Сиела, 2013 . - 175 с. : с ил. ; 18 см . -  (Книга за татковци ; 1)

   

   ISBN 978-954-28-1423-8 

  

Сист. No: 61034

- 295 -

Д/Б/К77 

Кокудева, Петя

   Малки същества : Детски стихотворения за възрастни / Петя Кокудева ; Худож. Ромина Беневенти ; Ред. Екатерина Йосифова . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 19Х19 см

   

   ISBN 978-619-186-003-6 

  

Сист. No: 60829

- 296 -

Д/Б/К86, ФД/Б/К86Д/Б/К86; ФД/Б/К86

Косе Босе и Кума Лиса и др.  : [Приказки] /  Ил. Борис Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Вечните български приказки)

   Кор. опис. - Съдържа: Неродена мома ; Глупавият вълк ; Златното момиче

   ISBN 954-26-1297-4 

  

Сист. No: 61018

- 297 -

Д/Ч839.3/Л27, ФД/Ч839.3/Л27Д/Ч839.3/Л27; ФД/Ч839.3/Л27

Лаурентин, принцеса холандска

   Мистър Фини и загадката сред дърветата / Лаурентин ван Оранйе ; [Ил.] Сиб Постхюма ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова . - София : Сиела, 2014 . - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1510-5 

  

Сист. No: 61037

- 298 -

ФД/Ч830(436)/Б80 

Брецина, Томас

   Това е тайна! : Кн. 1 - / Томас Брецина ; Прев. от [нем.] Десислава Лазарова ; Ил. Ролф Бунзе . - [София] : Фют, [2004] . - 20 см

   

   Кн. 17. Любов и математика . - [2006] . - 116 с. : с ил.

   Ориг. загл. Ups, ist das Peinlich!

   ISBN 954-625-406-1 

  

Сист. No: 60883

- 299 -

ФД/Ч830(436)/Б80 

Брецина, Томас

   Това е тайна! : Кн. 1 - / Томас Брецина ; Прев. от [нем.] Десислава Лазарова ; Ил. Ролф Бунзе . - [София] : Фют, [2004] . - 20 см

   

   Кн. 18. Помощ, аз съм принцеса! . - [2006] . - 125 с. : с ил.

   Ориг. загл. Hilfe, ich bin Prinzessin!

   ISBN 954-625-407-X 

  

Сист. No: 60884

- 300 -

Д I 21 

Раденков, Иван

   Невероятните приключения на Унки Марлюнки : Книга за татковци / Иван Раденков ; Худож. Лиляна Ламер . - София : БГкнига, [2012] . - 176 с. : с ил. ; 18 см . -  (Книга за татковци ; 1)

   

   ISBN 978-954-8628-41-9 

  

Сист. No: 61035

Отраслова литература за деца и юноши

- 301 -

ФД/93/99/Д64 

Диъри, Тери

   Жестоката древност : Тестове и загадки / Тери Диъри ; Прев. Ирена Витанова ; Ил. Мартин Браун . - София : Егмонт България, 2003 . - 100 с. : с ил. ; 26 см . -  (Страховитото в историята)

   Ориг. загл. The Awesome Ancient Quiz Book / Terry Deary

   ISBN 954-446-682-7 

  

Сист. No: 60888

- 302 -

ФД/3/К15 

Как да имаш много приятели  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2004 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. The Secret Books - W.I.T.C.H. - Friends

   ISBN 954-446-747-5 

  

Сист. No: 60905

- 303 -

ФД/3/К15 

Как да пазиш тайни  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2004 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. The Secret Books - W.I.T.C.H. - Secret

   ISBN 954-446-746-7 

  

Сист. No: 60899

- 304 -

ФД/1/К15 

Как да опознаеш момчетата  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 Bewitching ways to get to know boys

   ISBN 954-446-807-2 

  

Сист. No: 60906

- 305 -

ФД/1/К15 

Как да разбираш своите братя и сестри  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 witcheries...to getting along with yours brothers and sisters

   ISBN 954-446-924-9 

  

Сист. No: 60904

- 306 -

ФД/37/К15 

Как да се забавляваш през ваканцията  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 witcheries to have fun on holidays

   ISBN 954-446-750-5 

  

Сист. No: 60898

- 307 -

ФД/3/К15 

Как да си част от компанията  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 witcheries to Have Fun in a Group

   ISBN 954-446-749-1 

  

Сист. No: 60902

- 308 -

ФД/64/69/К15 

Как да създадеш собствен стил  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 96 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 Witcheries to finding your look

   ISBN 954-446-901-X 

  

Сист. No: 60897

- 309 -

ФД/37/К15 

Как се прави щур купон  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2005 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 Wicheries... to make parties tbd

   ISBN 978-954-446-881-1 

  

Сист. No: 60895

- 310 -

ФД/37/К15 

Как да оцелееш в училище  /  Прев. Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2006 . - 95 с. : с ил. ; 18 см . -  (Witch. Вълшебни идеи)

   Ориг. загл. 100 witcheries to Survive at School

   ISBN 954-446-748-3 

  

Сист. No: 60900

География

- 311 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 1. Италия, Малта, Хърватия, Словения, Швейцария / National Geographic България . - М 1:2 269 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Italy. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез.

  

Сист. No: 60869

- 312 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 2. Франция, Белгия, Холандия, Люксембург / National Geographic България . - М 1:2 246 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. France, Belgium, and The Netherlands. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Доп. материал : Regions of France and Belgium, Provinces of The Netherlands, with their Capitals

  

Сист. No: 60870

- 313 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 3. Германия, Люксембург / National Geographic България . - М 1:1 581 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Germany. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез.

  

Сист. No: 60871

- 314 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 4. Испания, Португалия / National Geographic България . - М 1:2 240 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Spain and Portugal. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез.

  

Сист. No: 60872

- 315 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 5. Великобритания, Ирландия / National Geographic България . - М 1:1 932 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Britain and Ireland. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Доп. материал : Districts of Northern Ireland ; Counties of Ireland ; Council Areas of Scotland ; Unitary Authorities of Wales ; Unitary Authorities of England

  

Сист. No: 60873

- 316 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 6. Албания, България, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Румъния, Македония, Европейска Турция, Молдова, Унгария / National Geographic България . - М 1:2 240 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. The Balkans. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Доп. материал : Administrative Divisions of Bosnia and Herzegovina ; Counties of Hungary with their Capitals ; Counties of Romania with their Capitals

  

Сист. No: 60874

- 317 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 7. Гърция, Кипър / National Geographic България . - М 1:1 715 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Greece and the Aegean. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Доп. материал : Administrative Regions of Greece with their Capitals

  

Сист. No: 60875

- 318 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 8. Европейска Русия, Белорус, Украйна, Естония, Литва, Латвия, Молдова, Финландия / National Geographic България . - М 1:6 625 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. European Russia. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез.

  

Сист. No: 60876

- 319 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 9. Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия / National Geographic България . - М 1:3 180 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Scandinavia. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез.

  

Сист. No: 60877

- 320 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 10. Полша, Чехия, Словакия, Литва / National Geographic България . - М 1:2 252 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. Central Europe. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Доп. материал : Provinces of Poland with their Capitals ; Czech Republic Regions and Capitals ; Slovakia Regions and Capitals

  

Сист. No: 60878

- 321 -

Кр1/9/Е20 

Нова Европа 2007  : [Адм. карта] : В 11 л. Л. 11. Швейцария, Австрия, Словения / National Geographic България . - М 1:1 410 000 . - [София] : National Geographic България, 2007 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 60Х46 см . -  (Най-хубавите карти на света)

   Кор. опис. по общата кутия. - Загл. върху к. The Alps Region. - Отпеч. по 8. изд. на National Geographic Atlas of the World. - 2007. - 11 л. в обща кутия 24Х11Х3 см. - Текст на англ. ез. - Cantons of Switzerland with their Capitals

  

Сист. No: 60879

- 322 -

Кр1/9/Б92 

Физикогеографска карта на България  . - М 1:5 300 000 . - [София] : ДАТАМАП-Европа ООД ; Санома Блясък България, 2009 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 67Х96 см . -  (Поредица Туристически карти ; 1)

   Представена от сп. National Geographic България. - Доп. материал : Списък на хижите в България : Описание и полезна информация за действащите туристически обекти / Израб. със съдействието на БТС ; ред. Йордан Йорданов ; Физикогеографски данни за България / Консулт. Румен Пенин ; 10 сн. - отпеч. на обратната страна на л. - [Национално географско дружество на САЩ...]. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60881

- 323 -

Кр1/9/Б92 

България - 500 туристически обекта  : Природа, история, култура, туризъм : [Ил. карта] . - София : Picture Maps България ; Санома Блясък България, 2009 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 49Х66 см . -  (Поредица България в карти ; 3)

   Загл. на кор. 500 туристически обекта. - Представена от сп. National Geographic България. - Доп. материал : Азб. списък на обектите ; Легенда. - Отпеч. на обратната страна на л. : 11 сн. ; Световно наследство на Балканите : [Списък на обекти, вкл. в списъка на ЮНЕСКО Световно наследство] ; [Национално географско дружество на САЩ...]

  

Сист. No: 60886

- 324 -

Кр2/6/Б92 

Пътна карта на България  . - М 1:760 000 . - [София] : ДАТАМАП-Европа ООД ; Санома Блясък България, [2008] . - 1 л. сгънат : мнцв., 17 к. ; 49Х66 см . -  (Поредица България в карти ; 2)

   Загл. на кор. Пътна карта. - Представена от сп. National Geographic България. - Доп. материал : [Национално географско дружество на САЩ...]. - На обратната страна на л. отпеч. к. : София ; София - център; Пловдив ; Пловдив - център ; Варна ; Стара Загора ; Велико Търново ; Русе ; Бургас. - Мащаб различен. - Легенда за карти на градовете. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60885

История

- 325 -

ЗВ/930/Н92 

Носовский, Глеб Владимирович и др.

   Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты, статистика, гипотезы : Т. 1-2 / Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко . - 2. исправ. и доп. изд. . - Москва : УНЦ ДО МГУ, 1996 . - 21 см . -  (Серия "Новая хронология")

   

   Т. 1 . - 436 с., [6] л. : ил.

   

   ISBN 5-88800-034-5 

  

Сист. No: 61163

- 326 -

ЗВ/930/Н92 

Носовский, Глеб Владимирович и др.

   Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты, статистика, гипотезы : Т. 1-2 / Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко . - 2. исправ. и доп. изд. . - Москва : УНЦ ДО МГУ, 1996 . - 21 см . -  (Серия "Новая хронология")

   

   Т. 2 . - 304 с., [8] л. : ил.

   

   ISBN 5-88800-035-3 

  

Сист. No: 61164

- 327 -

22853 

Вачкова, Веселина Кирилова

   Въображаеми и реални граници в ранносредновековна Европа (ІІІ-Х в.) / Веселина Вачкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001 . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 255-270 и под линия. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-07-1610-1 

  

Сист. No: 61090

- 328 -

II 421 

Смоленов, Христо Панчев и др.

   Архео - логика : Евристичен подход към свещените символи и знания / Христо Смоленов, Христо Михайлов, Владимир Божилов ; Прев. на фр. ез.  . - София : Magoart, 2009 . - 104 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Кор. опис. - В кн. означено 1. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Библиогр. с. 104. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-92111-4-6 

  

Сист. No: 61048

- 329 -

22840 

Ганчев, Петко Димитров

   Философията на универсалната история като фундаментална философия / Петко Ганчев . - София : [Изд. авт.], 2010- . - 21 см

   Загл. на англ. ез.: The philosophy of universal history as a fundamental philosophy. - Текст и на англ., рус. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   Т. 1 . - 2010 . - 452 с.

   

  

Сист. No: 61072

- 330 -

22815 

Стоянов, Валери Григоров

   Valeristica polychistorica : Избрани приноси към гранични области на историята / Валери Стоянов . - София : Институт за ист. изследвания при БАН, 2011 . - 21 см

   Загл. на бълг. ез.: Валеристика полихисторика. - Текст и на нем. и англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   Т. 1 . - 534 с.

   

   ISBN 978-954-2903-04-8 

  

Сист. No: 61046

- 331 -

22815 

Стоянов, Валери Григоров

   Valeristica polychistorica : Избрани приноси към гранични области на историята / Валери Стоянов . - София : Институт за ист. изследвания при БАН, 2011 . - 21 см

   Загл. на бълг. ез.: Валеристика полихисторика. - Текст и на нем. и англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   Т. 2 . - 672 с.

   

   ISBN 978-954-2903-05-5 

  

Сист. No: 61047

- 332 -

ЗВ/940/Д11, Ч1/93/99/Д11ЗВ/940/Д11; Ч1/93/99/Д11

Да преподаваме историята на комунизма  : Методическо пособие за учители по история /  Ред. Васил Къдринов, Ралука Гросеску ; Прев. Мария Дерменджиева, Нели Арабаджиева . - София : Фонд. Център Хана Аренд, 2013 . - 120 с. : с ил., табл. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61043

- 333 -

22759, ЗВ/930/Т1222759; ЗВ/930/Т12

Табакова, Красимира Лазарова

   Учебникът по история - дидактически аспекти / Красимира Табакова . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2013 . - 336 с. : с цв. ил., к., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 253-271 ; Рез. на англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-07-3509-2 

  

Сист. No: 60932

- 334 -

ЗВ/941Б.01/.06/Ф69 

Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация  : Сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол /  Състав. Мария Дончева-Петкова ; Ред. Мария Дончева-Петкова, Нарцис Торбов . - [Враца] : БГ Принт, 2013 . - 124 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Загл. на англ. ез. Thracian culture - An Integral part of The European Civilization : Collection of Papers dedicated to the 80-th anniversary of The Birth of Profassor Alexander Fol ; Предг. и на англ. ез. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез. след отд. материали

   ISBN 978-619-7102-10-9 

  

Сист. No: 60945

История на България

- 335 -

22769 

Гарена, Камен Манолов

   Етнически и религиозни взаимодействия в Одринска Тракия и Източните Родопи : Пастирско изследване върху две неизвестни сведения за етнически взаимодействия в разорена Тракия и тяхното отражение върху религиозния бит на тракийските бежанци / Петър-Камен Гарена ; [Предг. Христо Темелски] . - Кърджали : Родопи, 2004 . - 268 с. ; 21 см

   Изд. на Пловдивски унив. Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали. - Съдържа и Спомени на Михаил Стоев Илиев и Костадин Георгиев Гунчев ; Песен за Балканската война и разорението на Тракия. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-8969-56-4 

  

Сист. No: 61106

- 336 -

22841 

Неделчев, Неделчо

   Национална идея и държавност в българското историческо наследство / Неделчо Неделчев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005 . - 171 с. ; 20 см

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Кн. изд. и на електронен носител. - Библиогр. под линия. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-577-278-6 

  

Сист. No: 61071

- 337 -

Кр1/9/Б92 

България

   Санстефански прелиминарен договор 19.ІІ. (3.ІІІ.) 1878 г. : Карта / Антон Желев Иванов . - М 1:1 500 000 . - София : ДАТАМАП-Европа ООД ; Санома Блясък България, 2008 . - 1 л. сгънат : мнцв., 8 к. ; 49Х66 см . -  (Поредица България в карти ; 1)

   Загл. на кор. Историческа карта. - Представена от сп. National Geographic България. - На обратната страна на л. отпеч. к. : Тракийски племена, VІ-ІV в. пр. Хр. ; Разселване на славяните ; Разселване на българите ; Създаване на българската държава ; България при цар Симеон ; Завладяване на България от Византия ; Падане на българия под османска власт / Христо Матанов, Теменужка Бандрова. - Доп. материал : Български владетели през Средновековието ; [Хронология]. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60882

- 338 -

Кр1/9/Б92 

България

   Българската църква и култура, VІІ-ХІV век : Ил. карта / Христо Матанов, Теменужка Бандрова ; Рис. Иво Калчев . - М 1:3 900 000 . - [София] : ДАТАМАП-Европа ООД, 2011 . - 1 л. сгънат : мнцв., 5 к. ; 50Х68 см

   Загл. на кор. Историческа карта на България. - Представена от сп. National Geographic България. - Доп. к.: Преслав ; Плиска ; Разпостранение на славянската писменост ; Търново - Мащаб различен. - Доп. материал : 6 сн. ; Средновековие, ІV-ХІ в. : [Хронол. табл.] ; Български владетели през Средновековието ; България през ХІ-ХІV в. ; [Национално географско дружество на САЩ...]. - Доп. к. и материали отпеч. на обратната страна на л. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60880

- 339 -

Ч1/941Б.07/.083/Л36 

Европейските измерения на Васил Левски  / Иван Стоянов и др ; Състав. Иван Стоянов, Дора Чаушева . - София : Златен змей, 2011 . - 136 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   Изд. на Община Карлово. Нац. музей "В. Левски". Фондация "В. Левски" и др. - Авт. и състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: М. Йовевска, Й. Найденова, А. Дончев, Д. Чаушева, К. Рацов, И. Антонов, С. Петрова, М. Русева, Ц. Стефанова, Р. Петкова, Г. Христова

   ISBN 978-954-776-013-4 

  

Сист. No: 60855

- 340 -

ЗВ/941Б/В95 

Вълчинов, Тянко

   Развенчани митове : Съдбата на един народ / Тянко Вълчинов . - Хасково : Женд - Х. Н., 2013 . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 269-270

   ISBN 978-954-9815-39-9 

  

Сист. No: 61039

- 341 -

22753, К/1/З-4022753; К/1/З-40

Стефан Захариев (1810-1871)  : Документално наследство /  Състав. Вера Бонева, Йордан Желев ; Подг. на тесктовете, прев. от гр. и ред. Мария Литина-Дендрину ; Ред. Румяна Радкова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 319 с. : с факс. ; 24 см

   Изд. е по проект на Община Пазарджик. - Пълното име на ред.: Румяна Георгиева Камбурова-Радкова. - Възприета форма на името на прев.: Мария Литина. - Именен показалец ; Геогр. показалец. - Съдържа и: Библиография на Стефан Захариев

   ISBN 978-954-400-923-6 

  

Сист. No: 60826

- 342 -

22763 

Ценов, Ганчо

   Произходът на българите и начало на българската държава и българската цръква / Ганчо Ценов ; Консултант Здравко Даскалов . - 4. прераб. изд . - София : Хелиопол, 2014 . - 430 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Ганчо Ценов Оковски. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-578-317-3 

  

Сист. No: 61038

- 343 -

ЗВ/941Б.082/L62 

Dojnov, Dojno Hristoskov et al.

   Vasil Levski : The Apostle of the Bulgarian freedom / Doyno Doynov, Ivan Stoyanov, Dora Chausheva ; Transl. Sarkis Aslanian . - Sofia : Zlaten zmei, 2011 . - 137 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Изд. на Община Карлово. Нац. музей "В. Левски". Фондация "В. Левски" и др. - Авт. и прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-776-015-8 

  

Сист. No: 60856

- 344 -

К/913.2/П97 

[Първо] І-во основно училище "Св. Климент Охридски". Пазарджик

   Читателска конференция "Истинският Левски" : Сборник . - Пазарджик : ОУ Св. Климент Охридски, 2013 . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. по Проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

  

Сист. No: 60846

- 345 -

ЗВ/941Б.084/.086/С77 

[СТО] 100 години от Балканските войни 1912-1913 г.  : Девета регионална краеведска конференция ["Миналото на родния край - послание към бъдещето"], Враца, 28-29 ноември 2012 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Регионална библ. Христо Ботев, 2013 . - 144 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см . -  (Наследство, ISSN 1314-328Х)

   Пълното име на състав. е Калина Тодорова Николова , на ред. - Блага Атанасова Риджалска, отбелязана на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. Христо Ботев - Враца. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 978-619-7102-06-2 

  

Сист. No: 60943

Пазарджишки автори - художествена литература

- 346 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка Славова

   Завихряне : Стихотворения / Стефка Данева . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 32 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-57-2 

  

Сист. No: 60942

- 347 -

ЗВ/Б/Д92, К/82/Д92ЗВ/Б/Д92; К/82/Д92

Дулчева, Виолета Николова

   Неизпратени писма : Разкази / Виолета Дулчева ; Ред. Георги К. Спасов ; Худож. Виолета Дулчева . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-55-8 

  

Сист. No: 60819

- 348 -

ЗВ/Б-1/И85, К/82/И85ЗВ/Б-1/И85; К/82/И85

Йотов, Александър Петков

   Въгленчета : Епиграми / Александър Йотов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 48 с. ; 16 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-62-6 

  

Сист. No: 23799

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 349 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история / Никола Иванов ; Ред. Никола Радев . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Кн. 2 на Статии и разгърнати рецензии / Никола Иванов

   ISBN 978-954-684-353-1 

  

Сист. No: 60821

- 350 -

ЗВ/372.3/О-12, К/632.1/О-12ЗВ/372.3/О-12; К/632.1/О-12

Обединено детско заведение No 9 "Калина Малина" - Пазарджик представя 35 години професионално-творчески обмен  : Алманах ; История /  Глав. ред. Соня Хай . - Пазарджик : Белопринт, 2013 . - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. ; Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян. - Кн. означена ч. 2

   ISBN 978-954-684-348-7 

  

Сист. No: 60864

- 351 -

К/166.3/П22 

Парзулова, Марияна Христова и др.

   Именуването на българите през ХХ-ХХІ век : Енциклопедичен справочник / Марияна Парзулова, Тодор Балкански ; Ред. Димитрина Михайлова . - Велико Търново : Знак '94, 2013 (Велико Търново : Фабер) . - 152 с. ; 20 см

   Изд. на Унив. "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. - Библиогр. с.143-151

   ISBN 978-954-8305-33-4 

  

Сист. No: 60952

- 352 -

К/1/В93 

Вълков, Тодор Иванов

   Родовата памет и моят живот от Овчите хълмове до Атлантика : Размисли за миналото и настоящето на с. Черногорово [Пазарджишко] / Тодор Иванов Вълков . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 208 с. : с ил., к. ; 24 см + 1 папка

   Прил.: Родословие [на] 10 рода [от] Черногорово : [Толеви, Бозакови, Маринчеви-Маринчолар, Вринчови, Чомакови, Дивекови, Гълабинови, Дамянови, Крянови (Георгиеви), Минчеви]. - 13 л. 31Х41 см, сгънати, в папка 32Х23 см. - Библиогр. с. 206-207

   ISBN 978-954-8215-72-5 

  

Сист. No: 60953

Краеведска литература

- 353 -

Гр II 1998 

Земля Новосибирская  : Фотоальбом /  Авт.-состав. Н. Мейсак . - Москвa : Советская Россия, 1983 . - 200 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 61056

- 354 -

К/1/В93 

Вълков, Тодор Иванов

   Родовата памет и моят живот от Овчите хълмове до Атлантика : Размисли за миналото и настоящето на с. Черногорово [Пазарджишко] / Тодор Иванов Вълков . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 208 с. : с ил., к. ; 24 см + 1 папка

   Прил.: Родословие [на] 10 рода [от] Черногорово : [Толеви, Бозакови, Маринчеви-Маринчолар, Вринчови, Чомакови, Дивекови, Гълабинови, Дамянови, Крянови (Георгиеви), Минчеви]. - 13 л. 31Х41 см, сгънати, в папка 32Х23 см. - Библиогр. с. 206-207

   ISBN 978-954-8215-72-5 

  

Сист. No: 60953

- 355 -

ЗВ/908Б/O-68, К/1/O-68ЗВ/908Б/O-68; К/1/O-68

Oracev, Atanaset et al.

   Pazardzhik : Nine millennia of civilization / Atanas Orachev, Antoniy Handjiyski ; Photos Viara Kandjeva et al . - Sofia : Borina, 2005 . - 160 p. : col. ill. ; 24 cm

   Ориг. загл. Пазарджик. - Авт. отбелязани в библиогр. каре ; Други ил.: A. Handjiyski, G. Stefanov. - Съдържа и Пазарджик - кратка хроника. - Библиогр. с. 159-160

   ISBN 954-500-161-5 

  

Сист. No: 60822


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Ваня 285 
Адамс, Дъглас 167 175 233 236 
Аджемоглу, Дарон 72 
Азимов, Айзък 189 
Айванов, Омраам Микаел 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 31 32 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 
Айванхов, Омраам Микаел 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 31 32 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 
Айген, Петер 59 
Александров, Венко 248 
Александров, Венко Митков 248 
Александрова, Петя 290 
Алексеев, Алексей Йорданов 91 
Алексиева, Милка 80 81 
Амбарева-Боюклиева, Христина 52 
Анастасов, Константин 262 
Анастасов, Константин Сребров 262 
Ангелиева, Фани 80 81 
Ангелов, Ангел Александров 11 
Ангелов, Борислав Георгиев 91 
Ангелов, Боян 157 
Ангелов, Валентин Ангелов 138 
Ангелов, Георги 3 
Ангушева-Тиханова, Аделина 51 
Ангушева-Тиханова, Аделина Георгиева 49 51 
Андреев, Марин Лазаров 80 81 
Андреева, Стоянка 80 81 
Антонов, Иван 339 
Анчев, Анатол Василев 99 
Анчова, Калинка Димитрова 5 6 7 
Апостолов, Алекси 64 
Арабаджиева, Нели 332 
Аризанова, Вергиния Йорданова 80 81 
Арсова, Мария 23 
Арсова-Димова, Милена 157 
Арсова-Димова, Милена Борисова 157 
Асенов, Бончо 61 
Асенов, Бончо Станоев 61 
Асланян, Саркис 170 234 343 
Атанасов, Ат. 113 
Атанасов, Владимир 67 
Атанасов, Владимир Атанасов 67 
Атанасов, Пламен 246 
Атанасова, Блага 345 
Атанасова, Валентина Стоянова 34 
Атанасова, Венера Иванова 279 280 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 34 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 34 
Бадаланова, Флорентина 96 97 98 
Бадаланова, Флорентина Кирилова 96 
Байдар, Ойя 197 
Бакълтър, Сюзън И. 124 
Балабанов, Георги М. 250 
Балабанов, Георги Методиев 250 
Балдачи, Дейвид 213 
Балкански, Тодор 149 351 
Балкански, Тодор Георгиев 149 351 
Бандрова, Теменужка 337 338 
Банева, Евелина 108 
Барбър, Шърли 279 280 
Барбър], Шърли 279 280 
Баренд, Ерик 74 
Барова, Дора 190 
Барова, Дора Минчева 190 
Бахмайер, Петер 64 
Беев, Дачо Стоянов 90 
Беева, Христина Стоянова 90 
Бек, Улрих 54 65 
Беневенти, Ромина 295 
Бикс, Розалия 137 
Бикс, Розалия Александрова 137 
Бобев, Андрей Стефанов 9 
Боев, Емил Пейчев 80 81 
Боева, Михаела 139 
Боевска, Елена 132 
Божилов, Владимир 328 
Божилов, Владимир Веселинов 328 
Божилова, Ванина 257 
Божилова, Ванина Иванова 257 
Божинов, Георги 64 
Бойчев, Павел Христов 95 
Бойчева, Таня 262 
Бойчева, Таня Тодорова 262 
Бонева, Вера 341 
Боснев], Венцеслав 115 
Бочев, Мартин 8 
Бояджиев, Стефан 139 
Бояджиев, Стефан Крумов 139 
Бояджиев, Тодор 80 81 
Бояджиев, Тодор Любенов 80 81 
Боянова, Вержиния 77 
Боянова, Донка Правдомирова 100 
Брадистилова, Маргарита 4 
Брадистилова, Маргарита Стоева 4 
Брадистилова-Добрева, Маргарита Стоева 4 
Браун (Физ), Хаблът Найт 208 
Браун, Мартин 301 
Брецина, Томас 298 299 
Бръмбарова-Генова, Весела 1 
Бунзе, Ролф 298 299 
България" 106 134 322 323 324 337 338 
Бъчварова, Светла 136 
Бъчварова-Пиралкова, Светла Маринова 136 
Бъчварова], Светла 136 
Ванев, Бенислав Ив. 3 
Василев, Георги Вълчев 50 
Василев, Цветомир Иванов 91 
Василева, Мария 130 
Ваташки, Румен 39 
Ваташки, Румен Атанасов 39 
Ватова, Пенка 62 69 
Ватова, Пенка Трифонова 62 
Вачкова, Веселина 327 
Вачкова, Веселина Кирилова 327 
Великов, Венцислав 59 
Великова, Елица 124 126 
Величкова, Цветана 5 6 7 
Велчев, Борис 59 
Велчев, Валентин 243 244 245 
Велчева, Ирена Василева 111 
Велчева], Ирена 111 
Венков, Венцислав К. 204 205 206 208 
Виденова, Елка 218 
Витанова, Ирена 301 
Витанова, Надежда 77 
Витанова, Надежда Борисова 77 
Владимиров, Симеон 217 
Владова, Алла Ст. 52 
Власков, Владимир 49 
Вонегът, Кърт 168 182 
Вражиновски, Танас 49 
Врачовски, Васко 48 
Вуцова, Албена 3 
Вълков, Тодор Иванов 352 354 
Вълчева, Доника Веселинова 91 
Вълчинов, Тянко 340 
Вълчинова-Чендова, Елисавета 145 
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова 145 
Ганчев, Петко 2 52 64 329 
Ганчев, Петко Димитров 2 329 
Ганчева, Вера 248 
Ганчева, Вяра 64 
Гарена, Камен Манолов 335 
Гарена, Петър Манолов 335 
Гарена, Петър-Камен 335 
Гаскел, Елизабет 214 
Гачева, Йорданка Димитрова 120 
Гелева-Цветкова, Ралица 138 140 
Гелева-Цветкова, Ралица Тодорова 138 140 
Генов, Николай 8 
Генова, Анета 77 
Генчев], Христо 139 
Генчева, Цветана 211 
Георгиев, Владимир Симеонов 95 
Георгиев, Владимир Стефанов 39 
Георгиев, Иван Стоилов 3 
Георгиев, Марин 266 
Георгиев, Пламен 64 
Георгиев, Тодор Динов 141 
Георгиева, Виктория 67 
Георгиева, Жечка 166 172 228 
Георгиева, Огняна Атанасова 67 
Георгиева, Теодора Маринова 3 
Георгиева, Цветанка 80 81 
Георгиева-Тенева, Огняна 67 
Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова 67 
Гергинова, Вася Атанасова 8 
Германов, Владимир 175 202 236 
Геров, Георги 8 
Геров, Геро 82 
Геров, Геро Христов 82 
Гиков, Борис 57 
Голдън, Артър 190 
Гоцева, Дивна Костадинова 5 6 7 
Грегъри, Филипа 196 198 207 
Григоров, Григор Хар. 99 
Григорова, Веселина 11 
Грийн, Джон 215 
Грим, Вилхелм 289 
Грим, Якоб 289 
Гросеску, Ралука 332 
Грънчарова, Екатерина Любенова 118 
Грънчарова-Бочева, Екатерина Любенова 118 
Гунчев, Костадин Георгиев 335 
Гърков, Иван 8 
Дамянов, Д. 119 125 
Дамянов, Дамян Николов 119 125 
Дамянов, Димитър 3 
Дамянова, Зоя 3 
Дамянова, Мария П. 109 
Дамянова, Мария Петрова 109 
Данева, Стефка 263 346 
Данева, Стефка Славова 263 346 
Данова, Вилиана 181 
Данчева, Екатерина 251 347 
Данчева-Манолова, Анета 297 
Дарева, Христина 80 81 
Дарли, Марк 126 
Дарли, Сюзън 126 
Даскалов, Здравко 342 
Даунинг, Дж. 127 
Дафинов, Никола 57 
Деведжиев, Георги Маринов 139 
Деверо, Джуд 176 
Дерменджиева, Мария 76 332 
Десева, Мая 167 233 
Деспотова-Толева, Любима 113 
Деспотова-Толева, Любима Димитрова 113 
Дечева, Гергана 215 
Деянова, Елена 282 
Джамбазов, Илия 66 
Джамбазов, Илия Ангелов 66 
Дживтерeва, Светла 99 
Джорева, Милена Александрова 136 
Джуренов, Иван 240 241 242 
Джуренов, Иван Илиев 240 241 242 
Дикенс, Чарлс 208 
Димитров, Асен И. 103 
Димитров, Асен Иванов 103 
Димитров, Димитър В. 53 
Димитров, Димитър Велков 53 
Димитров, Димитър Добрев 212 
Димитров, Огнян Атанасов 118 
Димитрова, Людмила 80 81 
Димитрова, Маргарет Драганова 49 51 97 98 
Димитрова, Нели Стоянова 95 
Димитрова, Росица 80 81 
Димов, Ангел 58 70 71 
Димов, Ангел Георгиев 58 70 71 
Димова, Йонка 169 
Димова, Теодора 258 
Димова, Теодора Димитрова 258 
Динев, Георги 63 
Динов], Тодор 141 
Диъри, Тери 301 
Дмитриевич, Сергие 201 
Добрев, Димитър 212 
Дограмаджян, Маргарита 199 200 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 199 200 
Дойнов, Дойно Христосков 343 
Дончев, Антон 339 
Дончева-Петкова, Мария 334 
Дочева, Мария 157 
Дочева, Мария Веселинова 157 
Драганова, Величка 23 
Друмева, Ани 161 
Дулчева, Виолета 251 347 
Дулчева, Виолета Николова 251 347 
Дунев, Явор 189 
Дуриданов, Иван 148 
Дуриданов, Иван Василев 148 
Дънов, Петър Константинов 23 24 26 29 
Евтушенко, Евгений 160 
Евтушенко, Евгений Александрович 160 
Елиасен, Рубен 273 
Елчинова, Магдалена Борисова 11 
Еразъм Ротердамски 209 
Жеков, Александър 178 238 
Желев, Йордан 341 
Жостова, Гергана 183 
Жулиен, Надя 37 
Занков, Огнян 88 
Занков, Огнян Александров 88 
Занкова, Бисера 74 
Захариева, Гергана 191 
Зашев, Димитър Георгиев 28 
Здравкова, Стойка 80 81 
Зеленгоров, Йордан 147 
Зиновиева, Дарина 59 
Зиновиева, Ирина Любенова 11 
Златанова, Румяна 143 
Златанова, Румяна Христова 143 
Златков, Цочо Михайлов 11 
Иванов, Антон Желев 337 
Иванов, Димитър Иванов 80 81 
Иванов, Иван 80 81 
Иванов, Михаил 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 31 32 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 
Иванов, Никола 155 349 
Иванов, Петър 55 
Иванов, Петър Иванов 55 
Иванов, Радой Иванов 118 
Иванов, Светлозар Кирилов 74 
Иванова, Анелия 133 
Иванова, Анелия Стоянова 133 
Иванова, Галина 133 
Иванова, Галина Иванова 91 133 
Иванова, Елена Ганчева 80 81 
Иванова, Ирина 64 
Иванова, Миглена 49 
Иванова, Огняна 168 
Игнатова, Правда 164 
Илиев, Илиян 3 
Илиев, Михаил Стоев 335 
Илиев, Петкан Александров 3 
Илиева, Е. 143 
Илиева, Илиана 201 
Исаева, Людмила 264 
Искрова, Надежда 62 69 
Йовева, Марина 80 81 
Йовева, Снежана 49 
Йовевска, Мариана Спасова 339 
Йонов, Кузман Д. 3 
Йорданов, Йордан 322 
Йорданов, Стоян 163 232 
Йорданова, Данка 24 
Йорданова, Екатерина 218 
Йорданова, Мария 8 
Йосифова, Бригита 252 
Йосифова, Екатерина 295 
Йосифова-Темпест, Бригита 252 
Йотов, Александър 265 348 
Йотов, Александър Петков 265 348 
Калинов, Калин 247 
Калинов, Калин Костов 247 
Калчев, Иво 338 
Камбурова-Радкова, Румяна Георгиева 341 
Каменова, Цветана 59 
Канджева, Вяра Николова 355 
Кант, Хорст 129 
Капитанова, Мария Константинова 80 81 
Каракушева, Деница 214 
Касабова, Благовeста 267 
Катинчарова, Даниела 8 
Кашукеева, Лилия 266 
Кашукеева, Лилия Олег 266 
Кендеров, Петр 101 102 
Кендеров, Петър Стоянов 101 102 
Кестерен, Карел ван 11 
Кехайова, Маргарита Савова 80 81 
Кибритова, Иванка Асенова 8 
Кинг, Стивън 169 
Кирева, Мария 136 
Кирилов, Марко 80 81 
Кирилов, Светлозар 74 
Кирмагова, Ангелина 80 81 
Китина, Анка 253 
Кобербьол, Лине 269 270 
Ковачева, Диана 59 
Ковачева, Ралица К. 129 
Ковачева, Ралица Крумова 129 
Коен, Джейн Д. 126 
Койнова, Емануила Емануилова 80 81 
Кокудева, Петя 295 
Колева, Ивет Борисова 116 120 
Колева-Йошинова, Ивет Борисова 116 120 
Колева-Шумова, Донка Петрова 80 81 
Кольковски, Борис Георгиев 80 81 
Комогорова, Светлана 269 270 273 274 275 277 302 303 304 305 306 307 308 309 310 
Конан Дойл, Артър 162 
Константинова, Елена 37 
Копринаров, Лазар 64 
Косева, Надежда Искрова 62 
Косекова, Ганка Петрова 91 
Костадинов, Емил 95 
Костадинов, Николай 133 
Костадинов, Николай Генков 133 
Костов, Александър Григоров 11 
Костова, Здравка 86 
Костова, Здравка Благоева 86 
Костова, Росина Людмилова 51 
Кочетов, Эрнест 30 
Кочетов, Эрнест Георгиевич 30 
Кристи, Агата 188 
Крумов, Венцислав 84 85 
Крумов, Венцислав Димитров 84 85 
Крумов, Иван 189 
Кръстев, Валентин 187 
Кръстев, Недялко 142 
Кръстева, Иванка 24 
Куик, Аманда 216 
Кулевски, Цветан 64 
Куманов, Милен 64 
Куракин, А. В. 59 
Къдринов, Васил 156 332 
Кънева, Мария Христова 80 81 
Кънчев, Стефан 80 81 
Кънчев, Стефан Иванов 80 81 
Кьоно, Реймон 192 
Лавчиева, Радка 172 228 
Лазаревич, Анатолий 64 
Лазаревич, Наталья 64 
Лазаров, Лъчезар Иванов 91 
Лазарова, Десислава 298 299 
Лазарова, Десислава Михайлова 298 299 
Ламбаджиева, Нина Дончева 118 
Ламер, Лили 293 294 
Ламер, Лиляна 300 
Ламер, Лиляна Калнакова 300 
Лаптев, Веселин 180 213 
Лаурентин, принцеса холандска 297 
Леви, Ели 229 
Левски, Васил 343 
Левунлиева, Милена 144 
Левунлиева, Милена Димитрова 144 
Ленард, Елизабет 277 
Лесева, Светлозара 210 
Лесева, Светлозара Илиева 210 
Литина, Мария 341 
Литина-Дендрину, Мария 341 
Лиханов, Альберт 89 121 
Лиханов, Альберт Анатольевич 89 121 
Лофтинг, Хю 288 
Лъдлъм, Робърт 229 
Льо Галиен, Ришар 193 
Льонрот] , Елиас 194 
Люцканов, Людмил 195 
Ляпчева, Александра Лука 80 81 
Малчев, Росен Р. 49 
Малчев, Росен Росенов 49 51 96 97 98 99 
Манголд, Мауд 271 
Манголд, Мод 271 
Манев, Никола 59 
Манева, Гергана 67 
Манов, Борис 64 
Манова, Цветана 100 
Манчева, Русанка Петкова 35 
Маринов, Венцислав 285 
Маринов, Георги 64 
Маринов, Марин Георгиев 266 
Маринова, Валентина 156 
Маринова, Светла 54 65 
Маркова, Яна 203 
Мартинова, Кристина 282 
Матанов, Христо 337 338 
Матанова, Ваня Лукова 122 
Матанова], Ваня 122 
Машонов, Ненко 77 
Мейсак, Н. 353 
Мерджанова, Ина Несторова 11 
Механджийска, Гинка 77 
Миланов, Живко Каменов 80 81 
Миланов, Христо 142 
Милев, Александър 209 
Милев, Ангел 3 
Милев, Неделчо 141 
Милев, Неделчо Николов 141 
Милева, Леда 249 
Милева, Леда Гео 249 
Милкоева, Боряна Дачева 90 
Милушева, Керанка 145 
Милчаков, Яни 67 
Миндов, Борис 173 188 
Минеков, Велислав 142 
Минеков, Велислав Величков 142 
Минеков, Величко 142 
Минеков, Величко Иванов 142 
Минков, Игнат 64 
Минков, Игнат Борисов 118 
Минков, Марин 114 
Минков, Марин Николаев 114 
Минков, Михаил Ангелов 80 81 
Минкова, Антоанета Асенова 80 81 
Минчев, Златогор 76 
Мирчев, Мирчо Петков 3 
Митева, Правда 185 
Митушева, Виктория Димитрова 80 81 
Михайлов, Христо 328 
Михайлов, Христо Минков 328 
Михайлова, Валентина 267 
Михайлова, Димитрина 149 351 
Михайлова, Здравка 136 
Мишонова, Милена Янкова 118 
Моллов, Тодор Дончев 99 
Мортенсън, Грег 210 
Мураками, Харуки 195 202 204 205 206 
Мушкаров, Олег Кръстев 95 
Н. Трауберг] 161 
Найденова, Йонка Маринова 339 
Наумов, Георги Гавраилов 80 81 
Наумова, Стефка 59 
Неделчев, Неделчо 336 
Нейкова, Радостина 290 
Неклюдов, Сергей 99 
Ненов, Николай Иванов 49 99 
Ненова, Любка 9 
Ненова, Любка Иванова 9 
Николов, Ангел 156 
Николов, Калин 267 
Николов, Любомир 163 179 232 239 
Николов, Нино 194 
Николова, Ани 80 81 
Николова, Веска 5 6 7 
Николова, Веска Георгиева 5 6 7 
Николова, Диана 78 
Николова, Ирена 76 
Николова, Калина Тодорова 48 345 
Николова, Пенка 8 
Николова, Светла 24 
Носовский, Г. В. 325 326 
Носовский, Глеб Владимирович 325 326 
Оковски, Ганчо Ценов 342 
Оливери, Джанлука 286 289 
Оранйе, Лаурентин ван 297 
Орачев, Атанас 355 
Орлов, Евгени 177 237 
Отесен, Жозефин 272 
Павлов, Димитър Андреев 80 81 
Павлов, Николай Николов 76 
Павлова, Лиляна Енчева 3 
Павловский, А. 159 
Панайотов - глав. ред., Филип 80 81 
Панайотов, Филип Ламбев 80 81 
Пантев, Андрей 248 
Парзулова, Марияна 149 351 
Парзулова, Марияна Христова 149 351 
Парушева, Мария 174 
Паскал, Екатерина 44 
Паскалевски, Спартак 143 
Паскалевски, Спартак Паскалев 143 
Паунова, Анна 80 81 
Паустовский, К. 159 
Паустовский, Константин Георгиевич 159 
Пеев, Цочо 247 
Пейвър, Мишел 199 200 
Пейчева, Румяна Веселинова 91 
Пейчева-Форсайт, Румяна 91 
Пенева, В. 176 
Пенин, Румен 322 
Пенов, Стефан 64 
Петканова, Поляна 80 81 
Петков, Веселин 76 
Петков, Тодор Цветков 97 
Петкова, Кръстина Георгиева 11 
Петкова, Лиляна Иванова 80 81 
Петкова, Нина Христова 144 
Петкова, Ралица 339 
Петкова, Рени 3 
Петров, Димитър Валентинов 287 
Петров, Иван 135 
Петров, Марин 3 
Петров, Марин Маринов 3 
Петров, Николай 131 
Петров, Николай Ив. 105 
Петров, Николай Иванов 105 131 135 
Петров, Петър 48 
Петров, Тодор 6 7 
Петрова, Емилия 64 
Петрова, Мариета 135 
Петрова, Светлана 8 
Петрова, Сийка 189 
Петрова, Събина 339 
Петрова, Теодора Радоева 74 
Петрова-Иванова, Теодора 74 
Пешунов - Тракиеца, Методи 268 
Пешунов, Методи 268 
Пикет, Кейт 56 
Пинкни, Калан 108 
Пищиков, Боян 48 
Платонов, Андрей 217 
Платонов, Андрей Платонович 217 
Попов, Борислав 144 
Попов, Борислав Димитров 144 
Попов, Теодор 117 
Попов, Теодор Николов 117 
Попратилов, Стоян 82 
Попратилов, Стоян Анастасов 82 
Постхюма, Сиб 297 
Потырнике, Михай 146 
Правдомирова, Донка 100 
Приор, Жан 1 
Псалтова, Валентина Стефанова 8 
Радев, Никола 155 349 
Раденков, Иван 293 294 300 
Радкова, Румяна 341 
Райкова, Деница 196 198 207 
Райс, Ан 186 231 
Ралич, Първослав 201 
Ралчев, Росен Р. 96 
Рамшев, Константин 112 
Рангочев, Константин 49 
Рангочев, Константин Звездомиров 49 99 
Рацов, Константин 339 
Рачев, Георги 36 
Рашкова, Нина 216 
Редман], Алвин 193 
Реер, Фолкер 128 
Резун, Владимир Богданович 68 
Релин, Дейвид Оливър 210 
Риджалска, Блага Атанасова 345 
Рииз, Анди 130 
Риков, Васил 259 
Риков, Васил Стефанов 259 
Робинсън, Джеймс А. 72 
Рой-Батачаря, Джойдийп 211 
Руева, Нина 271 272 
Русев, Райчо 201 
Русев-Райсън, Райчо 201 
Русев-Райсън], Райчо 201 
Русева, Маргарита 339 
Русоф, Арнолд 190 
Рушкова, Бистра 50 
Савова, Иванка Савова 288 
Саймък, Клифърд 163 170 171 177 178 179 232 234 235 237 238 239 
Сгурев, Васил Стоянов 3 
Сейбърхейгън, Фред 180 
Семов, Атанас 104 
Семов, Атанас Марков 104 
Семов, Марко 83 
Семов, Марко Атанасов 83 
Сендова, Евгения Йовкова 95 
Сербезова, Стоянка 229 
Силва, Даниъл 212 
Симеонова, Костадинка Иванова 3 
Симеонова, Маргарита 148 
Симеонова, Маргарита Василева 148 
Симеонова, Росица 77 
Симеоновски, Марин Иванов 80 81 
Симънс, Дан 187 
Сколкай, Андрей 74 
Скордев, Генчо Светославов 80 81 
Славова, Миланка Димитрова 3 
Славова, Юлия 80 81 
Славчов, Борислав Емилов 35 
Слатински, Николай 64 
Смоленов, Христо 328 
Смоленов, Христо Панчев 328 
Смрикаров, Ангел 92 
Смрикаров, Ангел Сотиров 91 92 
Сотиров, Васил 192 
Спаркс, Колин 74 
Спасов, Георги К. 251 347 
Спасов, Спас 276 278 281 283 284 291 292 
Спасова, Иванка 186 231 
Спасова, Йоана 11 
Спасова-Дикова, Йоана Минкова 11 
Стайнов, Петко Груев 145 
Стаменов, Максим Иванов 11 
Станилов, Васил 57 60 62 63 69 254 
Станилов, Васил Павлов 62 63 69 
Станков, Валентин 25 
Станков, Валентин Кръстев 25 
Станчева-Попкостадинова, Васка 79 
Станчева-Попкостадинова, Васка Славчева 79 
Степанов, Цветелин Йорданов 49 
Стефанов, Георги 355 
Стефанов, Нако 64 
Стефанов, Павел 39 
Стефанова, Милена Емилова 91 
Стефанова, Цветелина 339 
Стивънсън, Робърт Луи 164 
Стоев, Михаил 335 
Стоев, Стойчо 110 
Стоилов, Борис 296 
Стоилов, Борис Николов 296 
Стоилов, Янаки 64 
Стойнева, Златка 115 
Стойнева, Златка Б. 115 
Стойчев, Желязко 261 
Стойчев, Красимир 8 
Стойчева, Катя Георгиева 11 
Стоукър, Брем 180 
Стоядинович, Ратимир 201 
Стоянов, Борис 268 
Стоянов, Валери 330 331 
Стоянов, Валери Григоров 330 331 
Стоянов, Дроздстой 122 
Стоянов, Дроздстой Стоянов 122 
Стоянов, Иван 339 
Стоянов, Иван Илиев 339 343 
Стоянов, Момчил 57 255 
Стоянов, Румен 255 
Стоянова, Десислава 276 278 281 283 284 291 292 
Стоянова, Росица 5 6 7 
Стоянова, Росица Иванова 5 6 7 
Стоянова, Станислава Йорданова 35 
Суворов, Виктор 68 
Съев, Стоян Съйков 91 
Табакова, Красимира 333 
Табакова, Красимира Лазарова 333 
Тагарев, Тодор Димитров 76 
Тайн, Робърт 181 
Тайя, Ваная 285 
Танева, Валентина 8 
Танева, Евгения 257 
Танева, Евгения Павлова 257 
Танчев, Евгени 74 
Танчев, Евгени Петров 74 
Тасев, Г. 87 
Тасев, Георги Асенов 87 
Тачев, Драгомир 56 
Темелски, Христо Иванов 335 
Темелски], Христо 335 
Тенев, Теньо 260 
Теодосиев, Никола Петров 11 
Тилкиджиев, Николай Трифонов 11 
Титянова, Екатерина 111 
Титянова, Екатерина Благоева 111 
Тодоракова, Милена Георгиева 5 6 7 
Тодоров, Божан 137 
Тодоров, Вал 246 
Тодорова, Екатерина 99 128 
Тодорова, Калина 48 345 
Тодорова, Любка 8 
Тодорова, Маргарита 94 
Тодорова, Маргарита Кръстева 91 
Тодорова, Петрана 82 
Тодорова, Петрана Блажева 82 
Тодорова-Ралинска, Маргарита Тодорова 94 
Томалевска, Елена 192 
Томов, Иван 80 81 
Томова, Вили 157 
Тонев, Стоян 112 
Тонев, Стоян Димитров 112 
Топузов, Иван Петров 116 120 
Топузов], Иван 116 
Торбов, Нарцис 334 
Тотоманов, Иван 68 
Траянов, Огнян 3 
Трифонова, Мария 56 
Трошанова, Пенка Златева 80 81 
Троянова, Нели 282 
Тулешков, Николай 139 
Тулешков, Николай Любомиров 139 
Търстън, Марк 34 
Уайлд, Оскар 193 
Уеб, Пеги 183 
Уилкинсън, Ричард 56 
Уилямс, Валантайн 165 227 
Уилямс, Валънтайн 165 227 
Фейзъл, Кристофър 34 
Филипов, Владимир 182 
Филипова, Силвия 62 63 
Филипова, Силвия Трендафилова 62 63 
Филипова, Хубавинка 197 
Филчев, Никола 59 
Филчева, Левена 201 
Фол, Александър 334 
Фоменко, А. Т. 325 326 
Фоменко, Анатолий Тимофеевич 325 326 
Фрейзър, Санди 191 
Фъртунова, Даниела 77 
Хаджийски, Борис 8 
Хаджитодоров, Стефан 76 
Хаджитодоров, Стефан Тодоров 76 
Хаджов, Божидар 338 
Хаджова, Цветанка 80 81 
Хай, Соня 93 350 
Хайдегер, Мартин 28 
Хампарцумян, Соня 93 350 
Хампарцумян, Соня Нубар 93 350 
Ханджийски, Антоний Георгиев 355 
Харбова, Елена 5 6 
Харис, Томас 166 
Харт, Джеймс В. 180 
Хархюз, Джейкъб 190 
Хепен, Гюнтер Х. 123 
Хийт, Уенди 126 
Хованесян-Хампарцумян, Соня Нубар 93 350 
Хокинс, Рейчъл 203 
Холанд], Вивиън 193 
Хранов, Георги 79 
Хранов, Георги Лъчезаров 79 
Христов, Димитър Костадинов 80 81 
Христов, Ивайло 154 
Христов, Ивайло Христов 154 
Христова, Габриела 339 
Христова, Наталия Василева 286 289 
Христова, Нина 144 
Христова, Светлана 64 
Христова, Снежана 3 
Христова-Шомова, Искра Владимирова 99 
Хрусанова, Весела Накова 80 81 
Цанева, Еля 64 
Цанков, Александър 76 
Цанков, Веселин 59 
Цанкова, Петинка 147 
Цветков, Цветан Георгиев 3 
Цветкова, Дафинка Генова 80 81 
Цветкова, Мира 123 
Цекова, Александра Петрова 80 81 
Ценов, Ганчо 342 
Ценова, Жана 72 
Цепенков, Марко Костов 98 
Чавдарова, Мария 64 
Чалъкова, Димитрина 100 
Чандлър, Реймънд 172 173 184 185 228 230 
Чаушева, Дора 339 
Чаушева, Дора Анастасова 339 343 
Чейс, Джеймс Хадли 174 
Честертън, Гилбърт Кийт 161 
Честертън, Джилбърт Кийт 161 
Честъртън, Г. К. 161 
Честъртън, Гилбърт Кийт 161 
Чобанов, Александър 256 
Чолаков, Николай Иванов 91 
Чуков, Владимир 64 
Чусов, Иля 36 
Чусов, Иля Виталиевич 36 
Шабанска, Теменужка Тодорова 80 81 
Шаламанов, Велизар 76 
Шаламанов, Велизар Матеев 76 
Шикова, Ингрид 67 
Шинкова, Жанета 193 
Шипчанов, Иван 5 6 
Шкодрова, Милена Станимирова 118 
Шнитер, Мария Антонова 97 
Шопова, Славка 80 81 
Шуманова, Нина Стоянова 80 81 
Шурбанов, Александър Владимиров 80 81 
Щилиянова, Илияна 62 63 
Щилиянова-Станилова, Илияна 69 
Ъпдайк, Джон 218 
Якимова, Росица 79 
Якимова, Росица Асенова 79 
Янакиева, Татяна Ганева 80 81 
Янков, Желяз 185 
Янкова, Иванка Василева 80 81 
Янкулова, Елка Д. 103 
Янкулова, Елка Димова 103 
Яскевич, Ядвига 64 
Afanasiu, Vlad 146 
Angelov, Angel 11 
Angelov, Angel Aleksandrov 11 
Anguseva, Adelina 51 
Anguseva-Tihanova, Adelina 51 
Angusheva-Tihanova, Adelina 51 
Aslanian, Sarkis 343 
Aslanjan, Sarkis Artjun 343 
Barendt, Eric 74 
Bobev , Andrey Stefanov 9 
Bobev, Andrej Stefanov 9 
Bocev, Martin 8 
Bochev, Martin 8 
Bojcev, Pavel Hristov 95 
Bozilov, Vladimir Veselinov 328 
Brodski, Aleksandr 146 
Brown, Sandra 220 221 226 
Causeva, Dora Anastasova 343 
Chausheva, Dora 343 
Chesterton, Gilbert Keith 219 
Clark, Mary Higgins 224 
Clarke, Arthur C. 150 
Dimitrova, Neli Stojanova 95 
Dojnov, Dojno Hristoskov 343 
Doynov, Doyno 343 
Elchinova, Magdalena 11 
Elcinova, Magdalena Borisova 11 
Fol, Aleksandar 334 
Fol, Alexander 334 
Garkov, Ivan 8 
Genov, Nikolai 8 
Genov, Nikolaj 8 
Georgiev, Vladimir 95 
Georgiev, Vladimir Simeonov 95 
Gerginova, Vasja 8 
Gerginova, Vasya 8 
Gerov, Georgi 8 
Gibson, Rachel 223 
Grigorova, Veselina 11 
Grigorova, Vesselina 11 
Hadzhiiski, Boris Emilov 8 
Hadzijski, Boris Emilov 8 
Handjiyski, Antoniy 355 
Handzijski, Antonij Georgiev 355 
Hohenwarter, Hannes 95 
Hulk, Aafke 11 
Jarocinski, Marek 73 
Jones, Daniel 153 
Jordanova, Marija 8 
Kandjeva, Viara 355 
Katincarova, Daniela 8 
Katincharova, Daniela 8 
Kenderov, P. 101 102 
Kenderov, Petar Stojanov 101 102 
Kesteren, Karel van 11 
Kibritova, Ivanka 8 
Kiefer, R. 143 
Kirilov, Svetlozar 74 
Kocetov, Ernest 30 
Kochetov, Ernest 30 
Kostadinov, Emil 95 
Kostov, Aleksandar Grigorov 11 
Kostov, Alexandre 11 
Kyte, Steve 150 
Macias, Susan 222 
Mallery, Susan 222 
Manceva, Rusanka 35 
Manceva, Rusanka Petkova 35 
Mancheva, Rusanka 35 
Marshall, Burke 75 
Merdjanova, Ina 11 
Merdzanova, Ina Nestorova 11 
Mihajlov, Hristo Minkov 328 
Milne, John 150 
Mogensen, Arne 95 
Muller, Gilbert H. 158 
Muskarov, Oleg Krastev 95 
National Geographic България 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 
Nenova, Ljubka Ivanova 9 
Nenova, Lyubka 9 
Newsome, J. M. 151 
Nikolova, Penka 8 
Omraam Mikhael Aivanhov 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 31 32 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 
Oracev, Atanas 355 
Orachev, Atanas 355 
Petkova, Krastina Georgieva 11 
Petrov, Ivan 135 
Petrov, Nikolaj Ivanov 135 
Petrov, Nikolay 135 
Petrova, Marieta 135 
Petrova, Svetlana 8 
Petrova, Teodora Radoeva 74 
Petrova-Ivanova, Theodora 74 
Potirniche, Mihai 146 
Prowse, Philip 151 
Psaltova, Valentina 8 
Radovanova, Elena 107 
Redmond, Susan Macias 222 
Reid-Thomas, Helen 150 
Roach, Peter 153 
Roberts, Nora 225 
Rollason, Jane 152 
Roushkova, Bistra 50 
Ruskova, Bistra 50 
Sendova, Evgenia 95 
Sendova, Evgenija Jovkova 95 
Shutterstock 338 
Skolkay, Andrej 74 
Slavchov, Borislav 35 
Slavcov, Borislav 35 
Slavcov, Borislav Emilov 35 
Smets, Frank 73 
Smolenov, Hristo Pancev 328 
Solano, Jordi 152 
Sparks, Colin 74 
Spasova, Joana 11 
Spasova-Dikova, Joana Minkova 11 
Spassova, Joanna 11 
Stamenov, Maksim Ivanov 11 
Stamenov, Maxim 11 
Stefanov, Georgi 355 
Stojanov, Ivan Iliev 343 
Stojanova, Stanislava Jordanova 35 
Stojcev, Krasimir 8 
Stojceva, Katja Georgieva 11 
Stoyanov, Ivan 343 
Stoyanova, Stanislava 35 
Stoychev, Krassimir 8 
Stoycheva, Katya 11 
Tancev, Evgeni Petrov 74 
Tanchev, Evgeni 74 
Taneva, Valentina 8 
Teodosiev, Nikola Petrov 11 
Theodossiev, Nicola 11 
Thimann, Christian 73 
Tilkidjiev, Nikolai 11 
Tilkidziev, Nikolaj Trifonov 11 
Tims, Nicolas 152 
Todorova, Ljubka 8 
Todorova, Lubka 8 
Ulovec, Andreas 95 
Vangheli, Spiridon 146 
Vasilev, Georgi 50 
Vasilev, Georgi Valcev 50 
Wiener, Harvey S. 158 
Yordanova, Maria 8 
Young Psychologists' Balkan Meeting 35 
Zankova, Bisera 74 
Zankova, Bissera 74 
Zinovieva, Irina Ljubenova 11 
Zlatkov, Coco Mihajlov 11 
Zlatkov, Tsocho 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абаносовата пирамида 273 
Алманах на Софийския университет "Климент Охридски" 80 81 
Алтернативата на гражданите 66 
Алфред Нобел 129 
Алхимията, или търсене на съвършенството 45 
Архео - логика 328 
Архиватори 130 
Архивът на Петко Стайнов 145 
Архитектурното изкуство на старите българи 139 
Афоризми 193 
Баба Марта бързала 278 
Битие и време 28 
Бъдеще за младежта 12 
България - 500 туристически обекта 323 
България: интеграция, трансформация, модернизация 52 
Българската аграрна политика 70 
Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на ХХ век) 39 
Българската църква и култура, VІІ-ХІV век 338 
Български предания и сказания 240 241 242 
Бялата кралица 198 
Бялата принцеса 207 
В битката за бъдещето. Светът и България в глобалната епоха 2 
В плен на магията 203 
Великденски звън 291 
Вижте как греят елхите 276 
Високият прозорец 172 228 
Влакът за Емаус 258 
Внезапни строфи 264 
Времето е най-простото нещо 177 237 
Всичко живо е трева 171 235 
Във водовъртежа на илюзиите 253 
Въгленчета 265 348 
Възпитание, което започва преди раждането 32 
Възхвала на глупостта 209 
Вълшебната дъга 279 
Вълшебни приказки 286 
Въображаеми и реални граници в ранносредновековна Европа (ІІІ-Х в.) 327 
Галапагос 168 
Георги Константинов 157 
Германска Европа 65 
Глобалната капиталистическа криза 71 
Гуманитарная космология 30 
Да преподаваме историята на комунизма 332 
Демографската катастрофа 55 
Демокрация, технология и свобода на изразяване 74 
Детска урология 114 
Диабетна периферна невропатия и лазерна Доплерова флуометрия 115 
Диви животни в България 106 
Динозавърски спомени 255 
Дневникът на Петкан 252 
Докоснат от ангели 183 
Доплерова сонография 111 
Дракула 180 
Другата кралица 196 
Душата - инструмент на духа 17 
Дядо Коледа пристига 281 
Евридика 2033 254 
Европеистика и европейски ценностни нагласи 67 
Европейските измерения на Васил Левски 339 
Едгар Кейси 34 
Експлоатационна надеждност на рискови технически системи 131 
Електронното обучение в България - политики, практики, тенденции 91 
Енциклопедия Дарителството 5 6 7 
Етнически и религиозни взаимодействия в Одринска Тракия и Източните Родопи 335 
Етнология и демонология 99 
Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще 10 
Жестоката древност 301 
Живот в общността 77 78 79 
Живот и смърт отвъд 19 
Животът, Вселената и всичко останало 167 233 
Жизнь перед жизнью, или Преддетство 121 
Житената питка ; Болен здрав носи ; Сливи за смет 287 
За малка справка 57 
За! Малых сих 89 
Завихряне 263 346 
Задачите на образованието за изграждане на политически професионализъм в България 83 
Заека богат 218 
Зайченцето бяло 292 
Записки на физика екстрасенс 36 
Захарен диабет у деца и юноши 109 
Защо нациите се провалят 72 
Зелено сияние 270 
Земля Новосибирская 353 
Иван Б. Иванов 140 
Изкопът 217 
Изследванията по сигурността и управлението на промяната в сектора за сигурност 76 
Именуването на българите през ХХ-ХХІ век 149 351 
Иновациите - политика и практика 3 
Интервю с вампир 186 231 
Интернет 132 
Иркала, страната на мъртвите 246 
Ирма разказва 274 
Искри от миналото 201 
История 125 
История на Военномедицинска академия 112 
Как да имаш много приятели 302 
Как да опознаеш момчетата 304 
Как да оцелееш в училище 310 
Как да пазиш тайни 303 
Как да разбираш своите братя и сестри 305 
Как да се забавляваш през ваканцията 306 
Как да си част от компанията 307 
Как да създадеш собствен стил 308 
Как мисълта се реализира в материя 13 
Как се прави щур купон 309 
Каланетика 108 
Калевала 194 
Камъчета срещу течението 259 
Кафка на плажа 195 
Кери 169 
Кланица пет 182 
Клетвата 199 
Клиника по хирургия "Ген. проф. д-р Коста Стоянов" УМБАЛ "Царица Йоанна" Медицински университет - София 119 
Клуб Хореография 147 
Книга за Божествената магия 42 
Козлодуйският въпрос 104 
Колелото на смъртта 184 230 
Колкото дупка в главата 174 
Концептуализация на екологичното образование 86 
Корупция 59 
Косе Босе и Кума Лиса и др. 296 
Кръчма за чудаци 261 
Културни кръстовища 4 
Курс по математика за V клас 90 
Към последния етаж 248 
Ледения цвят 272 
Ловецът на духове 200 
Магистрала на вечността 178 238 
Малки същества 295 
Масаж за двама 127 
Математика 82 
Математические методы в изследовании операций 102 
Математические методы в исследовании операций 101 
Медитации при изгрев слънце 18 
Медитацията 16 
Междинна станция 170 234 
Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник 100 
Мемоарите на една гейша 190 
Методика на възприемане на изобразителното изкуство ; Диагностика на художествените познания 88 
Методични основи на научните изследвания 87 
Микотоксични нефропатии по селскостопанските животни и човека - диагностика, рискова оценка и хигиенни мерки 110 
Мисли за всеки ден 2000-2001 23 
Мисли за всеки ден 2001-2002 24 
Мисли за всеки ден 2004-2005 26 
Мисли за всеки ден 2006-2007 29 
Мистерията на д-р Джекил и мистър Хайд 164 
Мистър Фини и загадката сред дърветата 297 
Множество Катрини 215 
Може би съм рибка, мамо? 290 
Моливия 285 
Моливът 173 
Мълчанието на агнетата 166 
На опера в стара София 137 
Най-хубавите приказки на Братя Грим 289 
Наръчник на докторанта 92 
Национална идея и държавност в българското историческо наследство 336 
Невероятните приключения на Унки Марлюнки 294 300 
Невронаука и предизвикателствата на психологичната медицина 122 
Неизпратени писма 251 347 
Неопределеност и риск при измервания на обекти 105 
Непредсказуем и опасен 191 
Неумолимият час 165 227 
Нефритената огърлица 185 
Нещата от живота 2 243 
Нещата от живота 3 244 
Нещата от живота 4 245 
Никълъс Никълби 208 
Нова Европа 2007 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 
Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима 325 326 
Обединено детско заведение No 9 "Калина Малина" - Пазарджик представя 35 години професионално-творчески обмен 93 350 
Огледално отражение 189 
Омагьосаната гора 280 
Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота 47 
Падналият ангел 212 
Палиативна медицина в детската възраст 113 
Памет за утре 60 
Патология на неравенството 56 
Перфектният удар 213 
Писахме да се знае 62 63 69 
Пластика ; Рисунки 142 
Повести и рассказы 159 
Поглед в Невидимото 33 
Полет в синевата 268 
Полетът на мисълта или когато евристиката заговори 25 
Портата на греха 197 
Последният екшън герой 181 
Почти безобидна 175 236 
Практическа арт терапия 124 
Практическо ръководство по експресивна арт терапия 126 
Предчувствие за бряг 267 
Приключенията на Шерлок Холмс 162 
Приятелство с вкус на бонбони 282 
Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40-те години на ХХ век 143 
Произходът на българите и начало на българската държава и българската цръква 342 
Пътешествията на доктор Дулитъл 288 
Пътна карта на България 134 324 
Развенчани митове 340 
Разделно събиране на боклуците 247 
Разказвачът от Маракеш 211 
Размисли за всеки ден 21 
Регионален исторически музей Пазарджик 8 
Реката знае 216 
Религиозна политика 58 
Речник на езика на Васил Левски 148 
Речник на разузнаването и контраразузнаването 61 
Рилският чудотворец [Св. Иван Рилски] и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" 48 
Рисковото общество 54 
Родовата памет и моят живот от Овчите хълмове до Атлантика 352 354 
Ръката на съдбата 257 
С почит за Учителя Петър Дънов 27 
С Учителя Петър Дънов 44 
Санстефански прелиминарен договор 19.ІІ. (3.ІІІ.) 1878 г. 337 
Свободата - победа на Духа 46 
Север и Юг 214 
Седми клас 94 
Сексуалната сила или крилатият дракон 22 
Силата на мисълта 20 
Синия пламък 271 
След мръкване 202 
Слънце пресветлое и незаходимое 9 
Смехът на мъдреца 31 40 
Солите на д-р Шуслер 123 
Спектакъл 262 
Статии и рецензии 155 349 
Стефан Захариев (1810-1871) 341 
Страстната седмица 260 
Студентът като субект на обучението 117 
Съвременни методи на неврорехабилитацията 120 
Сърдечни оттенъци 266 
Сърце от пламък 176 
Сърцето на саламандъра 269 
Съчинения 249 
Тайната на отец Браун 161 
Талисманите 37 
Творчеството на Димитър Попов 144 
Те вървяха като хора 179 239 
Текстове 84 85 
Теория на киното 141 
Тест по физиология 118 
Технология на проектирането 133 
Това е тайна! 298 299 
Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХ в. 138 
Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация 334 
Тревожната съвест на Марко Семов 154 
Три слепи мишлета и други разкази 188 
Три чаши чай 210 
Тя се казваше Татяна 68 
Уикендът на Остърман 229 
Уил разказва 275 
Универсалните символи 1 
Универсално съзнание 250 
Унки пътешества в Космоса 293 
Упражнения по стил 192 
Успешните преговори 53 
Учебникът по история - дидактически аспекти 333 
Физикални фактори и здраво тяло 116 
Физикогеографска карта на България 322 
Философия, геополитика, бъдеще 64 
Философията на универсалната история като фундаментална философия 329 
Фолклорен еротикон 96 97 98 
Хаосът в биологични системи 103 
Хиперион 187 
Хлапета 256 
Ходете, докле имате Виделина 41 
Храни-йога 38 
Христоматия по литература XII клас 156 
Чело коте книжки 283 
Числото десет и Дървото на живота 15 
Читателска конференция "Истинският Левски" 344 
Човекоядци ; Къщата на гагарите 163 232 
Шаро и първият сняг 284 
Ще го срещнеш отново 277 
Що е Духовен Учител? 43 
Ягодные места 160 
"Отче наш" 14 
[Ин СТОЛИС] In Stolis Repromissions 51 
[МС Ексел] MS Excel 5.0 128 
[Сто двадесет и пет] 125 години земеделска наука в България 136 
[СТО] 100 години от Балканските войни 1912-1913 г. 345 
[Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1Q84 204 205 206 
[Хиляда и сто] 1100 години култ към св. Иван Рилски 49 
A Place, a Time and Opportunity for Growth 11 
Acasa amintiri... 146 
Approaches to monetary policy revisited - lessons from the crisis 73 
Cambridge English Pronouncing Dictionary 153 
Dualist ideas in the English Pre-Reformation and Reformation 50 
Einfuhrung in die mathematische Fachsprache 107 
Exclusive 220 
First young psychologists' Balkan meeting "Scientifics achievements of the young psychologists a way to the Europion Union" 35 
Freddie`s War 152 
Hello, Darkness 221 
Low Pressure 226 
Meeting in mathematic 95 
Nelson`s dream 151 
Pazardzhik 355 
Reliability's investigations of risk technical systems 135 
Sizzling 222 
Tales of Ten Worlds 150 
Tangled up in you 223 
The Search 225 
The Shadow of Your Smile 224 
The Short Prose Reader 158 
The Supreme Court and human rights 75 
The Worst Crime in the World 219 
Valeristica polychistorica 330 331 
Vasil Levski 343 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна политика - България 70 
Амулети и талисмани - ръководства 37 
Английска литература - история и критика 50 
Англия - религия - литературознание 50 
Археологически паметници - България 139 
Архитектура, българска - история 139 
Архитектура, църковна - България 139 
Астрология - ръководства 37 
Балкански полуостров - изобразителни изкуства 143 
Балкански полуостров - национален въпрос 335 
Библиотекари - квалификация - конференции 10 
Библиотеки - роля и значение - конференции 10 
Благотворителни организации - България - енциклопедии 5 6 7 
Богомилство 50 
Болници - България - история 112 
Българи - бит и култура 138 
България - архитектура - паметници на културата 139 
България - военно дело 76 
България - вътрешна политика 57 63 69 
България - вътрешна политика - право 62 
България - държавно право и държавно устройство - история 336 
България - изобразителни изкуства 140 142 
България - изобразителни изкуства - етнография 138 
България - история 330 331 335 336 
България - история - национален въпрос 336 
България - история - сборници 330 331 
България - Култура 4 
България - култура - театър 4 
България - литературознание 154 
България - медицина 119 125 
България - медицина - военно дело 112 
България - музика 137 
България - национална сигурност 76 
България - образование 84 85 91 
България - образование - висше образование 85 
България - политика 83 
България - религия 39 49 
България - селско стопанство 70 136 
България - социологични проблеми 2 
България - социология 2 
България - старини 139 
България - фолклористика 96 97 98 99 
Български език - история - речници 148 
Варна - паметници на културата - изобразителни изкуства 328 
Варна - старини 328 
Висши медицински институти - България - история 112 
Висши училища, медицински - България - история 119 125 
Военна медицина - България - история 112 
Време [философия] 28 
Ганчев, Петко Димитров, 1941- - юбилеи и чествания 64 
Генетика - учебници за ВУЗ 103 
Геополитика - конференции 64 
Глобални проблеми на човечеството 2 
Глобални проблеми на човечеството - к 64 
Градове, български - история 355 
Градове, български - старини 355 
Грънчарство - България - история 138 
Дарителство - България - енциклопедии 5 6 7 
Двадесети век 2 
Демонология - сборници 99 
Детска и педагогическа психология - конференции 35 
Детски градини - Пазарджик - история 93 350 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - рисуване и моделиране - учебници за ВУЗ 88 
Деца - здравни грижи 113 
Дисертация - наръчници и ръководства 87 
Докторантура - наръчници и ръководства 92 
Дъновизъм 21 23 24 26 29 31 32 33 38 40 41 42 44 45 46 47 
Евристика 25 
Евристика - популярна литература 25 
Европа - история 327 
Европа - история - средни векове 327 
Европа - право - социология 74 
Европеистика 67 
Езотеризъм 47 
Екологично възпитание 86 
Затвори - България - история 62 
Захариев, Стефан Секулов, 1810-1871 - биографски материали 341 
Земеделие - България - научноизследвателски институти - история 136 
Земеделие - България - научноизследователска работа - история 136 
Знание и вяра 21 23 24 26 29 
Иван Рилски, св. - конференции 49 
Иванов, Иван Борисов - творчество 140 
Изкуство - възпитателно значение - наръчници и ръководства 124 
Изкуство - теория - сборници 143 
Изкуство и медицина - наръчници и ръководства 124 126 
Измервания - учебници за ВУЗ 105 
Изобразително изкуство - Балкански полуостров - сборници 143 
Изобразително изкуство - методика на преподаването - за основни училища - учебници за ВУЗ 88 
Изобретатели, шведски 129 
Изобретателство 25 
Изобретения - популярна литература 25 
Изследване на операциите - математически методи 102 
Изследване на операциите - математически методи - конференции 101 
Източна Тракия - население 335 
Източноправославна църква - България - история 39 
Изчислителни машини, електронни - програмиране - справочници 128 
Иновации 3 
Интернет - справочници 132 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 91 
Исторически науки - България - сборници 330 331 
Историческо образование 333 
История - Европа - средни векове 327 
История - философия и методология 329 
Йога 38 
Каланетика - ръководства 108 
Капитализъм - кризи 71 
Катари [религия] 50 
Католическа пропаганда в България - история 39 
Керамика, художествена - България - история 138 
Кино - теория 141 
Комунизъм - критика - конференции 60 
Контраразузнаване - енциклопедии 61 
Концентрационни лагери - България - история 62 
Концентрационни лагери - България - спомени 57 
Корупция - правни проблеми 59 
Култура - сборници 143 
Култура, средновековна - Европа 327 
Левски, Васил - език и стил - речници 148 
Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 343 
Левски, Васил, 1837-1873 - мироглед 339 
Легенди, български 49 
Лекари, български - биографии 112 
Личност - психология 45 
Масаж - ръководства 127 
Математика - задачи - решение - учебни помагала 94 
Математика - методика на преподаването 95 
Математика - терминология - речници 107 
Математика - учебници за основни училища 82 90 
Медицинска психология 122 
Медицинско образование 117 
Метрология - учебници за ВУЗ 105 
Минеков, Величко Иванов - творчество - албуми 142 
Мислене 25 
Мода - детска и юношеска литература 308 
Момчета - психология - детска и юношеска литература 304 
Надеждност - теория - учебници за ВУЗ 131 
Надеждност [техника] 135 
Народни вярвания, български - конференции 49 
Народни вярвания, български - сборници 99 
Народни обичаи и обреди, български - терминология - речници 99 
Народно творчество, българско - еротични теми и образи 96 97 98 
Народно творчество, българско - конференции 49 
Народно творчество, българско - теми и образи 49 
Научни открития 25 
Научно предвиждане и прогнозиране 2 
Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - наръчници и ръководства 87 
Национален въпрос и национална политика - България - история 336 
Национален въпрос и национална политика - философски проблеми 335 
Национална опера - София - история 137 
Невронауки 122 
Немски език - речници, немско-български 107 
Нервни болести - диагностика 111 
Нервни болести - терапия, физикална 120 
Нервни болести - ултразвукова диагностика 111 
Нобел, Алфред - биографии 129 
Облекло - детска и юношеска литература 308 
Образование и просвета - България - конференции 83 
Образование и просвета - България - социално-икономически проблеми 84 
Образование и просвета - България - управление и организация 84 85 
Обучение - автоматизация 91 
Обучение - методи 95 333 
Обществени науки - научноизследователска работа - сборници 11 
Окултизъм 33 
Окултни учения 21 23 24 26 29 
Онтология 28 
Оперни артисти, български 137 
Оперни и оперетни артисти, български 137 
Оперни театри - София - история 137 
Открития - популярна литература 25 
Пазарджик - история 355 
Пазарджик - краезнание 355 
Пазарджик - старини 355 
Палиативна медицина 113 
Парапсихология - популярна литература 36 
Парапсихология - ръководства 37 
Писатели, български - творчество 154 
Поведение - детска и юношеска литература 303 304 307 
Политици - професионална подготовка - конференции 83 
Политически репресии - България - история 62 63 69 
Политически репресии - България - спомени 57 
Политически убийства - България - история 62 63 69 
Политическо възпитание - България - конференции 83 
Попов, Димитър Ангелов, 1940-1998 - творчество - албуми 144 
Почивка и свободно време - детска и юношеска литература 306 309 
Права на човека - Европа - сборници 74 
Предсказания - популярна литература 36 
Приложно и декоративно изкуство - Варна - история 328 
Природознание - методика на преподаването 86 
Приятелство - детска и юношеска литература 302 
Програмиране - ръководства 130 
Психиатрия 122 
Психология - конференции 35 
Психотерапия - наръчници и ръководства 126 
Разузнаване - енциклопедии 61 
Революционери - Европа - биографии 339 
Революционери, български - език и стил - речници 148 
Религия и политика 58 
Реформация - Англия 50 
Рехабилитация 120 
Самоусъвършенстване 34 
Светии, български 49 
Свобода 46 
Свобода на информацията - Европа - сборници 74 
Семейно възпитание 32 
Семейство - психология - детска и юношеска литература 305 
Семиотика 1 
Семов, Марко Атанасов, 1939-2007 - творчество 154 
Символи и знаци 1 
Символи и знаци - в приложното и изобразително изкуство 328 
Символи и знаци - ръководства 37 
Синергетика - учебници за ВУЗ 103 
Системи, технически 135 
Скулптори, български - творчество - албуми 142 
Скулптура, българска - албуми 142 
Софийски университет ''Св. Климент Охридски'' - факултети 85 
София - театър - краезнание 137 
Средства за масова информация - Европа - сборници 74 
Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 - биографски материали 145 
Старобългарска литература - теми, образи, сюжети - конференции 49 
Стопански кризи 71 
Стопански предприятия - нови технологии 3 
Студенти - учебно-възпитателна работа 117 
Театър, български - история 4 
Теософия 31 40 41 42 
Технически прогрес 25 
Траки - култура 334 
Тракийски въпрос 335 
Тюркски народи - история - сборници 330 331 
Ултразвук - приложение - в неврологията 111 
Ултразвукова диагностика - в неврологията 111 
Уравнения - решение - учебни помагала 94 
Урология, детска 114 
Успех 45 
Учени, български - биографии 136 
Ученици - социални проблеми - детска и юношеска литература 310 
Училища - България - организация и управление 84 85 
Физиология - тестове - учебници за ВУЗ 118 
Физиотерапия 116 120 
Химици, шведски 129 
Хирурзи, български - биографии 119 125 
Хранене 38 
Християнство - Европа - история 327 
Художници, български - творчество 140 
Църква - история 58 
Швеция - химическа промишленост 129 
Ясновидство 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска литература за деца 298 299 
аграрна политика 70 
адаптирани текстове 150 
административни карти 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 
АЕЦ "Козлодуй" 104 
албуми 8 142 144 146 
алманаси 80 81 
американска литература 158 163 165 166 168 169 170 171 172 173 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 203 210 212 213 215 216 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 237 238 239 
американска литература за деца 271 273 274 275 277 
американски новели 185 
американски разкази 163 189 232 
американски романи 165 166 168 169 170 171 172 173 176 177 178 179 181 182 183 184 186 187 190 191 203 212 213 215 216 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 234 235 237 238 239 
американски романи за деца 271 273 274 275 
английска литература 161 162 164 167 174 175 180 188 193 196 198 199 200 207 208 214 219 233 236 
английска литература за деца 279 280 288 
английски език 150 151 152 153 158 
английски новели 162 
английски приказки 279 280 
английски разкази 161 188 219 
английски романи 164 167 174 175 180 196 198 199 200 207 208 214 233 236 
английски романи за деца 288 
антикризисна политика 71 
антична история 325 326 
арттерапия 124 126 
археологически паметници 139 
архиви 145 
астрология 37 
афоризми 193 243 244 245 
Балканска война 345 
Балканска ендемична нефропатия (БЕН) 110 
бедни държави 72 
библиографии 100 
библиотеки 10 
библиотечни кадри 10 
биобиблиографии 80 81 157 
биографии 154 
бит и обреди 138 
битие 28 
благотворителни организации 7 
брайлови ръкописи 145 
България 106 134 322 323 324 338 
България през ХХІ век 2 
българска антикризисна политика 71 
българска атомна енергетика 104 
българска държавност 336 
българска емигрантска литература 252 
българска именна система 149 351 
българска история 336 339 
българска култура 4 
българска литература 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 346 347 348 
българска литература за деца 276 278 281 282 283 284 285 287 290 291 292 293 294 295 296 300 
българска национална доктрина 336 
българска ономастика 149 351 
българска поезия 261 262 263 264 266 267 268 346 
българска поезия за деца 276 278 281 283 284 290 291 292 295 
българска православна църква 39 
българска проза 250 255 
българска селскостопанска наука 136 
български градове 134 324 
български епиграми 265 348 
български журналисти 154 
български композитори 145 
български лекари 112 
български манастири 48 
български народопсихолози 154 
български писатели 154 157 249 
български преводачи 255 
български приказки 287 296 
български разкази 246 247 248 251 259 260 347 
български революционери 339 343 
български романи 252 254 256 257 258 
български романи за деца 285 293 294 300 
български ръкописи 9 
български светци 48 
български сексуален фолклор 96 97 98 
български скулптори 142 144 
български театър 4 
български учени 11 136 
български хирурзи 119 125 
български художници 140 
българско образование 1990 - 84 
Българско оперно дружество 137 
българско селско стопанство 1990- 70 
ваканция 306 
Варненски енеолитен некропол 328 
Васил Левски 339 343 344 
висше образование 85 
Военномедицинска академия (ВМА) 112 
време (философия) 28 
възпитание на децата 89 
вътрешна политика 66 
генетика 103 
геополитика 64 
глобализация 64 
глобална епоха 2 
глобална капиталистическа криза 71 
гр. Септември (Пазарджишка обл.) 147 
гражданско общество 66 
грижи за болния 109 113 
грънчарство 138 
дарители 5 6 
дарителски фондове 5 6 
датска литература за деца 269 270 272 
датски романи за деца 269 270 272 
демографска криза 55 
демографски процеси 55 
демонология 99 
детска психология 35 
детска урология 114 
детски градини 93 350 
децата в Русия 89 
диабетна периферна невропатия 115 
дисертации 87 
докторанти 87 
докторантура 92 
дъновизъм 15 16 19 21 31 32 33 40 42 43 44 45 46 47 
евристика 25 
евроинтеграция 52 
Европа 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 
европейска политика 65 
Европейски съюз 65 
европейски ценностни нагласи 67 
езикови речници 153 
екологични проблеми 104 
екологично образование 86 
електронен архив на Петко Стайнов 145 
електронни университетски курсове 91 
електронно обучение 91 
енциклопедии 5 6 7 
енциклопедични справочници 149 351 
есета 249 
етнически взаимоотношения 335 
животински свят 106 
закони срещу корупцията 59 
закрила на детето 89 
захарен диабет при деца и юноши 109 
златно сечение 328 
изкуство на балканските страни 143 
изкуството през 20-те - 40-те години на ХХ в. 143 
измервания 105 
изобретателство 25 
изследване 91 
изследвания по сигурността 76 
Източни Родопи 335 
икономически растеж 72 
икономическо развитие 72 
илюстровани карти 106 
индийска литература 211 
индийски романи 211 
иновационна политика 3 
интервюта 75 249 
интернет 132 
исторически карти 337 338 
исторически разкази 196 198 207 246 
история 332 
история на Англия 326 
история на България 337 340 341 342 
история на Византия 326 
история на Древна Тракия 334 
история на Рим 326 
история на Русия 325 
история на Черногорово 352 354 
ИСУЛ 119 125 
йога 38 
кабалистика 37 
каланетика 108 
карма 34 
карти 323 
кинезитерапия 116 
киноизкуство 141 
кинотеория 141 
комунизъм 60 332 
комуникационни технологии 74 
контраразузнаване 61 
конференции 35 49 73 
концентрационни лагери 57 
корупция 59 
космология 30 
краеведски конференции 345 
краезнание 355 
криминални новели 162 
криминални разкази 188 
криминални романи 165 172 184 227 228 229 230 
култура на балканските страни 143 
културна идентичност 4 
кумани 330 
лазерна Доплерова флоуметрия 115 
лечение 109 
литературна критика 155 349 
масаж 127 
маскарадни игри 100 
математика 107 
математика за пети клас 90 
математика за седми клас 94 
математика за шести клас 82 
медии 74 
медицинска психология 122 
медицински специалисти 112 
Медицински университет - София 119 125 
Международна научна конференция "Философия, геополитика, бъдеще" 64 
международни преговори 53 
международни фестивали 100 
микотоксични нефропатии при животните 110 
микотоксични нефропатии при човека 110 
мислене 25 
мисли 243 244 245 
митология 99 
мода 308 
молдовски фотографи 146 
монографии 113 
мюсюлмански малцинства 331 
надеждност [техн.] 131 
наръчници 77 78 92 
научно прогнозиране 2 
научноизследователска работа 87 
Национален център за аграрни науки 136 
национална идентичност 52 
Национална опера и балет 137 
национална сигурност 76 
невронаука 122 
неврорехабилитация 120 
неопределеност 105 
нервни болести 111 
обекти 105 
обреди и обичаи 99 
обучение на студенти 117 
обучение по европеистика 67 
обучение по история 333 
обществени институции 78 
обществени услуги 78 
обществено здраве 117 
общоевропейска идентичност 52 
ОДЗ "Калина Малина" 93 350 
Одринска Тракия 335 
окултизъм 33 
оперно изкуство в България от 1890 до 1945 г. 137 
организации за психосоциална рехабилитация 77 
организация на образованието 84 85 
османска дипломатика 331 
османска палеография 331 
основни училища 344 
Пазарджик 78 344 355 
палеография 331 
палиативна медицина 113 
парапсихология 36 
парична политика 73 
педагогическа психология 35 
Педагогически факултет към СУ "Св. Климент Охридски" 85 
педиатрия 113 
Перник 100 
политика 68 
политическа власт 66 
политически професионализъм 83 
политически репресии 57 
политическо обучение 83 
получатели на дарения 7 
постиндустриално общество 54 
почивка 306 
почитане на светците 51 
права на човека 74 75 
преговори 53 
преговори при колективно трудово договаряне 53 
преговори с терористи 53 
приказки 286 289 
приложни програми 130 
програми за архивиране 130 
прогресия на Фибоначи 328 
проектиране на хардуер 133 
произношение 153 
психиатрия 122 
психични заболявания 79 
психично здраве 79 
психология 35 
пътни карти 134 324 
радиопредавания 75 
разузнаване 61 
ранносредновековна Европа 327 
Регионален исторически музей - Пазарджик 8 
регионална иновационна политика 3 
религиозна политика 58 
религиозни взаимоотношения 335 
религия 31 40 41 42 44 58 
реторика 158 
рехабилитация 116 120 
речник 107 
римокатолически мисии в България 39 
риск 105 
родове в Черногорово 352 354 
руска литература 159 160 217 
руски градове 353 
руски екстрасенси 36 
руски повести 159 217 
руски разкази 159 
руски романи 160 
ръководства 87 108 124 126 127 130 
сакралното в изкуството 143 
самоусъвършенстване 34 
сатирична поезия 261 
сатирична проза 209 
САЩ 75 
Св. Иван Рилски 49 
светци в Източна Европа 51 
светци в Централна Европа 51 
светът през ХХІ век 2 
свобода на изразяване 74 
селскостопански специалисти 136 
семейно възпитание 32 
семинари 83 
семиотика 1 
символи 1 
синергетика 103 
Софийска опера 137 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 80 81 
социална работа 77 
социални грижи 79 
социални институции 77 78 
социални проблеми 56 
социални процеси 54 
социални работници 77 
социални услуги 78 
социално неравенство 56 
социално-икономическо развитие 355 
социологическо изследване 67 
спомени 249 
справочници 61 
средновековна българска архитектура 139 
средновековна българска история 331 338 
средновековна история 325 326 
сръбска литература 201 
сръбска поезия 201 
стара история 301 
старобългарска литература 9 
старобългарски език 9 
Съюз Евразия 64 
талисмани 37 
теория на детерминистичния хаос 103 
технически системи 25 131 135 
традиционна керамика 138 
тракийска култура 334 
тракийски бежанци 335 
трилър 212 
трилъри 186 231 
туристически обекти 323 
турска литература 197 
турски романи 197 
ултразвукова диагностика 111 
УМБАЛ "Царица Йоанна" 119 125 
университетски преподаватели 80 81 
университетски програми Европеистика 67 
управление на даренията 7 
управление на образованието 84 85 
управление на промените 76 
уравнения 94 
учебни помагала 82 90 94 147 150 151 152 158 
учебни пособия 133 
учебници за ВУЗ 103 
учебници по история 333 
учители от Черногорово, Пазарджишко 352 354 
фантастични разкази 150 163 189 232 
фантастични романи 167 170 171 175 177 178 179 187 203 233 234 235 236 237 238 239 
физикална терапия 116 
физикогеографски карти 322 
физиопрофилактика 116 
физиотерапия 120 
философия на историята 329 
философия на природата 30 
философски категории 28 
финансова криза 73 
финландска епическа поезия 194 
финландска литература 194 
фирмени иновации 3 
фолклор 99 
фондации 5 6 
фотоалбуми 353 
френска литература 192 
хигиена на бременността 121 
холандска литература 209 
холандска литература за деца 297 
холандски приказки за деца 297 
хора с психични проблеми 78 79 
хореография 147 
хранене 38 
християнска църква 58 327 
художествени занаяти 138 
художествени текстове 151 152 
църковни богослужебни текстове 9 
Читалище "Искра" - гр. Казанлък 145 
читателски конференции 344 
шведски изобретатели 129 
шведски химици 129 
шуслерови соли 123 
японска литература 195 202 204 205 206 
японски романи 195 202 204 205 206 
ясновидство 33 
"The Voise of America" 75 
CPLD схеми 133 
Diabetes Mellitus 109 
FPGA схеми 133 
MS (Microsoft) Excel 5. 0 128 
NIAS (Netherlands institute for advanced study in the humanities and social scie 11 
VHDL език за спецификация 133 
WebPack ISE 133 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Вълков, Тодор Иванов 352 354 
Ганчев, Петко Димитров 64 
Дънов, Петър Константинов 27 
Захариев, Стефан 341 
Иван Рилски, свети 48 49 
Иванов, Иван Борисов 140 
Кейси, Едгар Ивънс 34 
Константинов, Георги 157 
Левски, Васил 148 339 343 344 
Нобел, Алфред Бернхард 129 
Семов, Марко Атанасов 154 
Стайнов, Петко Груев 145 
Фол, Александър 334 
Levski, Vasil 343 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 321 
Албания 316 
Беларус 318 
Белгия 312 
Босна и Херцеговина 316 
Бургас 134 324 
България 106 134 316 322 323 324 337 338 
Варна 134 324 
Велико Търново 134 324 338 
Великобритания 315 
Враца 345 
Врачански край 48 345 
Германия 313 
Гърция 317 
Дания 319 
Европа 311 312 313 315 316 317 318 319 320 321 
Европейска Русия 318 
Европейска Турция 316 
Естония 318 
Ирландия 315 
Исландия 319 
Испания 314 
Италия 311 
Кипър 317 
Латвия 318 
Литва 318 320 
Люксембург 312 313 
Македония 316 
Малта 311 
Молдова 316 318 
Новосибирск 353 
Норвегия 319 
Пазарджик 355 
Плиска 338 
Пловдив 134 324 
Полша 320 
Португалия 314 
Преслав 338 
Румъния 316 
Русе 134 324 
Словакия 320 
Словения 311 316 321 
София 134 324 
Стара Загора 134 324 
Сърбия 316 
Украйна 318 
Унгария 316 
Финландия 318 319 
Франция 312 
Холандия 312 
Хърватия 311 316 
Черна гора 316 
Черногорово 352 354 
Чехия 320 
Швейцария 311 321 
Швеция 319 
Eвропа 314